Władze gminy 2022-2026 r.

 

Rzeka – Tomáš Tomeczek  (Pro obec Řeka, wójt), Jaroslava Sikorová (Pro obec Řeka, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Rostislav Kavulok (Pro obec Řeka), przewodniczący komisji finansowej: Erich Nowak (Pro obec Řeka), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Jindřich Liszka (Svobodní), przewodniczący komisji ds. środowiska: Eduard Muroň (Pro obec Řeka).

Rzeka – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

Svobodní (9) – 711 / 32,63% / 3 mandatów, Pro obec Řeka (9) – 1 468 / 67,37% / 6 mandatów,

     skład 9-osobowej Rady Gminy: Pro obec Řeka (6) – Tomáš Tomeczek, Jaroslava Sikorová, Eduard Muroň, Monika Ciencialová, Rostislav Kavulok, Erich Nowak, Svobodní (3) – Mgr. Jan Wlosok, Ing. Jindřich Liška, Ing. Petr Šotkovský.

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Rzeka – Tomáš Tomeczek  (Pro obec Řeka, wójt), Jaroslava Sikorová (Pro obec Řeka, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Rzeka (9, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Pro obec Řeka (61,51 %, 6) – Jaroslava Sikorová, Rostislav Kavulok, Tomáš Tomeczek, Eduard Muroň, Erich Nowak, Erika Trojková, Strana svobodných občanů (38,49 %, 3) – mgr Jan Wlosok, Radek Galacz, Bc. Věra Riedelová.

Wybrane partie wyborcze

 

Rzeka (9): Pro obec Řeka – 6, Strana svobodných občanů – 3.