Wybory wójta i jego zastępcy

 

Bukowiec – Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC, wójt), Daniel Hořava (ČSSD, zastępca wójta).


Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Bukowiec (11, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (10,93 %, 1) – Daniel Hořava, KDU-ČSL (21,58 %, 2) – mgr inż. Josef Byrtus, Gabriela Pazderová, PRO BUKOVEC (29,22 %, 4) – Monika Czepczorová, Radovan Rucki, Andrea Ligocká, Marian Bojko, COEX (21,53%, 2) – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, NEZÁVISLÍ (16,74 %, 2) – mgr Petr Stonawski, Josef Jochymek.


Wyniki wyborów – partie wyborcze

 

Bukowiec (11): PRO BUKOVEC – 4, KDU-ČSL – 2, COEX – 2, NEZÁVISLÍ – 2, ČSSD – 1.

 

W Bukowcu tylko 11 członków rady

 

W Bukowcu radni zmniejszyli liczbę członków Rady Gminy z 15 na 11 i to pomimo sprzeciwu COEXISTENTII, byliśmy przegłosowani. W wyborach startować będzie 5 partii wyborczych: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Pro Bukovec. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Janusz Motyka (38), drobny przemysłowiec, 2. inż. Robert Kulig (46), inżynier transportu, 3. inż. Bronisław Skupień (39), menadżer projektów, 4. Ryszard Zogata (42), kierowca-mechanik, 5. Wanda Labaj (52), tercjanka, 6. inż. Marian Zoń (40), menadżer jakości, 7. Sonia Sikora (36), drobny przemysłowiec, 8. Jakub Byrtus (39), sygnalista, 9. Monika Śmiga (27), pielęgniarka, 10. Tadeusz Lipowski (34), szklarz, 11. inż. Józef Ćmiel (26), projektant.