Władze gminy 2022-2026 r.

 

Wielopole – Tomáš Grohmann (Sdružení nezávislých kandidátů, wójt), Mgr. Tomáš Sabela (SNK pro obe Vělopolí, zastępca wójta, przewodniczący komisji kontrolnej: Pavel Landecký (Sdružení nezávislých kandidátů), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Pavel Kaczmarczyk (Sdružení nezávislých kandidátů), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Mgr. Seweryn Krzywoń (Sdružení nezávislých kandidátů).

Wielopole – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

Sdružení nezávislých kandidátů (5) – 465 / 61,10% / 4 mandaty, Kulturní a společenská obec plnící základní podmínky připravenosti i na krize větších rozsahů (5) – 93 / 12,22% / 0 mandatów, SNK pro obec Vělopolí (5) – 203 / 26,68% / 1 mandat,

     skład 5-osobowej Rady Gminy: Sdružení nezávislých kandidátů (4) – Tomáš Grohmann, Ing. Pavel Kaczmarczyk, Seweryn Krzywoń, Petr Landecký, SNK pro obec Věloplolí (1) – Mgr. Tomáš Sabela.

Problem oczyszczalni ścieków

 

WIELOPOLE – W gminie planowana jest w 2020 roku budowa domowej oczyszczalni ścieków. – Aktualnie jesteśmy w stadium, kiedy przekazaliśmy wszystkie podstawy potrzebne w celu zgłoszenia budowy. Chodzi łącznie o 60 oczyszczalni i budować powinno się rozpocząć w bieżącym roku. Mamy nadzieję, że nie wystąpią nieprzewidziane problemy – powiedziała wójt gminy, Vladislava Latochowa (SKN). Kolejną wielką akcją powinna być budowa chodnika od urzędu gminy aż po przystanek autobusowy Janik.

Wybory wójta i zastępcy wójta 2018 - 2022

 

Wielopole – Vladislava Latochová (SNK 2, wójt), Tomáš Grohmann (SNK 1, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci 2018

 

Wielopole (5, imiona i nazwiska według kart do głosowania): SNK 1 (40,45 %, 2) – Tomáš Grohmann, Mgr. Seweryn Krzywoń, SNK 2 (59,55 %, 3) – Ing. Pavel Kaczmarczyk, Petr Landecký, Vladislava Latochová.

Wybrane partie wyborcze 2018

 

Wielopole (5): SNK 2 – 3, SNK 1 – 2.