Projekty realizowane w gminach

SOBIESZOWICE – Jesteśmy gminą wypoczynkową koło Zapory Żermanickiej – mówi wójt Petr Voznica (Občané Soběšovic). Domy rodzinne w gminie budują przede wszystkim młode rodziny, dlatego w gminie nieustannie nas przybywa. Ze względu na minimalny udział obywateli na obradach Rady Gminy uważam, że obywatele są zadowoleni i dostatecznie poinformowani. / SOBĚŠOVICE – Jsme rekreační obcí u Žermanické přehrady – říká starosta Petr Voznica (Občané Soběšovic). Rodinné domy v obci většinou staví mladé rodiny, proto nás v obci neustálé příbývá. Vzhledem k minimální účastí občanů na jednání Zastupitelstva obce považují občany za spokojené a dostatečně informované.

Wójt Sobieszowic

Wybory zarządu gminy

 

Sobieszowice (5) – Petr Voznica (Občané Soběšovic, wójt), Tomáš Dámek (Občané Soběšovic, zastępca wójta), Ivo Dominik (Občané Soběšovic), Ing. Ivo Papala (Za Soběšovice krásnější), Mgr. Michael Sýkora (Občané Soběšovic).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Sobieszowice (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Občané Soběšovic (10) – Petr Voznica, Ivo Dominik, Tomáš Dámek, Radek Siuda. Mgr. Michael Sýkora, Petr Chrobok, Veronika Kubíčková, Svatomír Oborný, Miroslav Foukal, Bc. Natálie Dominiková, Za Soběšovice krásnější (5) – MUDr. Marcela Kerzlová, Ing. Ivo Papala, Ing. Adam Foukal, Bc. Marek Pavlok, Rudolf Foukal.

 Wybrane partie wyborcze

Sobieszowice (15): Občané Soběšovic – 10, Za Soběšovice krásnější – 5.