Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Rzeka – Tomáš Tomeczek  (Pro obec Řeka, wójt), Jaroslava Sikorová (Pro obec Řeka, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Rzeka (9, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Pro obec Řeka (61,51 %, 6) – Jaroslava Sikorová, Rostislav Kavulok, Tomáš Tomeczek, Eduard Muroň, Erich Nowak, Erika Trojková, Strana svobodných občanů (38,49 %, 3) – mgr Jan Wlosok, Radek Galacz, Bc. Věra Riedelová.

Wybrane partie wyborcze

 

Rzeka (9): Pro obec Řeka – 6, Strana svobodných občanů – 3.