Zarząd Gminy Bystrzyca dysponuje nadal 500 000 koronami

 

Członkowie rady gminy nie zaakceptowali obniżenia kwoty, którą może dysponować zarząd gminy, na 300 000 koron. Podczas obrad rady gminy w dniu 4.12.2018 r. odbyło się rutynne głosowanie o zobowiązaniu zarządu gminy do wykonywania postanowień budżetowych w wysokości 500 000 koron na jedną akcję.  Tak jak dotąd. – Głównym powodem takiej decyzji jest fakt, abyśmy nie musieli częściej zwoływać wszystkich członków rady gminy. Ci nadal decydować będą tylko o kwotach wyższych niż pół miliona koron. Niższe kwoty będą w kompetencji członków zarządu gminy – powiedział redaktorowi tygodnika „Trzyniecki Hutnik” wójt Roman Wróbel.

Wybory zarządu gminy

 

Bystrzyca (5)mgr Roman Wróbel (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně, wójt), mgr Pavel Čmiel (SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici, zastępca wójta), inż. Radek Olszar Ph.D., MBA (SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Mariusz Wałach (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně), Radek Neumann (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Bystrzyca (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): SNK – obec, kterou mám rád” (15,40 %, 2) – Anna Konderlová, Ing. Radim Roszka, SNK SPOLU-JISTĚ-V POHODĚ (3,02 %, 0), ČSSD (19,60 %, 3) – Ladislav Olszar, PhDr. Petr Majer, Ing. Aleš Troszok Ph.D., SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici (17,19 %, 3 ) – Mgr. Marcel Čmiel, PharmDr. Roman Martynek, Ing. Radek Olszar Ph.D., MBA, SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně (41,85 %, 7) – Mgr. Roman Wróbel, Mgr. Věslav Szpak, Ing. Mariusz Wałach, MUDr. Daniel Worek, Radek Neumann, Mgr. Kateřina Kotasová, Libor Dubský, ODS (2,93 %, 0).

 Wybrane partie wyborcze

Bystrzyca (15): SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně – 7, ČSSD – 3, SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici – 3, „SNK – obec, kterou mám rád” – 2.