Trzyniec – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

ODS+TOP09+NK – Společně pro Třinec (33) – 21 090 / 7,44% / 2 mandaty, NEZÁVISLÍ (33) – 46 086 / 16,25% / 5 mandatów, STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŘINEC (33) – 102 394 / 36,11% / 13 mandatów, ČSSD+NK (33) – 22 974 / 8,10% / 2 mandaty, ANO 2011 (33) – 62 958 / 22,40% / 8 mandatów, Česká pirátská strana (12) – 4299 / 1,52% / 0 mandatów, KDU-ČSL (33) – 23 746 / 8,37% / 3 mandaty, skład 33-osobowej Rady Miasta: STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC (13) – RNDr. Věra Palkovská, MUDr. Štěpán Rucki, Mgr. Ivo Kaleta, Radim Kozlovský, Bc. Regina Szpyrcová, Bc. MSc. Bohdan Sikora, JUDr. Jana Kantorová, Mgr. Petr Šiška, Mgr. Adam Kurzok, Mgr. Martina Wolná, Bc. Vojtěch Dohnal, Ing. Lucie Fremrová, Mgr. Jiří Zabystrzan, ANO 2011 (8) – Ing. Patrik Bocek, Jan Walica, Ing. Silvie Cholewiková, Mgr. Ing. Josef Pukarčík, Stanislav Mlynek, Bc. Dominik Klimek, Josef Saran, NEZÁVISLÍ (5) – Ing. Jan Ferenc, MUDr. Radana Šoltésová, PharmDr. Lech Branny, Mgr. Radim Turek, Martin Sikora, KDU-ČSL (3) – Mgr. Pavla Golasowská DiS, Ing. Wiesław Wania, Mgr. Roman Brzezina, ČSSD+NK (2) – Mgr. Marian Plucnar, Mgr. Přemysl Zbončák, ODS+TOP09+NK – Společně pro Třinec (2) – Ing. Ivo Kantor, Bc. Robin Lotko.

PIKNIK PATRIOTYCZNY – Trzyniec, 29.4.2022 r.

 

Miejscowe Koło PZKO w Trzyńcu-Osiedlu wspólnie z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp. zorganizowały w piątek 29.4.2022 r. Piknik Patriotyczny z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja. Impreza odbyła się pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie. Pierwsza część spotkania była poświęcona Stanisławowi Zahradnikowi, który obchodził 90. rocznicę urodzin. Gratulacje przekazała Jubilatowi prezes Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu-Osiedlu, Barbara Buława, konsul Rzeczypospolitej Polskiej, Edyta Wodzyńska oraz inni uczestnicy spotkania. – Nie zrobiłem niczego specjalnego, takich działaczy jak ja jest tutaj wielu – przekonywał skromnie Jubilat. W drugiej części spotkania Stanisław Gawlik przybliżył obecnym okoliczności, w jakich została uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 Maja. Temat uzupełniała wystawa przygotowana przez historyka Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC, Mariana Steffka. Zbliżające się święto uczczono śpiewem pieśni patriotycznych.

Gratulacje Stanisławowi Zahradnikowi przekazuje Barbara Buława. (www.glosludu.cz)

Budowę drogi szybkiego ruchu I/68 można zagaić

 

Prace na budowie drogi I/68 Trzanowice-Niebory, rozpoczęte w bieżącym roku na wiosnę, mogą być kontynuowane według harmonogramu. Przebiegła właśnie rozbiórka ostatniego domu, który blokował prace ze względu na długo toczący się spór własnościowy. Po nowej drodze między Trzanowicami i Nieborami kierowcy mogliby po raz pierwszy przejechać się w lecie 2022 r. Czteropasmowa droga ulży intensywnemu ruchowi samochodów ciężarowych przede wszystkim ludziom w Trzycieżu, Gnojniku i Ropicy.

Rozbiórka ostatniego domu na trasie drogi I/68 („Hutnik“, 5.8.2020 r.)

Kolędowanie w polskiej szkole w Trzyńcu

 

W piątek 13.12.2019 r. w Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka zorganizowano coroczny koncert świąteczny. W odróżnieniu od poprzednich edycji tegoroczny odbył się w nowej sali gimnastycznej. Wśród zaproszonych gości była również prezydent miasta, Věra Palkovska (OSOBNOSTI PRO TŘINEC – stowarzyszenie STAN i KN), która wygłosiła przemówienie i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Koncert zatytułowano „Z kolędą dookoła świata“. Kolędy zabrzmiały w kilku językach: po polsku, czesku, słowacku, niemiecku, angielsku, hiszpańsku i francusku. Urozmaiceniem koncertu był występ znanego artysty Jiřego Siudy, a całość muzycznie wsparł zespół Glayzy.

52. Dożynki Śląskie w Gutach

 

W niedzielę 25.8.2019 r. odbyły się 52. Dożynki Śląskie w Gutach. W tym roku gazdami dożynek byli pani wójt Ropicy Urszula Wania z mężem Pawłem. Program kulturalny zapewniły zespół taneczny Oldrzychowice, chór męski Gorol, kapela ludowa Śtyry z Jasienicy i orkiestra dęta Jablunkovanka. Przybyło wielu gości, m. in. konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz i senator Jerzy Cieńciała.

Gazdowie dożynek w kolasie (www.zwrot.cz)

Zaczęły się imprezy mikołajowe

 

Imprezy mikołajowe w bieżącym roku rozpoczęły się w Miejscowym Kole PZKO Końska-Osówki. Św. Mikołaj przybył z prezentami do dzieci już 1.12.2018 r. Podczas spotkania, oprócz kolędowania przy akompaniamencie akordeonu, zorganizowano również pyszny poczęstunek.

Mikołaj w MK PZKO w Trzyńcu-Osówkach (www.zwrot.cz)

Wybory zarządu miasta

 

Trzyniec (11) – RNDr Věra Palkovská (OSOBNOSTI PRO TŘINEC, prezydent miasta), mgr Ivo Kaleta (OSOBNOSTI PRO TŘINEC, zastępca prezydenta miasta), Radim Kozlovský (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), Bc. Vojtěch Dohnal (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), mgr Bc. Pavla Golasowská DiS (KDU-ČSL), JUDr Jana Kantorowa (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), MUDr Štěpán Rucki CSc. (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), Bc. Bohdan Sikora (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), Bc. Regina Szpyrcová (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), mgr Ladislav Vrátný (OSOBNOSTI PRO TŘINEC), mgr Martina Wolná (OSOBNOSTI PRO TŘINEC).

Kandydaci partii wyborczej stowarzyszenia COEX, TOP 09 i kandydatów niezależnych PRO 

Trzyniec spotkali się 25.10.2018 r., aby omówili wyniki wyborów i uzgodnili dalszą działalność.

Analiza wyników wyborczych w poszczególnych rejonowych komisjach wyborczych w Trzyńcu

 

Rejon wyborczy /

volební okrsek

*

**

***

****

OSOBNOSTI

KDU-ČSL

*****

Lyžbice, gymnázium

1.

27

0,62 %

0

1533 (35,24 %)

448 (10,30 %)

542

Lyžbice, kino Kosmos

2.

310

4,16 %

9

2793 (37,52 %)

599 (8,05 %)

750

Lyžbice, ZŠ D. a E. Zátopkových

3.

143

2,00 %

4

2767 (38,79 %)

650 (9,11 %)

839

Lyžbice, ZŠ D. a E. Zátopkových

4.

78

0,92 %

2

3889 (45,91 %)

524 (6,19 %)

835

Lyžbice, ZŠ Jablunkovská

5.

704

9,51 %

21

2971 (40,15 %)

1085 (14,66 %)

621

Lyžbice, obchodní akademie

6.

617

6,62 %

17

5434 (58,27 %)

545 (5,84 %)

674

Lyžbice, obchodní akademie

7.

305

3,08 %

9

5840 (59,03 %)

759 (7,67 %)

780

Lyžbice, StaRS

8.

187

2,50 %

5

3832 (51,18 %)

531 (7,09 %)

788

Lyžbice, StaRS

9.

245

2,93 %

7

3682 (43,97 %)

434 (5,18 %)

998

Lyžbice, ZŠ a MŠ Kopernikova

10.

217

2,71 %

6

3716 (46,36 %)

353 (4,40 %)

797

Lyžbice, knihovna

11.

83

0,95 %

2

4479 (51,14 %)

568 (6,48 %)

745

Lyžbice, knihovna

12.

258

3,64 %

7

3321 (46,89 %)

856 (12,09 %)

710

Lyžbice, ZŠ a MŠ Kopernikova

13.

353

3,72 %

10

4444 (46,81 %)

537 (5,66 %)

747

Lyžbice, ZŠ Slezská

14.

225

3,04 %

6

3660 (49,47 %)

595 (8,04 %)

785

Lyžbice, ZŠ Slezská

15.

41

0,43 %

1

4595 /48,08 %)

513 (5,37 %)

779

Lyžbice, ZŠ Slezská

16.

120

1,12 %

3

6442 (59,98 %)

710 (6,61 %)

842

Staré Město, Městský úřad

17.

532

4,90%

16

4448 (41,01 %)

1956 (9,74 %)

2117

Staré Město, ZŠ Petra Bezruče

18.

199

1,90%

6

4712 (45,00 %)

820 (7,83 %)

867

Staré město, gymnázium

19.

52

1,52 %

1

1365 (39,88 %)

327 (9,55 %)

607

Staré město, gymnázium

20.

48

0,87 %

1

2864 (52,09 %)

607 (11,04 %)

662

Staré Město, MŠ Nový Borek

21.

78

2,56 %

2

972 (31,88 %)

178 (5,84 %)

480

Konská, ZŠ Osůvky

22.

903

9,37 %

27

3604 (37,39 %)

2369 (24,58 %)

762

Konská, MŠ Podlesí

23.

384

3,77 %

11

4410 (43,26 %)

1770 (17,36 %)

874

Kanada + Staré Město, ZŠ Míru

24.

362

3,79 %

10

4844 (50,78 %)

362 (3,79 %)

972

Dolní Lištná, TJ Beskyd

25.

574

7,15 %

17

3221 (40,14 %)

1378 (17,17 %)

598

Dolní Lištná, klub důchodců

26.

134

3,16 %

4

1610 (37,95 %)

501 (11,81 %)

553

Dolní Lištná, ZŠ Kaštanová

27.

412

3,80 %

12

5534 (50,98 %)

1040 (9,58 %)

1091

Dolní Lištná, sociální služby

28.

259

3,50 %

7

3974 (53,73 %)

536 (7,25 %)

859

Kojkovice, kulturní dům

29.

88

2,66 %

2

1620 (49,00 %)

603 (18,24 %)

263

Horní Lištná, farní sbor

30.

170

4,16 %

5

1716 (41,95 %)

475 (11,61 %)

296

Oldřichovice, pečovatelský dům

31.

976

8,98 %

29

4863 (44,75 %)

1270 (11,69 %)

940

Oldřichovice, pečovatelský dům

32.

406

3,88 %

12

5933 (56,65 %)

1150 (10,98 %)

895

Oldřichovice, pečovatelský dům

33.

398

3,78 %

12

5497 (52,26 %)

798 (7,59 %)

839

Karpentná, Masarykova ZŠ

34.

268

4,78 %

8

2381 (42,44 %)

431 (7,68 %)

626

Tyra, MŠ

35.

127

2,52 %

3

2408 (47,70 %)

547 (10,84 %)

396

Guty, hasičská zbrojnice

36.

873

11,32 %

26

3499 (45,39 %)

938 (12,17 %)

648

Nebory, ZŠ

37.

339

4,41 %

10

3425 (44,70 %)

950 (12,36 %)

777

Nebory, ZŠ

38.

363

4,57 %

11

3690 (46,50 %)

1512 (19,05 %)

668

Razem / celkem

 

11 858

3,99 %

359

139 998 (47,08 %)

29 985 (10,08 %)

29 022

*        Numer rejonu wyborczego

**       Liczba głosów na listę kandydacką PRO Třinec – razem

***     Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką PRO Třinec

****    Wynik PRO Třinec w procentach

*****  Liczba wyborców łącznie (zapisanych w spisie wyborców)

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Trzyniec (33, imiona i nazwiska według kart do głosowania): OSOBNOSTI PRO TŘINEC (47,08 %, 21) – RNDr. Věra Palkovská, Radim Kozlovský, MUDr. Štěpán Rucki CSc., Mgr. Ivo Kaleta, Mgr. Martina Wolná, Bc. Bohdan Sikora, JUDr. Jana Kantorová, Mgr. Petr Šiška, Bc. Vojtěch Dohnal, Bc. Regina Szpyrcová, Mgr. Karel Bieringer, Mgr. Jiří Zabystrzan, Mgr. Adam Kurzok, Mgr. Monika Guńková, Anna Gavendová, Mgr. Ladislav Volný, Mgr. Libuše Koppová, Adolf Bolek, Martin Vaňka, MUDr. Juraj Serafin, Mgr. Aleš Adamus, SPD-Tomio Okamura (4,23 %, 0), ODS (4,43 %, 0), ČSSD (4,69 %, 0), KSČM (4,34 %, 0), ANO 2011 (13,38 %, 5) – MUDr. Ivo Raška, Ing. Patrik Bocek, Bc. Libor Kociniec, Ing. Silvie Cholewiková, Ctirad Mudrla, KDU-ČSL (10,08 %, 4) – Mgr. Pavla Golasowská DiS, Ing. Wiesław Wania, Bc. Marta Bezecna, Mgr. Roman Brzezina, PRO Třinec (3,99 %, 0), NEZÁVISLÍ (7,76 %, 3) – MUDr. Radana Šoltésová, Ing. Jan Ferenc, MUDr. Slavomír Bruk.

 Wybrane partie wyborcze

Trzyniec (33): OSOBNOSTI PRO TŘINEC – 21, ANO 2011 – 5, KDU-ČSL – 4, NEZÁVISLÍ – 3.

Jak głosować w Trzyńcu?

 

Idę na wybory. Zrobię sobie 30 minut czasu, zabiorę ze sobą dowód osobisty i udam się do lokalu wyborczego w moim miejscu zamieszkania. Ponieważ wybory są komunalne, będę miał tylko jedną listę do głosowania, ale mogę podzielić moich wyborców, których mam 33 (tylu jest członków Rady Miejskiej w Trzyńcu), nawet wśród kandydatów z różnych list.

Głosuję i mam trzy opcje.

Wybieram całą listę kandydatów. To jest najłatwiejszy sposób wyboru. W głosowaniu zaznaczę krzyżyk tylko u jednej nazwy z list wyborczych kandydatów, więc oddam wszystkie moje głosy kandydatom z tej listy. W praktyce to oznacza, że każdy z kandydatów wymienionych na tej liście wyborczej otrzyma jeden głos, i mam taki sam skutek, jak wyborca, który zaznaczył krzyżyk przed każdym kandydatem znajdującym się na tej liście wyborczej.

Wybieram listę kandydatów, ale także wybranych kandydatów. Ten sposób wyboru jest szczególnie odpowiedni, jeśli wspieram niektórych kandydatów, ale nie chcę udzielić głosu całej jego kandydatury. W takim przypadku zaznaczę krzyżyk zarówno na danej liście wyborczej, jak i u poszczególnych kandydatów z innych list wyborczych. Jeśli zagłosuję w ten sposób, to jeden z moich głosów otrzyma każdy z indywidualnych kandydatów, którym dałem krzyżyk. Pozostałe głosy zostaną następnie przekazane kandydatom na liście wyborczej, które są przyznawane w kolejności, w jakiej kandydaci znajdują się na liście wyborczej.

Wybieram kandydatów z różnych list wyborczych. Ostatnią metodą głosowania jest wybór indywidualnych kandydatów na różnych listach wyborczych W tym przypadku nie będę umieszczał krzyżyka na liście wyborczej, ale umieszczę moje krzyżyki przed nazwiskami kandydatów, którym chcę oddać swój głos. Ponieważ w Trzyńcu wybrano 33 członków Rady Miejskiej w Trzyńcu, mogę oddać krzyżyk maksymalnie 33 kandydatom. Gdybym użył więcej krzyżyków, moja lista wyborcza zostanie uznana za nieważną i wszystkie moje głosy zostaną odrzucone. Więc jeśli użyję tej opcji, policzę liczbę krzyżyków, które mam na listach wyborczych. Oczywiście, można oddać mniej krzyżyków, ale w takim przypadku nie wykorzystam wszystkich moich głosów, i część z nich przepadnie.

Zakreślam krzyżyki? Więc jeszcze liczę... Czy uważacie także, że najlepiej jest wybierać indywidualne osobistości z różnych partii wyborczych? Możecie być zaskoczeni, ale to jest błąd, rozszerzony i w dobrej wierze również szeroko stosowany. Ale to tak nie działa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jak to jest możliwe?

Gminne wybory nie znają głosów preferencyjnych! Najpierw sumują się głosy dla partii wyborczej i dopiero potem dojdzie na głosy, dzięki którym kandydaci przesuwają się w górę, tzn. do wybrania. Do skoku na liście wyborczej, każdy kandydat w wyborach komunalnych potrzebuje znacznie więcej głosów niż kandydat do Sejmu. Co najmniej 10 procent. Wyborca, który chciałby głosować tylko na jedną konkretną partię wyborczą i równocześnie jakby chciał zaliczyć głosy „preferencyjne” na liście wyborczej i dałby, np. tylko 5 krzyżyków kandydatom z 33 kandydatów, ale nie wszystkich 33 kandydatów, dałby tylko 5 głosów, a reszta 28 głosów by przepadła. Ze względu na dobry zamiar wyborcy i systemu wyborczego sytuacja może być całkowicie paradoksalna. Lider i kilku kandydatów na przednich pozycjach, w ten sposób mogą zostać wybrani do rady i wbrew temu, że uzyskali mniej głosów niż osobistości, których wyborcy faworyzują i są na miejscach niewybieralnych. Zostaną oni pozostawieni nie tylko bez mandatów, ale głosy im oddane pomogą do wybrania kandydatów w czele listy wyborczej.

Nie wierzysz? Mamy przykład: Trzyniec ma 33-osobową Radę Miejską w Trzyńcu!. Partię XY prowadzi niepopularny lider, który otrzymał tylko 10 głosów od wyborców. Kolejnych 32 kandydatów otrzymało 1 000 głosów. Partia otrzymała w związku z tym 32 010 głosów i otrzymała 1 mandat.

Kto ostatecznie będzie członkiem Rady Miejskiej w Trzyńcu? Mandaty są uszeregowane na liście wyborczej. Lidera może przeskoczyć tylko kandydat, który uzyskałby co najmniej o 10% więcej głosów niż średnia liczba głosów na jednego kandydata. Średnia wynosi 970 głosów, a wymagana liczba głosów do przeskoczenia o jedno miejsce wynosi o 10% więcej ─ 1067 głosów. Nikt nie ma takiego wyniku, nawet gdyby wszyscy kandydaci otrzymali o 990 głosów więcej niż lider. Członkiem Rady Miejskiej w Trzyńcu za partię wyborczą staje się lider, który uzyskał tylko 10 głosów!

Debata przedwyborcza w trzynieckiej bibliotece i w Hutniku

 

W poniedziałek 24.9.2018 r. odbyła w Bibliotece w Trzyńcu pierwsza debata przedwyborcza, którą prowadziła Eva Klusowa, pomagał jej Jan Delong. Najczęściej pojawiały się pytania dotyczące transportu a głównie możliwości parkowania w mieście, mieszkań, bezpieczeństwa. Kandydaci starali się również znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zapewnić, aby młodzi ludzie zostawali w mieście. Liderzy odpowiadali na pytania prowadzących, pytania przekazywano do księgarni również e-mailem, odpowiadali również na pytania video. Była również możliwość zadać pytanie innym kandydatom. Wreszcie każdy miał minutę, aby przekazać coś wyborcom. Partię wyborczą PRO Třinec (Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych) reprezentował inż. Mariusz Zawadzki. Zapis video z debaty jest na www.gorolweb.cz. Druga debata przedwyborcza odbyła się w środę 26.9.2018 r. w Hutniku, na farze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. Wzięli w niej udział liderzy wszystkich dziewięciu ugrupowań, startujących w wyborach. Ugrupowanie PRO Trzyniec reprezentował Jan Kaleta. Dyskusję prowadził pastor Michal Klus.

Zaproszenia na debaty przedwyborcze w Trzyńcu

 

Pierwsza debata przedwyborcza liderów kandydujących partii i ruchów odbędzie się w poniedziałek 24.9.2018 r. o godz. 16.00 w sali głównej Księgarni w Trzyńcu. Tematami dyskusji, którą będzie prowadzić niezależna politolog, będą: gospodarka, budżet i inwestycje, polityka socjalna, seniorzy, polityka mieszkaniowa, parkingi, rozwój miejskiego transportu publicznego. Program i przebieg dyskusji będzie następujący: 1. prezentacja biorących udział, 2. dyskusja z prowadzącym na przedstawione tematy, 3. możliwość zadania pytania kandydatowi innego ugrupowania (będzie wylosowane przed zagajeniem dyskusji). Debata będzie transmitowana na żywo na Facebooku i będzie z niej zrobiony zapis dźwiękowy. Na debatę są zaproszone wszystkie miejscowe media. Natomiast Centrum Zborowe Hutnik zaprasza na spotkanie przedwyborcze w środę 26.9.2018 r. o godz. 17.00, które będzie prowadzić pastor ewangelicki, Michal Klus. Zapraszamy chętnych wysłuchać, jak będą kandydaci partii wyborczych prezentować swój program i jak będą odpowiadać na pytania dotyczące miasta Trzyńca.

Trzyniec miastem statutowym

 

TRZYNIEC – Miasto Statutowe Trzyniec – to nowa oficjalna nazwa miasta począwszy od 1.9.2018 r. Nowelizacja ustawy o gminach, na podstawie której Trzyniec dołączył do pozostałych 26 miast statutowych, po wszystkich koniecznych procedurach prawnych, zaczęła obowiązywać. – Bardzo cieszę się, dla Trzyńca jest to zaszczyt i prestiż. Nowa nazwa przynosi również nowe możliwości i okazje, i tylko od nas zależy, jak będziemy umieć je wykorzystać i co wywalczymy – powiedziała Věra Palkovska (stowarzyszenie Starostové a nezávisli i kandydatów niezależnych). Dzięki nowej pozycji przed Trzyńcem otwierają się nowe drogi w kierunku zdobywania dotacji z funduszy europejskich.

„Dożynki Śląskie” w Gutach, pomimo deszczu, udane

 

W niedzielę 26.8.2018 r. odbyły się w Gutach „Dożynki Śląskie”. Imprezę zagaił tradycyjny pochód dożynkowy. – Chociaż pól już mało w Gutach się obsiewa, to jednak jest kilka gospodarstw, gdzie falują łany zboża. I to tym ludziom trzeba było podziękować za ich trud. Ale to nie tylko trud rolniczy. Również wielki wkład pracy członków Miejscowego Koła PZKO w Gutach. „Dożynki Śląskie” są bowiem naszą największą i rzec można sztandarową imprezą. Jest to podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy tu pracują przez cały rok  – powiedział redaktorowi „Głosu” prezes MK PZKO w Gutach, Jan Kaleta.  Gospodarzami dożynek byli w tym roku państwo Jan Kopeć i Ewa Śniegoniowa. W programie wystąpiły zespoły folklorystyczne „Oldrzychowice” i „Błędowice” oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazańcowic. Gwiazdą programu był węgierski zespół taneczny „Forgatós Táncegyüttes” (w tłumaczeniu „obrotowy zespół taneczny”) z położonego niedaleko rumuńskiej granicy miasta Makó. Węgierski zespół występuje od dziesięciu lat i składa się z kilku sekcji wiekowych. Zapytany o różnice w folklorze, jego szef, László Doktor, odpowiedział, że u nich w Karpatach występują tancerze solo, a przede wszystkim mężczyźni, podczas gdy tutaj u nas tańczy się przeważnie w parach. Zauważyliśmy również silny akcent na improwizację. Każde wykonanie tańca jest jedyne i niepowtarzalne. Nauka tańców ludowych jest w tamtym regionie obowiązkowa w szkole już od pierwszej klasy.Goście honorowi „Dożynek Śląskich” – od lewej: senator Senatu RC,Jerzy Cieńciała, konsul generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski i burmistrz Miasta Trzyńca, Věra Palkovská oraz prezes MK PZKO w Gutach, Jan Kaleta (www.zwrot.cz)

Węgierski zespół taneczny „Forgatós Táncegyüttes” z miasta Makó (www.zwrot.cz)

Losowanie numerów wyborczych w Trzyńcu

 

Losowanie numerów, które będą przydzielone partiom wyborczym w tegorocznych wyborach komunalnych odbyło się 27.8.2018 r. Wylosowane numery: Koszarzyska (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4, Nydek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 3, Ropica (6 partii wyborczych) – Pro rozvoj Ropice: numer 4, Trzyniec (9 partii wyborczych) – PRO Třinec: numer 8, Wędrynia (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4.

W Trzyńcu profesjonalnie, rozsądnie i otwarcie

 

W Trzyńcu Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych kandyduje pod nazwą PRO TŘINEC. PRO oznacza skrót: profesjonalnie, rozsądnie, otwarcie. Liderem wyborczym jest kandydat niezależny, Jan Kaleta, prezes Miejscowego Koła PZKO w Gutach, organizator guckich „Dożynek Śląskich“ i wielu innych inicjatyw PZKO-wskich. Lista kandydacka ugrupowania politycznego PRO TRINEC przedstawia się następująco: 1. Jan Kaleta (62) – KN (kandydat niezależny), emeryt, 2. inż. Mariusz Zawadzki (41) – COEX, referent handlu, 3. Bogdan Dal (33) – TOP 09, operator w produkcji, 4. mgr Łucja Gil (39) – COEX, nauczycielka w szkole podstawowej, 5. Dawid Szkandera (40) – COEX, technolog, 6. mgr Gabriel Kopeć (29) – KN, menedżer personalny, 7. Fryderyk Kornuta (46) – KN, przedsiębiorca, 8. inż. Ryszard Legierski (43) – KN, dyrektor spółki, 9. Jan Wania (54) – COEX, hutnik, 10. mgr Anna Bystrzycka, Ph.D. (68) – KN, pastor, 11. Bc. Roman Vondráček (31) – KN, strażak zawodowy, 12. Józef Przywara (66) – COEX, przewodniczący ruchu, 13. inż. Michał Polok (34) – TOP 09, dyrektor eksportu, 14. inż. Michał Supik (34) – TOP 09, referent transportu, 15. inż. Tadeusz Toman (59) – COEX, elektrotechnik, 16. Andrzej Kraina (49) – KN, koordynator projektów, 17. Bc. Marek Suchý (27) – KN, referent handlu, 18. inż. Zbigniew Bocek (56) – COEX, audytor jakości, 19. mgr Grażyna Suchá (51) – KN, nauczycielka w szkole średniej, 20. Adam Przywara (37) – KN, kierowca autobusu, 21. inż. Jan Supik (29) – TOP 09, technolog IT, 22. Czesław Heczko (55) – KN, dźwigowy, 23. inż. Władysław Haltof (34) – KN, technik, 24. Jaroslava Zwrtkowa (61) – KN, przedsiębiorca, 25. Bc. Marek Kraus (43) – KN, technik przyjęć, 26. Bronisław Kasztura (51) – KN, przedsiębiorca, 27. mgr Marian Steffek (44) – COEX, historyk, 28. Rudolf Munka (45) – KN, ślusarz, 29. Jan Branny (78) – COEX, emeryt, 30. inż. Tadeusz Kornuta (81) – COEX, emeryt, 31. inż. Marek Tacina (41) – KN, menedżer projektów, 32. inż. Stanisław Zientek (78) – KN, emeryt, 33. Henryk Szlaur (57) – KN, przedsiębiorca. Do 33-osobowej rady miasta listy kandydackie zgłosiło 9 partii wyborczych, którym przez losowanie przydzielono na karcie do głosowania następujące numery: Osobnosti pro Třinec (stowarzyszenie partii politycznej Starostové a nezávislí i kandydatów niezależnych) – 1, SPD-Tomio Okamura – 2, ODS – 3, ČSSD – 4, KSČM – 5, ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 7, PRO TŘINEC (stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA, partii politycznej TOP 09 i kandydatów niezależnych) – 8, NEZÁVISLÍ – 9.

 

Bilboord lidera ugrupowania politycznego PRO TŘINEC, Jana Kalety