Wybory zarządu gminy

 

Gródek (5) – Robert Borski (Hrádek-náš domov, wójt), Ing. Martin Byrtus (Hrádek-náš domov, zastępca wójta), inż. Danuta Cieślar (COEX), Paweł Pilch (COEX), 

Petr Dudys ((Hrádek-náš domov).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Gródek (15): Hrádek-náš domov (54,59 %, 9) – Robert Borski, inż. Martin Byrtus, Petr Dudys, mgr Rudolf Mlčoch, Rudolf Dorda, Mc. Marta Czyžová, Roman Žabka, Konrád Czyž, Petr Lipowski, SNK Hrádek (10,77 %, 1) – Pavel Benek, ČSSD (11,14 %, 1) – mgr Jakub Kawulok, COEX (23,50 %, 4) – MVDr Roman Polok, inż. Danuta Cieślar, Paweł Pilch, inż. Stanisław Wolny.

 Wybrane partie wyborcze

Gródek (15): Hrádek-náš domov – 9, COEX – 4, SNK Hrádek – 1, ČSSD – 1.


W Gródku bronimy 3 mandaty

 

W Gródku w wyborach do Rady Gminy startować będą 4 partie wyborcze: COEXISTENTIA, ČSSD i dwa stowarzyszenia kandydatów niezależnych – SNK Hrádek i Hrádek náš domov. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. MVDr Roman Polok (45), weterynarz, 2. Paweł Pilch (58), dyżurny ruchu, 3. inż. Danuta Cieślar (61), ekonomista, 4. inż. Stanisław Wolny (61), technik, 5. MUDr Marian Starzyk (37), dentysta, 6. Robert Drong (45), mechanik, 7. mgr Kazimierz Cieślar (64), dyrektor szkoły, 8. Marian Czyż (41), pracownik na stanowisku kierowniczym, 9. Aleksander Piechaczek (41), makler z nieruchomościami, 10. Stanisław Kantor (49), kierowca, 11. Anna Sztefek (58), wartownik, 12. Irena Worek (51), pośrednik ubezpieczeniowy, 13. inż. Jan Raszka (66), emeryt, 14. Irena Medek (52), prywatny przedsiębiorca, 15. Anna Szkandera (57), pielęgniarka.

 
Plakat przedwyborczy