Władze gminy 2022-2026 r.

 

Sobieszowice – Petr Voznica (OBČANÉ SOBĚŠOVIC, wójt), Mgr. Ilona Racková (OBČANÉ SOBĚŠOVIC, zastępca wójta), Ivo Dominik (OBČANÉ SOBĚŠOVIC), Ing. Ivo Papala („Za Soběšovice krásnější), Radek Siuda (OBČANÉ SOBĚŠOVIC), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Jan Toman (OBČANÉ SOBĚŠOVIC), przewodniczący komisji finansowej: Jan Chytrý (OBČANÉ SOBĚŠOVIC).

Sobieszowice – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

PRO SOBĚŠOVICE (15) – 791 / 11,76% / 1 mandat, SPD (15) - 654 / 9,72% / 1 mandat, „Za Soběšovice krásnější” (15) – 1 627 / 24,18% / 4 mandaty, OBČANÉ SOBĚŠOVIC (15) – 3 656 / 54,34% / 9 mandatów,

       skład 15-osobowej Rady Gminy: OBČANÉ SOBĚŠOVIC (9) – Petr Voznica, Lenka Motyčková, Radek Siuda, Ivo Dominik, Mgr. Ilona Racková, Jan Chytrý, Pavel Kubica, Petr Chrobok, Ing. Jan Toman, „Za Soběšovice krásnější” (4) – Ing. Ivo Papala, MUDr. Marcela Kerzulová, Bc. Marek Pavlok, Ing. František Papala, PRO SOBĚŠOVICE (1) – Bc. Petra Palochová, SPD (1) – Michal Kozubek.

Projekty realizowane w gminach

SOBIESZOWICE – Jesteśmy gminą wypoczynkową koło Zapory Żermanickiej – mówi wójt Petr Voznica (Občané Soběšovic). Domy rodzinne w gminie budują przede wszystkim młode rodziny, dlatego w gminie nieustannie nas przybywa. Ze względu na minimalny udział obywateli na obradach Rady Gminy uważam, że obywatele są zadowoleni i dostatecznie poinformowani. / SOBĚŠOVICE – Jsme rekreační obcí u Žermanické přehrady – říká starosta Petr Voznica (Občané Soběšovic). Rodinné domy v obci většinou staví mladé rodiny, proto nás v obci neustálé příbývá. Vzhledem k minimální účastí občanů na jednání Zastupitelstva obce považují občany za spokojené a dostatečně informované.

Wójt Sobieszowic

Wybory zarządu gminy

 

Sobieszowice (5) – Petr Voznica (Občané Soběšovic, wójt), Tomáš Dámek (Občané Soběšovic, zastępca wójta), Ivo Dominik (Občané Soběšovic), Ing. Ivo Papala (Za Soběšovice krásnější), Mgr. Michael Sýkora (Občané Soběšovic).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Sobieszowice (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Občané Soběšovic (10) – Petr Voznica, Ivo Dominik, Tomáš Dámek, Radek Siuda. Mgr. Michael Sýkora, Petr Chrobok, Veronika Kubíčková, Svatomír Oborný, Miroslav Foukal, Bc. Natálie Dominiková, Za Soběšovice krásnější (5) – MUDr. Marcela Kerzlová, Ing. Ivo Papala, Ing. Adam Foukal, Bc. Marek Pavlok, Rudolf Foukal.

 Wybrane partie wyborcze

Sobieszowice (15): Občané Soběšovic – 10, Za Soběšovice krásnější – 5.