Problem oczyszczalni œcieków

 

WIELOPOLE – W gminie planowana jest w 2020 roku budowa domowej oczyszczalni œcieków. – Aktualnie jesteœmy w stadium, kiedy przekazaliœmy wszystkie podstawy potrzebne w celu zgłoszenia budowy. Chodzi łšcznie o 60 oczyszczalni i budować powinno się rozpoczšć w bieżšcym roku. Mamy nadzieję, że nie wystšpiš nieprzewidziane problemy – powiedziała wójt gminy, Vladislava Latochowa (SKN). Kolejnš wielkš akcjš powinna być budowa chodnika od urzędu gminy aż po przystanek autobusowy Janik.

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Wielopole – Vladislava Latochová (SNK 2, wójt), Tomáš Grohmann (SNK 1, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Wielopole (5, imiona i nazwiska według kart do głosowania): SNK 1 (40,45 %, 2) – Tomáš Grohmann, Mgr. Seweryn Krzywoń, SNK 2 (59,55 %, 3) – Ing. Pavel Kaczmarczyk, Petr Landecký, Vladislava Latochová.

Wybrane partie wyborcze

 

Wielopole (5): SNK 2 – 3, SNK 1 – 2.