Władze gminy 2022-2022 r.

 

Trzanowice (5) – Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice, wójt), Miroslav Lejka (SNK Třanovice, zastępca wójta), Radek Gociek (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice), Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL), przewodniczący komisji kontrolnej: Anna Kaletová (SNK Třanovice), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Karel Blahut (SNK Třanovice), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Ing. Dagmar Kluzová (KDU-ČSL).

Trzanowice – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

SNK Třanovice (15) – 3 904 / 68,52% / 10 mandatów, KDU-ČSL (15) – 1 794 / 31,48% / 5 mandatów,

    skład 15-osobowej Rady Gminy: SNK Třanovice (10) – Mgr. Jiří Tomiczek, Radek Gociek, Miroslav Lejka, Radomír Kubiček, Martin Guznar, Mgr. David Molitor, Anna Kaletová, Ing. David Toman, Ing. Karel Blahut, Pavel Žwak, KDU-ČSL (5) – Ing. Břetislav Korč, Libuše Ovčaříová, Ryszard Jochymek, Rudolf Smilovský, Ing. Dagmar Kluzová.

Trzanowice: budowa chodników

 

Znacznie bezpieczniej będą czuć się piesi w Trzanowicach. Gmina ze stosunkowo dużym natężeniem ruchu pojazdów przygotowuje budowę dwu chodników i przedłużenie ścieżki rowerowej. – Pierwszy chodnik o długości dwa i pół kilometra będzie prowadził z centrum gminy w kierunku Toszonowic. Pieszym oświetli drogę aktualne oświetlenie koło drogi I/648 – powiedział wójt gminy, Jiří Tomiczek. Nowy chodnik razem z oświetleniem powstanie również w kierunku osady Dolina. Na drodze II/474 w kierunku na Cierlicko przebiega obecnie budowa ścieżki przeznaczonej tak dla pieszych, jak i rowerzystów. Chodzi o odcinek o długości 780 metrów, który będzie oświetlony. Perspektywicznie liczy się z połączeniem Trzanowic i Cierlicka ścieżką rowerową lub chodnikiem. Chodzi o wspólny projekt obu gmin.

 

Nowy chodnik w kierunku Toszonowic i budowa ścieżki rowerowej (Trzyniecki-Třinecký hutnik)

 

Z historii Trzanowic

 

W okresie feudalizmu Trzanowice Dolne i Górne stanowiły jedną gminę. Powstała ona po 1305 roku, pierwsza zachowana pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1431 roku. Nazwa gminy powstała po dodaniu przyrostka -owice do nazwiska założyciela lub właściciela tej osady i w ciągu wieków zmieniała nazwy – Třenkovice, Třankovice, Třanovice, Dolní a Horní Třanovice, Strzankowicz, Strzenkowicz, Střanovice, Ober und Nieder Trzanowitz, Trzanowice Dolne i Górne. Jedną z dziesięciu gospód, które na początku XX. wieku działały w gminie, była gospoda Cimbalek. Nazwana była według małego pola, które prawdopodobnie przylegało do niej (cimbolek w gwarze znaczy małe pole). Gospodą zarządzała jedyna rodzina żydowska, która tu mieszkała w okresie pierwszej republiki. Właścicielką koncesji była Henryka Klaubauf. Po jej śmierci w 1936 roku przedsiębiorstwo przejęła córka Szczepanka z mężem Maksymilianem Langerem. Po aksamitnej  rewolucji gospodę ponownie otwarto. Dziś budynek służy jako dom noclegowy.
Historyczne zdjęcie gospody Cymbalek i dzisiejszy dom noclegowy („Hutnik“, 5.8.2020 r.)

Wybory zarządu gminy

 

Trzanowice (5) – Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice, wójt), Miroslav Lejka (SNK Třanovice, zastępca wójta), Radek Gociek (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice),
Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Trzanowice (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KDU-ČSL (34,67 %, 5) – inż. Břetislav Korč, Libuše Ovčaříová, Ryszard Jochymek, inż. Marian Jochymek, Tomasz Krawiec, SNK Třanovice (65,33 %, 10) – Miroslav Lejka, Radek Gociek, Jiří Tomiczek, Radomír Kubiček, Martin Guznar, David Molitor, Anna Kaletová, David Toman, Karel Blahut, Pavel Žwak.

 

Wyniki wyborów – partie wyborcze

 

Trzanowice (15): SNK Třanovice – 10, KDU-ČSL – 5.

W Trzanowicach bez COEXISTENTII

 

W poprzednich trzech kadencjach wyborczych w Trzanowicach zgłoszono do wyborów komunalnych zawsze trzy listy kandydackie. Jednak tym razem COEXISTENTIA zdecydowała się nie kandydować, a kilku jej sympatyków ubiegać się będzie o głosy wyborców na liście kandydackiej KDU-ČSL. Członek Rady Gminy, Ryszard Jochymek, był zgłoszony dopiero na 4. miejsce listy, a poprzedni lider, mgr Beata Nowok, w ogóle nie kandyduje. Na liście kandydackiej KDU-ČSL są jeszcze cztery osoby z poprzedniej kandydatki COEXISTENTII – inż. Dagmar Kluzowa (3.), Dorota Uherek (9.), Piotr Filipiec (12.) i Elżbieta Ryłko (15.) Oprócz KDU-ČSL kandyduje Stowarzyszenie Kandydatów Niezależnych Třanovice. Wybór wyborców jest więc ograniczony.