Wybory zarządu miasta

 

Bogumin (7) – inż. Petr Vícha (ČSSD, burmistrz), inż. Lumír Macura (ČSSD, zastępca burmistrza), Igor Bruzl (ČSSD), inż. Aleš Drobek (ČSSD), 

mgr Adrian Kuder (ČSSD), mgr Věra Palkowa (ČSSD), inż. Yvona Placzkowa (ČSSD).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Bogumin (23, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Česká pirátská strana (5,94 %, 1) – Bc. Daniel Galuszka, KSČM (6,79, 1) – Mgr. Antonie Walterová, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE (4,78 %, 0), ČSSD (57,12 %, 16) – Ing. Petr Vícha, Ing. Lumír Macura, Igor Bruzl, Mgr. Věra Palková, MUDr. Vojtěch Balcárek, Ing. Yvona Placzková, Mgr. Adrian Kuder, Ing. Aleš Drobek, Kamila Smigová, Ing. Jiří Knot, Adam Csakvary, Vilém Bannert, Dušan Socha, MUDr. Svatopluk Němeček, Mgr. Petra Kalichová, Jaroslav Kalous, Dobrá volba 2016 (1,47 %, 0), ODS (5,12 %, 1) – Mgr. David Maryška, NEZÁVISLÍ (2,56 %, 0), ANO 2011 (16,22 %, 4) – Mgr. Andrea Babišová, Jiří Kuldánek, Mgr. Jaroslav Thér, Vilma Valentová-Urbančíková.

 Wybrane partie wyborcze

Bogumin (23): ČSSD – 16, ANO 2011 – 4, KSČM – 1, Česká pirátská strana – 1, ODS – 1.


Okrągły Stół w Boguminie

 

Wszystkich ośmiu liderów kandydujących w wyborach komunalnych partii, ruchów i koalicji dyskutowało w programie na żywo 

Informacyjnego Kanału Telewizyjnego. Okrągły Stół odbył się we wtorek 25.9.2018 r. Koalicję BOHUMINSKA 4KOALICE reprezentował lider ugrupowania, Jan Malchar. Szczegóły są na www.mesto-bohumin.cz lub www.bohuminske.oko.cz.

BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE – plakat wyborczy

Lider BOHUMÍNSKÉ 4KOALICE na konferencji prasowej COEXISTENTII w Czeskim Cieszynie

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych. Konferencja prasowa odbyła się w środę 22.8.2018 r. z udziałem dziennikarzy: Witolda Kożdonia z „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Izabeli Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – miesięcznika PZKO i Szymona  Brandysa z Polskiego Radia Katowice. Jan Malchar (KDU-ČSL) przedstawił na konferencji listę wyborczą o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, która jest koalicją KDU-ČSL, COEX, TOP 09 i STAN w Boguminie. – Samodzielnie nie mielibyśmy szansy pokonać 5-procentowego progu wyborczego, dlatego połączyliśmy siły – powiedział. Na listę zgłosiła COEX 3 kandydatów: Bogusława Czapka, Barbarę Wachtarczyk i Janinę Michalską.

Jan Malchar przemawia na konferencji prasowej 22.8.2018 r. (www.glosludu.cz)

W Boguminie partie połączyły swoje siły

 

W Boguminie zarejestrowaliśmy listę o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE. Samodzielnie nie mielibyśmy szans, aby pokonać 5-procentowy próg wyborczy, dlatego 4 partie polityczne – KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 i Starostové a nezávislí połączyły swoje siły i zgłosiły listę koalicyjną. Znajdują się na niej trzej kandydaci narodowości polskiej: Bogusław Czapek, Barbara Wachtarczyk i Janina Michalska. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Malchar (46) – KDU-ČSL, prawnik, 2. mgr Karin Běhálkowa (51) – KDU-ČSL, urzędniczka Urzędu Marszałkowskiego WMŚ, 3. Zdeňka Kniezkowa Brňákowa, DiS (48) – KDU-ČSL, dyrektor Caritas w Boguminie, 4. MUDr Jana Junkerowa (48) – KDU-ČSL, lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie, 5. Růžena Krnáčowa (58) – TOP 09, fizjoterapeuta, 6. inż. Tomáš Cedivoda (51) – KDU-ČSL, nauczyciel, 7. inż. Bogusław Czapek (63) – COEX, energetyk, 8. Jana Groszowa (55) – KDU-ČSL, dyspozytor transportu międzynarodowego, 9. František Pavlík (56) – STAN, przewodniczący OP Związku Zawodowego Kolejarzy, 10. inż. Tomáš Urbanec (46) – KDU-ČSL, drobny przemysłowiec, 11. Petr Kaleta (52) – STAN, handlowiec, 12. Bc. Karla Novotna Bernátowa (48) – KDU-ČSL, konduktor Kolei Czeskich, 13. inż. Magdaléna Karhánkowa (46) – STAN, ekonomista, 14. inż. Jaromír Změlík (51) – KDU-ČSL, technik-kierownik SBD, 15. inż. Petr Chlebek (66) – KDU-ČSL, lekarz roślin leczniczych, 16. Barbara Wachtarczyk (51) – COEX, referent handlowy, 17. inż. Emil Rakus (60) – KDU-ČSL, pracownik na stanowisku kierowniczym ubezpieczalni zdrowotnej ČPZP, 18. inż. Aleš Wrubel (53) – TOP 09, elektrotechnik wydziału ds. utrzymania ruchu, 19. inż. Radomír Pácl (40) – KDU-ČSL, ekonomista wydziału ds. utrzymania ruchu, 20. Bc. Radomila Cieslarowa (48) – TOP 09, kierownik-wychowawczyni w świetlicy szkolnej, 21. mgr Janina Michalska (65) – COEX, nauczycielka, 22. Stanislava Klosowa (48) – KDU-ČSL, kasjerka Kolei Czeskich, 23. inż. Karin Gyüreowa (51) – STAN, drobny przemysłowiec. W Boguminie o głosy wyborców ubiegać się będzie łącznie 8 partii wyborczych. 20.8.2018 r. odbyło się losowanie. Partiom wyborczym przydzielono następujące numery: Česká pirátská strana – 1, KSČM – 2, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE – 3, ČSSD – 4, Dobrá volba 2016 – 5, ODS – 6, NEZÁVISLÍ – 7, ANO 2011– 8.

Spotkanie członków MK PZKO w Skrzeczoniu

 

W spotkaniu członków Miejscowego Koła PZKO w Skrzeczoniu „Powitanie Wiosny”, w sobotę 17.3.2018 r., wzięli udział działacze WSPÓLNOTY-COEXISTENTII Tadeusz Toman (na zdjęciu pierwszy z lewej) i Barbara Wachtarczyk (trzecia z lewej) oraz przewodniczący zarządu regionalnego KDU-ČSL Bogusław Niemiec (drugi z lewej). Przedstawili obecnym propozycję przygotowania koalicyjnej listy kandydackiej KDU-ČSL i COEX do Rady Miejskiej w Boguminie.