Wybory zarządu miasta

 

Karwina (11) – Mgr. Jan Wolf (ČSSD, prezydent miasta), Ing. Lukáš Raszyk (ČSSD, zastępca prezydenta miasta), Ing. Miroslav Hajdušík MBA (KSČM),

Mgr. Andrzej Bizoń (ČSSD), Vladimír Kolek (ANO 2011), Mgr. Blanka Dadoková (ČSSD), MUDr. Zdenek Vojkůvka (ČSSD), Mgr. Dalibor Závacký (ČSSD), Radim Slíva (ČSSD), 

Karel Wiewiórka (KSČM), MUDr. Martin Gebauer (ANO 2011).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

Karwina (41, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ANO 2011 (21,56 %, 9) – MUDr Martin Gebauer, Antonín Barák, mgr Iveta Hudzietzová, inż. Radek Podstawka, Vladimír Kolek, inż. Vladimír Franta, Zdeňka Kuczová, Tomáš Pavlíček, Žaneta Gabauerová, Karviňáci s Adámkem (1,30 %, 0), ČSSD (44,15 %, 19) – mgr Jan Wolf, mgr Blanka Dadoková, MUDr Zdenek Vojkůvka, inż. Lukáš Raszyk, mgr Andrzej Bizoń, mgr Dalibor Závacký, Radim Slíva, inż. David Jelínek, Lubica Balwarová, inż. Petr Mikula, Jaroslav Hudeček, mgr Zdeněk Jelínek, Petr Hort, mgr Aleš Hujík, Stanislav Sobel, Bc. Miroslav Pawlica, Marcela Tomková, Kamil Kuchejda, mgr Libor Olajec, Spolu s Karvinou (0,54 %, 0), KSČM (11,26 %, 5) – inż. Miroslav Hajdušík MBA, Karel Wiewiórka, inż. Antonín Petráš, Naděžda Antalová, Radek Orszulik, Karvinskakoalice.cz (8,41 %, 3) – mgr Andrzej Szyja, mgr Wiesław Farana, mgr Petr Juras, Piráti a Starostové (5,97 %, 2) – Petr Letocha, mgr Zuzana Klusová, SPD-Tomio Okamura (6,82 %, 3) – Martin Bojko, MUDr Bohdan Kufa, Bc. Jiří Holovka.

 Wybrane partie wyborcze

Karwina (41): ČSSD – 19, ANO 2011 – 9, KSČM – 5, Karvinskakoalice.cz – 3, SPD-Tomio Okamura – 3, Piráti a Starostové – 2.

Przedwyborcze programy Czeskiego Radia w Ostrawie

 

Czeskie Radio w Ostrawie nadało w dniach 19.9-1.10.2018 r. (godz. 18.00) specjalne programy przedwyborcze, w których zaprezentowali się liderzy list kandydackich do rad wszystkich miast powiatowych i statutowych Województwa Morawskośląskiego. Stopniowo wyemitowano audycje z Bruntalu, Frydka-Mistka, Hawierzowa, Karwiny, Nowego Jiczyna, Opawy i Ostrawy. W programie z 24.9.2018 r. liderzy do Rady Miejskiej Miasta Statutowego w Karwinie wszystkich ośmiu partii wyborczych odpowiedziało na trzy pytania redakcji. Andrzej Szyja, lider ugrupowania Karvinskakoalice.cz na pytanie, co jest największym problemem Karwiny?, odpowiedział: – Jest to odpływ ludności z miasta rzędu setek aż tysiąca rocznie. Karwina ma dziś 55 tys. mieszkańców. Dlatego chcemy budować bogactwo karwińskie, aby zatrzymać ten proces. Na pytanie, jaki koncept proponują partie wyborcze wobec przestępczości ulicznej?, odpowiedział: – Chcemy podnieść wyczuwalne bezpieczeństwo obywateli i wzmocnić system kamer, którego celem nie będzie śledzenie obywateli, ale podniesienie ich bezpieczeństwa. Wreszcie redakcja zapytała liderów, co sądzą o badaniach, według których Karwina jest najgorszym miejscem do życia w Czechach, gdzie zajęła 74. miejsce.  Andrzej Szyja się z tym nie zgadza, niemniej jednak problemy mają wszystkie miasta w Czechach. Karvinskakoalice.cz opracowała ponadczasowy program „Wizja 2030”. Przedwyborcze programy Czeskiego Radia można posłuchać z nagrania na www.ostrava.rozhlas.cz.


Konferencja prasowa z udziałem liderów list kandydackich wspieranych przez ruch polityczny COEXISTENTIA w wyborach komunalnych

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. Konferencja prasowa odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Przybyli dziennikarze: Witold Kożdoń z „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Izabela Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – miesięcznika PZKO i Szymon  Brandys z Polskiego Radia Katowice. Sztab wyborczy COEX reprezentowali: Józef Przywara, przewodniczący COEX, Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX i Władysław Drong, kierownik sztabu wyborczego COEX do wyborów komunalnych. Andrzej Szyja (KDU-ČSL), lider listy o nazwie Karvinskakoalice.cz, którą tworzą KDU-ČSL, TOP 09 i ODS, a wspiera COEX, zabrał głos w dyskusji. – Na naszej liście znalazło się najwięcej polskich kandydatów, są to działacze widoczni w terenie. W Karwinie Polacy nie są już procentowo liczni, żyje ich tam jeszcze pokaźna liczba i śmiem twierdzić, że Karwina, to nadal wielkie gniazdo polskości. Uważam też, że głosy Polaków mogą bardzo pomóc, ponieważ według oficjalnych danych spośród 44 tysięcy uprawnionych do głosowania w wyborach komunalnych bierze udział w Karwinie średnio ponad 13 tysięcy mieszkańców. By uzyskać 10 procent, potrzeba więc 1400 głosów. Myślę, że taki wynik jest w naszym zasięgu – powiedział.

Plakaty wyborcze partii wyborczej Karvinskakoalice.cz

Wybory komunalne 5. i 6.10.2018 r. – w Karwinie jest szansa na 10%

 

W Karwinie listy kandydackie do wyborów Rady Miasta Statutowego Karwiny zgłosiło 7 ugrupowań politycznych. Są to: 1 – ANO 2011, 2 – ČSSD, 3 – Karviňáci s Adámkem, 4 – Karviskakoalice.cz, 5 – Piráti a starostové (koalicja České pirátské strany i Starostové a nezávislí), 6 – Spolu s Karvinou (Rozumní + kandydaci niezależni), 7 – SPD-Tomio Okamura. Lista kandydacka Karvinskakoalice.cz – KDU-ČSL, ODS, TOP 09, COEXISTENTIA s podporou Soukromníků przedstawia się następująco: 1. mgr Andrzej Szyja (39) – KDU-ČSL, dyrektor SP i przedszkola Družba, 2. Martin Juraszek (44) – ODS, pełnomocnik spółki, 3. mgr Petr Juras (51) – ODS, dyrektor SP i przedszkola Dělnická, 4. mgr Wiesław Farana (55) – KDU-ČSL, dyrektor Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie, 5. inż. Martin Ferfecki (37) – TOP 09, dyrektor Śląskiego Centrum Kształcenia, 6. mgr Roman Harmus (50) – ODS, dyrektor SP i przedszkola Majakowski, 7. MUDr Mariam Szyja (37) – KDU-ČSL, dentystka, 8. inż. Lada Pluhařová (54) – ODS, ekonomistka Diakonii Śląskiej, 9. Jan Zolich (69) – TOP 09, emeryt, 10. inż. Stanislav Dudzik (51) – ODS, pełnomocnik spółki, 11. inż. Ondřej Brdíčko (51) – KDU-ČSL, pełnomocnik spółki, 12. mgr Miloš Kučera (54) – ODS, dyrektor Gimnazjum w Karwinie, 13. inż. Gerard Krupa (58) – ODS, kierownik wydziału, 14. MUDr Helena Rabska (61) – KDU-ČSL, dentystka, 15. inż. Hynek Orság (51) – ODS, dyrektor ds. handlu, 16. inż. Nicole Škluláňowa (24) – TOP 09, studentka, 17. JUDr Luděk Vebera (59) – KDU-ČSL, adwokat, 18. PharmDr Robert Bartas, Ph.D., MBA (49) – ODS, kierownik apteki przyszpitalnej, 19. Tomáš Hajda (34) – KDU-ČSL, referent zarządzania majątkiem, 20. Henryk Kubienka (76) – ODS, emeryt, 21. mgr Jaroslav Růžička (35) – KDU-ČSL, farmaceuta, 22. Štefan Kmošek (53) – ODS, drobny przemysłowiec, 23. MUDr Wanda Junga (62) – TOP 09, internistka, 24. mgr Jaromír Spáčil (71) – ODS, emerytowany dyrektor szkoły, 25. Inż. Zuzana Blatoňová (28) – KDU-ČSL, adiunkt, 26. mgr Dagmar Svobodová, Ph. D. (58) – ODS, nauczyciel akademicki, 27. Alena Tarackezyowa (34) – KDU-ČSL, prywatny przedsiębiorca – AGAPE, 28. Rostislav Lukeš (57) – ODS, tercjan, 29. MUDr Roman Kroczek (30) – KDU-ČSL, lekarz, 30. Veronika Švancarowa (21) – TOP 09, studentka wyższej uczelni, 31. inż. Emanuel Tlolka (75) – ODS, ekonomista, 32. Jiří Gašparik (53) – ODS, drobny przemysłowiec, 33. Eva Hellerowa (63) – KDU-ČSL, emerytka, 34. Oldřich Kodeš (92) – ODS, emeryt, 35. Jan Vrtal (90) – KDU-ČSL, emeryt, 36. mgr Petr Šupol (38) – ODS, nauczyciel, 37. Alena Kramárowa (54) – KDU-ČSL, prywatny przedsiębiorca – AGAPE, 38. Otakar Vošmik (45) – ODS, prywatny przedsiębiorca, 39. Pavla Matušinska (60) – KDU-ČSL, kierownik ośrodka HOSANA, 40. Dana Gezowa (56) – ODS, pracownik służb socjalnych, Diakonia Śląska, 41. Bohumil Tejnický (32) – ODS, przedsiębiorca. Najwięcej polskich kandydatów znalazło się właśnie na liście Karvinskakoalice.cz. Lider wyborczy tego ugrupowania, Andrzej Szyja, zabrał głos podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie (pełne przemówienie na www.glosludu.cz). – Polscy działacze kandydujący w wyborach są widoczni w terenie. W Karwinie Polacy nie są już procentowo liczni, żyje ich tam jednak jeszcze pokaźna liczba i śmiem twierdzić, że Karwina to nadal wielkie gniazdo polskości – mówi Szyja.

Andrzej Szyja, lider ugrupowania Karvinskakoalice.cz Andrzej Szyja na konferencji prasowej 22.8.2018 r.