Nowe projekty w gminach

 

SZONÓW – W następnych latach gminę czeka kilka istotnych inwestycji, dodatkowo gmina będzie się dalej poszerzać. Pierwotna zabudowa wiejska szybko traci charakter rozproszonej śląskiej zabudowy, sześciotysięczne miasto jest popularne dla ludzi z ostrawskich i hawierzowskich osiedli, którzy budują tu domki rodzinne, powstają nowe ulice i całe dzielnice – mówi burmistrz Jan Blažek (Nezávislí). / ŠENOV – V následujících letech čeká obec několik zásadních investic, navíc se obec bude dál rozrůstat. Původní šenovská vesnice rychle ztrácí charakter rozptýlené slezské zástavby, šestitisícové město si oblíbili především lidé z ostravských a havířovských sídlišť a stavějí zde rodinné domky, vzníkají nové ulice i celé čtvrti – říká starosta Jan Blažek (Nezávislí).

Burmistrz Szonowa

Wybory zarządu gminy

 

Szonów (5) – Ing. Jan Blažek (Nezávislí, burmistrz), Ing. Tomáš Holuša (ANO, zastępca burmistrza), Martin Vaculík (Nezávislí), Ing. Renata Revendová (ANO), Tomáš Spratek (KDU-ČSL).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Szonów (17, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Nezávislí (6) – Ing. Jan Blažek, Martin Vaculík, Mgr. Miroslav Bolek, Rostislav Buzek, MUDr. Josef Kopecký, Ing. Martin Tesař, ANO (3) – Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renata Revendová, Ing. arch. Arnošt Hradil, KDU-ČSL (3) – Tomáš Spratek, Štěpán Pinkava, Ing. Jiří Spratek, ODS (2) – Ing. Martin Stolař, Ing. Jiří Tvardek, ČSSD (1) – Ing. Antonín Ševčík, SPD (1) – Ing. Stanislav Kroček, KSČM (1) – Petr Smékal.

 Wybrane partie wyborcze

Szonów (17): Nezávislí – 6, ANO – 3, KDU-ČSL – 3, ODS – 2, ČSSD – 1, SPD – 1, KSČM – 1.