Archiwum: PKS Lechia Sucha Górna

 

W okresie międzywojennym, a także tuż po drugiej wojnie światowej, na Zaolziu działały polskie kluby piłkarskie. Jednym z nich był Polski Klub Sportowy Lechia Sucha Górna. Archiwalne zdjęcie z 6.8.1946 r. zamieścił „Karvinský deník”.

PKS Lechia Sucha Górna („Karvinský deník”, 9.8.2019 r.)

„Suszanie” wystąpili w Strażnicy

 

Zespół taneczny „Suszanie” jest reprezentacyjnym zespołem Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej. „Suszanie” wystąpili na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Strażnica 2019, reprezentując nie tylko polską mniejszość narodową, ale również Gminę Sucha Górna. Występ tancerzy odbył się 29.6.2019 r.

Zespół taneczny „Suszanie” (www.zwrot.cz)

Wybory zarządu gminy

 

Sucha Górna (5) – Ing. Jan Lipner (SNK Horní Suchá, wójt), Josef Žerdík (SNK Horní Suchá, zastępca wójta), Ing. Martin Adamiec (SNK Horní Suchá), Ing. Marian Pilch (SNK Horní Suchá), Ing. Marian Weiser (SNK Horní Suchá).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Sucha Górna (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KDU-ČSL (11,55 %, 1) – inż. Bc. Jana Sikora, SNK Horní Suchá (65,55 %, 11) – inż. Jan Lipner, Josef Žerdík, inż. Martin Adamiec, inż. Marian Pilch, inż. Martin Weiser, inż. Petr Chlebik, Marek Kriš, Marek Hradzki, Lucie Zsibritová, mgr Markéta Loderová, Halina Tomaszová, ČSSD (11,29 %, 1) – inż. Karel Siwek, KSČM (11,61 %, 2) – inż. Evžen Faja, Jan Charvát.

Wybory komunalne 5. i 6.10.2018 r., wyniki wyborów – partie wyborcze

 

Sucha Górna (15): SNK Horní Suchá – 11, KSČM – 2, KDU-ČSL – 1, ČSSD – 1.


Dyrektor PSP w Suchej Górnej o inwestycjach w szkole

 

Sucha Górna – Zapisy do pierwszej klasy w polskiej szkole w Suchej Górnej odbędą się w środę 11.4.2018 r. W nowym roku szkolnym w budynku PSP powstanie kuchenka doświadczalna, natomiast w szkole czeskiej klasa eksperymentalna do wychowania politechnicznego. Z obu nowych klasopracowni korzystać będą uczniowie obu szkół – powiedział 5.4.2018 r. dla audycji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie dyrektor szkoły Bogdan Prymus.