Władze miasta 2022-2026 r.

 

Szonów (5) – Ing. Tomáš Holuša (ANO 2011, burmistrz), Ing. Jan Blažek (NEZÁVISLÍ, zastępca burmistrza), Martin Vaculík (NEZÁVISLÍ), Ing. Renáta Revendová (ANO 2011), Tomáš Spratek (NEZÁVISLÍ), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Antonín Ševčík (Za lepší Šenov), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Jiří Spratek (KDU-ČSL).

 

Szonów – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

SPD (17) – 4 394 / 11,45% / 2 mandaty, SNK – Ženy pro Šenov (17) – 1 699 / 4,43% / 0 mandatów, KDU-ČSL (17) – 5 287 / 13,78% / 3 mandaty, Za lepší Šenov (17) – 2 768 / 7,21% / 1 mandat, NEZÁVISLÍ (17) – 9 685 / 25,24% / 5 mandatów, ANO 2011 (17) – 10 057 / 26,71% / 5 mandatów, Společně pro Šenov (17) – 3 072 / 8,00 % / 1 mandat, KSČM (17) – 1 416 / 3,69% / 0 mandatów, Skład 17-osobowej Rady Miasta: ANO 2011 (5) – Ing. Tomáš Holuša, Michaela Javorková, Ing. Renáta Revendová, David Smelík, Ing. arch. Arnošt Hradil, NEZÁVISlLÍ (5) – Martin Vaculík, MUDr. Josef Kopecký, Ing. Jan Blažek, Tomáš Spratek, Mgr. Andrea Liola, KDU-ČSL (3) – Štěpán Pinkava, Ing. Jiří Spratek, Jan Kuchař, SPD (2) – Ing. Stanislav Kroček, Roman Hellstein, Společně pro Šenov (1) – Mgr. Martin Stolář, Za lepší Šenov (1) – Ing. Antonín Ševčík.

Nowe projekty w gminach

 

SZONÓW – W następnych latach gminę czeka kilka istotnych inwestycji, dodatkowo gmina będzie się dalej poszerzać. Pierwotna zabudowa wiejska szybko traci charakter rozproszonej śląskiej zabudowy, sześciotysięczne miasto jest popularne dla ludzi z ostrawskich i hawierzowskich osiedli, którzy budują tu domki rodzinne, powstają nowe ulice i całe dzielnice – mówi burmistrz Jan Blažek (Nezávislí). / ŠENOV – V následujících letech čeká obec několik zásadních investic, navíc se obec bude dál rozrůstat. Původní šenovská vesnice rychle ztrácí charakter rozptýlené slezské zástavby, šestitisícové město si oblíbili především lidé z ostravských a havířovských sídlišť a stavějí zde rodinné domky, vzníkají nové ulice i celé čtvrti – říká starosta Jan Blažek (Nezávislí).

Burmistrz Szonowa

Wybory zarządu gminy

 

Szonów (5) – Ing. Jan Blažek (Nezávislí, burmistrz), Ing. Tomáš Holuša (ANO, zastępca burmistrza), Martin Vaculík (Nezávislí), Ing. Renata Revendová (ANO), Tomáš Spratek (KDU-ČSL).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Szonów (17, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Nezávislí (6) – Ing. Jan Blažek, Martin Vaculík, Mgr. Miroslav Bolek, Rostislav Buzek, MUDr. Josef Kopecký, Ing. Martin Tesař, ANO (3) – Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renata Revendová, Ing. arch. Arnošt Hradil, KDU-ČSL (3) – Tomáš Spratek, Štěpán Pinkava, Ing. Jiří Spratek, ODS (2) – Ing. Martin Stolař, Ing. Jiří Tvardek, ČSSD (1) – Ing. Antonín Ševčík, SPD (1) – Ing. Stanislav Kroček, KSČM (1) – Petr Smékal.

 Wybrane partie wyborcze

Szonów (17): Nezávislí – 6, ANO – 3, KDU-ČSL – 3, ODS – 2, ČSSD – 1, SPD – 1, KSČM – 1.