Jabłonków współpracuje z Wisłą

 

Wisła jest nowym partnerem Jabłonkowa. Umowę podpisano 20.1.2019 r. z okazji koncertu noworocznego w Wiśle. – Bardzo ścisłe stosunki utrzymujemy z polskim miastem Gogolin. Przykładowo ostatnią akcję był pobyt wymienny urzędników ratusza w celu wzajemnego przekazywania sobie doświadczeń. Drugim partnerem Jabłonkowa jest słowackie Kysuckie Nowe Miasto. W tym wypadku współpraca ukierunkowana jest przede wszystkim do szkół i organizacji budżetowych. Dwa lata współpracujemy z ukraińskim Tjaczewem, tutaj momentalnie chodzi głównie o pomoc humanitarną dla ukraińskiego partnera. Od nowa do tej współpracy przybyła Wisła – powiedział burmistrz Jabłonkowa, Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).

Burmistrz Jabłonkowa, Jiří Hamrozi (z prawej) i burmistrz Wisły, Tomasz Bujok
Starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (vpravo) a starosta Wisly Tomasz Bujok
(foto: Miasto Wisła)

Burmistrzem wybrany jednogłośnie kandydat KDU-ČSL

 

W dniu 30.10.2018 r. jabłonkowscy radni wybrani do rady gminy w tegorocznych wyborach złożyli ślubowanie. Wskazali również, kto będzie rządził w Jabłonkowie przez następne cztery lata. Burmistrzem był wybrany jednogłośnie Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), nowym zastępcą burmistrza został Luboš Čmiel. Aczkolwiek burmistrz wybrany był jednogłośnie, wybory zastępcy wójta już tak spokojnie nie przebiegały. Opozycja już podczas omawiania programu obrad rady wnioskowała, aby do wyborów mogli się ustosunkować również obywatele, których było w sali więcej jak czterdzieści. Jednak na to nie zgodziła się koalicja (KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 oraz NEZÁVISLÍ i Strana soukromníků), dlatego ludzie, którzy przyszli obejrzeć obrady rady, ostatecznie mogli swój pogląd wyrazić dopiero po wyborach członków zarządu, burmistrza i zastępcy burmistrza i po wyborze przewodniczących komitetów. Kateřina Chybidziurowa (ČSSD) zwróciła uwagę na to, że drugie miejsce w wyborach uzyskała ČSSD i taką decyzję wyborców miałby według niej zwycięzca wyborów respektować. Niemniej w końcu w Jabłonkowie zwyciężyła koalicja KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 oraz NEZÁVISLÍ i Strana soukromníků. ČSSD razem z SNK-Jablunkov 2018 i Soužití-Wspólnotą znalazła się w opozycji. ČSSD wnioskowała, aby zastępcą burmistrza wybrano Chybidziurową, wniosek ten jednak przepadł. Nie zdobył również akceptacji wniosek opozycji, aby do zarządu oprócz radnych koalicji wybrano również radnych opozycji.

Rada Miasta (7) – Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL, burmistrz), Luboš Čmiel (ANO 2011, zastępca burmistrza), Mgr. Eva Gawlasová (Nezávislí a strana soukromníků), Bc. Marek Jachnicki (KDU-ČSL), Ing. Petr Sekula (ANO 2011), Petr Tvrzník (KDU-ČSL), Ing. David Sventek, MBA (ODS).

Renata Kulka (Soužití-Wspólnota) podczas obrad 

Rady Miasta Jabłonkowa (foto: www.gorolweb.cz)

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Jabłonków (21, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Nezávislí a strana soukromníků (8,24 %, 2) – mgr Eva Gawlasová, Jerzy Goryl, ANO 2011 (11,28 %, 2) – inż. Petr Sekula, Luboš Čmiel, Soužití-Wspólnota (7,66 %, 1) – mgr Renata Kulka, KSČM (4,25 %, 0), KDU-ČSL (30,26 %, 8) – inż. Jiří Hamrozi, Petr Tvrzník, Marek Jachnicki, mgr Jolana Rucká, Josef Nieslanik, Marie Byrtusová, Tomáš Hanzlík, Roman Karczmarczyk, ODS (7,50 %, 1) – inż. David Sventek MBA, SNK-Jablunkov 2018 (10,98 %, 2) – Jan Gomola, mgr Jana Sagitariová, ČSSD (19,41 %, 5) – inż. Kateřina Chybidziurová, PaedDr. Václav Pospíšil, inż. Lech Niedoba, Bc. David Sadowski, Oskar Martynek.

 Wybrane partie wyborcze

Jabłonków (21): KDU-ČSL – 8, ČSSD – 5, Nezávislí a strana soukromníků – 2, SNK-Jablunkov 2018 – 2, ANO 2011 – 2, Soužití-Wspólnota – 1, ODS – 1.


Analiza wyników wyborczych w poszczególnych rejonowych komisjach wyborczych w Jabłonkowie

 

Rejon wyborczy /

volební okrsek

*

**

***

****

KDU-ČSL

ČSSD

*****

Jablunkov (ZŠ, Lesní)

1.

691

7,67 %

32

2590 (28,75 %)

1948 (21,62 %)

1035

Jablunkov (SOŠ a SOU, Školní)

2.

527

6,56 %

25

2149 (26,74 %)

1734 (21,58 %)

1051

Jablunkov (DDM, Dukelská)

3.

738

7,97 %

35

2661 (28,74 %)

1658 (17,91 %)

1071

Jablunkov (ZUŠ, Bukovecká)

4.

75

2,39 %

3

1126 (35,84 %)

426 (13,56 %)

¨439

Jablunkov (ZŠ, Lesní)

5.

875

10,33 %

41

3138 (37,06 %)

1594 (18,82 %)

896

Razem / celkem

 

2 906

7,66 %

136

11 664 (30,76 %)

7 360 (19,41 %)

4 492

*        Numer rejonu wyborczego

**       Liczba głosów na listę kandydacką Soužití-Wspólnota – razem

***     Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką Soužití-Wspólnota

****    Wynik Soužití-Wspólnota w procentach

*****  Liczba wyborców łącznie (zapisanych w spisie wyborców)

 

Losowanie w Jabłonkowie

 

W Jabłonkowie (21.8.2018 r.) odbyło się losowanie numerów, które będą przydzielone partiom wyborczym w tegorocznych wyborach komunalnych. Tylko w Jabłonkowie, Milikowie i Łomnej Dolnej wylosowaliśmy niski numer gwarantujący zamieszczenie listy na stronie pierwszej karty do głosowania. Wylosowane numery: Bukowiec (5 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 4, Gródek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4, Jabłonków (8 partii wyborczych) – Soužití-Wspólnota: numer 3, Milików (3 partie wyborcze i kandydat niezależny) – COEXISTENTIA: numer 1, Nawsie (9 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 6, Łomna Dolna (3 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 2.

W Jabłonkowie chcemy więcej

 

W Jabłonkowie w wyborach do Rady Miejskiej startować będzie 8 partii wyborczych: Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM, NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků oraz stowarzyszenie kandydatów niezależnych SNK Jablunkov. Soužití-Wspólnota, która w wyborach broni jednego manbdatu, wylosowała numer 3. Lista Soužití-Wspólnoty przedstawia się następująco: 1. mgr Renata Kulka (42), psycholog, 2. Marek Niedoba (41), przedsiębiorca, 3. mgr Beata Tomanek (44), nauczycielka, 4. MUDr Jerzy Szkatuła (42), lekarz, 5. Renata Świerczek (49), referentka, 6. mgr Leszek Richter (46), menadżer projektów, 7. mgr Beata Michalik (36), nauczycielka, 8. inż. Martin Filipczyk (49), inżynier leśnictwa, 9. mgr Michał Niedoba (26), prawnik, 10. mgr Adam Klus (26), nauczyciel, 11. Krystyna Mruzek (66), nauczycielka muzyki, 12. inż. Karol Jakubik (40), policjant, 13. Władysława Byrtus (71), emerytka, 14. Władysław Drong (64), emeryt, 15. Janina Mucha (51), pielęgniarka, 16. inż. Jakub Vacovský (27), ekonomista, 17. inż. Barbara Martynek (38), pracownik administracyjny, 18. inż. Bronisław Haratyk (66), emeryt, 19. inż. Alicja Kędzior (55), ekonomista, 20. MUDr Marian Sznapka (26), lekarz, 21. inż. Kazimierz Jachnicki (59), prywatny przedsiębiorca.


Gorolskie Święto w Jabłonkowie

 

W dniach 3.-5.8.2018 przebiegały w jabłonkowskim Lasku Miejskim Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, czyli 71. Gorolski Święto. Głównym dniem była tradycyjnie niedziela. W samo południe na jabłonkowskim rynku uformował się korowód, który później wzdłuż Olzy doszedł aż pod scenę Lasku Miejskiego. Na jego czele jechał na siwku Adam Ryłko, za nim oficjalni goście a potem cała plejada zespołów reprezentujących nasz teren, a także zespoły z Polski, Ukrainy, Serbii czy Turcji, a na końcu tradycyjnie wozy alegoryczne przygotowane przez Koła PZKO w Boconowicach, Bukowcu, Bystrzycy, Gródku, Łomnej Dolnej, Nawsiu, czy Piosku. Po oficjalnych przemówieniach można było podziwiać program z udziałem zespołów folklorystycznych. Pokazano gorolskie tradycje, rzemiosło, kuchnię ludową.
Z Polski wystąpiły – zespoły „REGLE” z Poronina,
„Równica” z Ustronia i „Istebna” z Istebnej”

Czy będą kandydować?

 

Szukaliśmy informacji w prasie, czy dotychczasowi wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy narodowości polskiej będą ponownie kandydować w wyborach komunalnych. Stanisław Jakus (SNK-Jablunkov 2015), zastępca burmistrza Jabłonkowa, zdecydował się już nie wystartować. Osiągnął już wiek emerytalny i uważa, że 28 lat pracy na rzecz Miasta zupełnie wystarczy. Na pewno jednak będzie śledzić, co dzieje się w Mieście.
Ulotki przedwyborcze