Władze gminy 2022-2026 r.

 

Ropica (5) – Ing. Gabriela Szmeková (SNK – SPOLEČNÉ OŽIVÍME ROPICI, wójt), Samuel Hlawiczka (SNK – Jednotná Ropice, zastępca wójta)  Ing. Jan Bazgier (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), Ing. Gabriela Kozdrová (SNK – SPOLEČNÉ OŽIVÍME ROPICI), Ing. Martina Opachová (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), przewodniczący komisji kontrolnej: Bc. Zbyhněv Nowok (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Martina Opachová (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Józef Kozdra (COEX – Pro rozvoj Ropice).

Ropica – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

COEX+NK – Pro rozvoj Ropice (4) – 2588 / 24,25% / 4 mandaty, SNK – Jednotná Ropice (14) – 1182 / 11,08% / 1 mandat, SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI (3) – 1788 / 16,75% / 3 mandaty, SNK – ROPICE VŠEM (15) – 803 / 7,53% / 1 mandat, SNK – SPOLEČNĚ OŽIVÍME ROPICI (15) – 3444 / 32,27% / 5 mandatów, KDU-ČSL (15) – 867 / 8,12% / 1 mandat, 

   skład 15-osobowej Rady Gminy: SNK – SPOLEČNÉ OŽIVÍME ROPICI (5) – Ing. Gabriela Szmeková, Pavel Trojek, Ing. Martin Chmiel, Bc. Marek Kaczmarczyk, Ing. Gabiela Kozdrová, COEX+NK – Pro rozvoj Ropice (4)mgr Urszula Wania, mgr Janusz Sabela, Radim Revenda, Józef Kozdra, SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI (3) – Ing. Jan Bazgier, Ing. Martina Opachová, Bc. Zbyhněv Nowok, SNK – Jednotná Ropice (14) – Samuel Hlawiczka, KDU-ČSL (15) – Jaroslav Haladej, SNK – ROPICE VŠEM (15) – Jan Josiek.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Ropicy

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Pro rozvoj Ropice

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych Pro rozvoj Ropice

Jméno a příjmení / Imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk /

wiek

povolání /

zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

Kandidáta

navrhuje /

kandydata wnioskuje

1

Mgr. Uršula Waniová

žena / kobieta

58

starostka / wójt

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

2

Mgr. Janusz Sabela

muž / mężczyzna

48

advokát / adwokat

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

3

Radim Revenda

muž / mężczyzna

46

elektrotechnik

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

4

Josef Kozdra

muž / mężczyzna

36

manažér / menadżer

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

5

Ludmila Haltofová

žena / kobieta

59

předdůchodce / przed emeryturą

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

6

Ing. Hynek Milata

muž / mężczyzna

66

autorizovaný inženýr

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

7

Roman Bujok

muž / mężczyzna

57

jednatel firmy / rzecznik firmy

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

8

Bc. Zuzana Wojnarová

žena / kobieta

23

fyzioterapeutka / fizjotarapeutka

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

9

Ing. Jiří Pindór

muž / mężczyzna

61

Technik

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

10

Ing. Agnieszka Piechaczková

žena / kobieta

42

pedagog

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

11

Helena Kuczerová

žena / kobieta

68

důchodkyně / emerytka

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

12

Irena Gutková

žena / kobieta

57

účetní / ksuięgowa

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

13

Pavel Wania

muž / mężczyzna

61

Technik

Ropice / Ropica

COEXISTENTIA

COEXISTENTIA

14

Mgr. Kamila Cieślarová

žena / kobieta

39

vychovatelka školní družiny / wychowawca świetlicy szkolnej

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

15

Marian Zawadzki

muž / mężczyzna

38

podnikatel / przedsiębiorca

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Tadeusz Toman

Wójt Ropicy, mgr Urszula Wania

 

Środowisko wiejskie, widoki na góry, spokojne miejsca, a jednocześnie dobra komunikacja. Na dodatek blisko do Trzyńca i w drugą stronę do Czeskiego Cieszyna. Gmina Ropica jest typową podmiejską lokalizacją, gdzie się dobrze mieszka. Chociaż komuś mogłoby się wydawać, że w gminie jest mało działek budowlanych, pomimo to młodych mieszkańców stopniowo przybywa, dlatego gmina planuje poszerzyć pojemność przedszkola. – Mieszkańców Ropicy trapi brak kanalizacji. Gmina problem ten rozwiązuje długofalowo – mówi wójt Ropicy, Urszula Wania (Stowarzyszenie COEX+KN – Pro rozvoj Ropice).

    – Jesteśmy gminą, która liczy 1680 obywateli, o powierzchni 1000 ha, 40 km dróg i 10 km chodników. Największą przynętą dla turystów jest areał golfowy, który ma 18 jamek, ale budowanych jest kolejnych dziewięć jamek. Właścicielem areału jest spółka Byskydská golfová, z gminą nie ma ona nic wspólnego, ale tereny, na których się znajduje, należały kiedyś do Zamku. Zamek nie jest dostępny dla zwiedzających, aktualnie jest na sprzedaż. Kolejnym zabytkiem kultury jest Kościół Zwiastowania Panny Marii i cały mur ogrodzeniowy koło cmentarza, gdzie w jego rogach są dwa grobowce – rodu Celestynów ze Skrbeńska i belgijskiego rodu St. Genois, którym kiedyś gmina i zamek należały. Przez naszą gminę prowadzi kilka ścieżek rowerowych. Ciekawostką jest, że posiadamy trzy przystanki kolejowe, przez gminę prowadzą dwie linie kolejowe. Kiedy już poruszyliśmy temat transportu, to ten samochodowy jest nocną zmorą mieszkańców. Już długie lata gminę trapi gęsty transport. Przez gminę prowadzą dwie uczęszczane drogi 1. kategorii, które robią nieprzyjemnym życie mieszkańców koło tych dróg.

    Ropica leży w polu widzenia dwu miast – Trzyńca i Czeskiego Cieszyna, i dzięki temu jest tu wielkie zapotrzebowanie o działki budowlane. Aktualnie gmina pracuje na zmianie planu zagospodarowania, ewidencjonujemy 47 żądań prywatnych właścicieli o przekazanie na działki budowlane. Szkopuł owszem w tym, że Ropica jest historycznie gminą rolniczą, co widać również w znaku gminy, i temu odpowiada jakość tutejszej gleby, która jest bardzo dobra, posiada 1. i 2. jakość. Dlatego według Ustawy o Ochronie Gleby problemem jest przekazanie takich parcel z gleby rolniczej na działki budowlane. Wydział Środowiska Naturalnego po prostu na taką zmianę nie zezwoli. Istnieją wyjątki, na przykład, kiedy chodzi o lukę między stojącymi domami. Są one bardzo indywidualne, ale w praktyce prawie niemożliwe. Już w 2014 roku, kiedy uchwalaliśmy kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, Środowisko Naturalne nam zlikwidowało dwie trzecie działek budowlanych, na których przeszło pięć lat nic nie budowano. Kolejnym ograniczeniem większej rozbudowy są drogi na terenie gminy. Są wąskie, dlatego ewentualnej rozbudowie powstałby problem z komunikacją.

    W której części gminy aktualnie buduje się najwięcej? – W lokalizacji naprzeciwko byłej cegielni, to jest na terenie wzdłuż aktualnej drogi I/11, gdzie już dawniej były działki budowlane i ówczesny właściciel sprzedał je spółce deweloperskiej. Zbudowano tam osiem domów. Kilka domków są również budowane w lokalizacji Ziemnik, Harenda i Za Lasem, ale poza tym w gminie z powyższych wymienionych powodów dużo się nie buduje.

   Jest Pani zdaniem coś, czego ludziom w gminie brakuje? – Kanalizacja jest u nas wielkim problemem! Nie mamy jej nawet w centrum gminy, tylko na Balinach. Jesteśmy gminą z tzw.  rozproszoną śląską zabudową, to znaczy, że domy mamy rozsiane na wielkim terenie i koszty budowy kanalizacji będą bardzo wielkie. W przeszłości z powodu wysokich kosztów na przyłączonego obywatela nie było możliwe uzyskać ani dotacji  – dodała wójt.

Rozmowa z wójtem Ropicy

 

Środowisko wiejskie, widoki na góry, spokojne miejsca, a jednocześnie dobra komunikacja. Na dodatek blisko do Trzyńca i w drugą stronę do Czeskiego Cieszyna. Gmina Ropica jest typową podmiejską lokalizacją, gdzie się dobrze mieszka. Chociaż komuś mogłoby się wydawać, że w gminie jest mało działek budowlanych, pomimo to młodych mieszkańców stopniowo przybywa, dlatego gmina planuje poszerzyć pojemność przedszkola. – Mieszkańców Ropicy trapi brak kanalizacji. Gmina problem ten rozwiązuje długofalowo – mówi wójt Ropicy, Urszula Wania (COEX+KN – Pro rozvoj Ropice).

    – Jesteśmy gminą, która liczy 1680 obywateli, o powierzchni 1000 ha, 40 km dróg i 10 km chodników. Największą przynętą dla turystów jest areał golfowy, który ma 18 jamek, ale budowanych jest kolejnych dziewięć jamek. Właścicielem areału jest spółka Byskydská golfová, z gminą nie ma ona nic wspólnego, ale tereny, na których się znajduje, należały kiedyś do Zamku. Zamek nie jest dostępny dla zwiedzających, aktualnie jest na sprzedaż. Kolejnym zabytkiem kultury jest Kościół Zwiastowania Panny Marii i cały mur ogrodzeniowy koło cmentarza, gdzie w rogach są dwa grobowce – rodu Cselestynów ze Skrbeńska i belgijskiego rodu St. Genois, którym kiedyś gmina i zamek należały. Przez naszą gminę prowadzi kilka ścieżek rowerowych. Ciekawostką jest, że posiadamy trzy przystanki kolejowe, przez gminę prowadzą dwie linie kolejowe. Kiedy już poruszyliśmy temat transportu, to ten samochodowy jest nocną zmorą mieszkańców. Już długie lata gminę trapi gęsty transport. Przez gminę prowadzą dwie uczęszczane drogi, które robią nieprzyjemnym życie mieszkańców koło tych dróg.

    Ropica leży w polu widzenia dwu miast – Trzyńca i Czeskiego Cieszyna, i dzięki temu jest tu wielkie zapotrzebowanie o działki budowlane. Aktualnie gmina pracuje na zmianie planu zagospodarowania, ewidujemy żądania prywatnych właścicieli o przekazanie na działki budowlane. Szkopuł owszem w tym, że Ropica jest historycznie gminą rolniczą, co widać również w znaku gminy, i temu odpowiada jakość tutejszej gleby, która jest bardzo dobra, posiada 1. i 2. Jakość. Dlatego według Ustawy o Ochronie Gleby problemem jest przekazanie takich parcel z gleby rolniczej na działki budowlane. Wydział Środowiska Naturalnego po prostu na taką zmianę nie zezwoli. Istnieją wyjątki, na przykład, kiedy chodzi o lukę między stojącymi domami. Są one bardzo indywidualne, ale w praktyce prawie niemożliwe. Już w 2014 roku, kiedy uchwalaliśmy kompleksowy plan zagospodarowania gminy, Środowisko Naturalne nam zlikwidowało dwie trzecie działek budowlanych, na których przeszło pięć lat nic nie budowano. Kolejnym ograniczeniem większej rozbudowy są drogi na terenie gminy. Są wąskie, dlatego ewentualnej rozbudowie powstał by problem z komunikacją.

    W której części gminy aktualnie buduje się najwięcej? – W lokalizacji naprzeciwko byłej cegielni, to jest na terenie wzdłuż aktualnej drogi I/11, gdzie już dawniej były działki budowlane i ówczesny właściciel sprzedał je spółce deweloperskiej. Zbudowano tam osiem domów. Kilka domków są również budowane w lokalizacji Ziemnik, Harenda i Za Lasem, ale poza tym w gminie z powyższych wymienionych powodów dużo się nie buduje.

   Jest Pani zdaniem coś, czego ludziom w gminie brakuje? – Kanalizacja jest u nas wielkim problemem! Nie mamy jej nawet w centrum gminy, tylko na Balinach. Jesteśmy gminą z tzw.  rozproszoną śląską zabudową, to znaczy, że domy mamy rozsiane na wielkim terenie i koszty budowy kanalizacji będą wielkie – dodała wójt.

Ropica: dzieci o swojej szkole

 

Dodatek marcowego numeru miesięcznika „Zwrot“ poświęcony jest polskim szkołom w okresie przed zapisami do klasy pierwszej. Małoklasówkę w Ropicy prezentują wypowiedzi uczniów.

    – Moja szkoła jest najlepsza na świecie. Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka. Bardzo lubię jeździć na wycieczki, ostatnio byliśmy w Koziej Zagrodzie w Brennej. (M. C., 2. klasa) – W naszej szkole jest fajnie, dlatego, że nigdy się nie nudzę. Jest wesoła i zabawna. Na spotkaniu z panem Marcinem Pałaszem mogliśmy sobie kupić książki. (M. K., 2. klasa) – Lubię moją szkołę, dlatego że są tu bardzo miłe i sympatyczne panie nauczycielki. Wymyślają fajne wycieczki, które bardzo mi się podobają. Mieliśmy w klasie pokaz mody, wybory Miss, Dzień Misia Pluszowego. Ja najbardziej lubię lekcje wychowania fizycznego i lekcje przyrody. Poznałam nowych kolegów a ci, których znałam od przedszkola, też są bardzo mili i fajni. Na przerwach możemy bawić się i grać w różne gry. Ta szkoła to super! (A. O., 3. klasa) – Podoba mi się, że wyjeżdżamy na wycieczki. Na wycieczce do ZOO dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy, na przykład dlaczego flamingi są różowe. Mam w szkole dużo przyjaciółek, z którymi mogę bawić się na przerwach. (A. T., 4 klasa) – Uwielbiam naszą szkołę, bo kiedy skończymy przerabiać lekcje, to jedziemy do Cieszyna i zwiedzamy go. Nauczymy się czegoś nowego, a nie siedzimy przy tym w ławce! Oglądamy zabytki, chodzimy po rynku, szukamy w lasku miejskim cieszynianki i innych wiosennych kwiatków. Możemy sobie kupić lody lub rurkę z bitą śmietaną. Kiedy jest ładnie, na lekcji przyrody wychodzimy na podwórko z zeszytami i tam się uczymy. (D. Č, 5. klasa) – Moja szkoła jest ciekawa. W tym roku mieliśmy Wieczór Afrykański. Prowadziłem z kolegami z klasy licytację, a zebrane pieniądze wysłane były do Afryki. O Afryce opowiedział nam pan Samuel z Demokratycznej Republiki Konga, który przyszedł do naszej klasy ze swoją żoną i córeczką. W szkole mamy różne atrakcyjne projekty, np.: Smaczne i zdrowe śniadanie domowe, Dzień Owocowy, Dzień Wiedzy o Pingwinach. Naszą klasę odwiedził pan, który kilka miesięcy spędził na Antarktydzie, gdzie obserwował życie pingwinów. Mamy też różne ciekawe kółka. W ramach Kółka Młodego Europejczyka uczymy się o państwach Europy, notujemy ciekawostki, a potem gotujemy przysmaki pochodzące z omawianego państwa. Lubię moją szkołę! (M. C., 5. klasa).

            Budynek polskiej szkoły w Ropicy

Wójt Ropicy na temat ścieżki Ropica-Niebory

 

Wójt Ropicy, Urszula Wania (Pro rozvoj Ropice), skomentowała w „Trzynieckim Hutniku” (nr 3/2019) perypetie, które towarzyszą przygotowaniu trasy wspólnej ścieżki dla pieszych i rowerzystów z Ropicy do Nieborów. – Było to prawdopodobnie najbardziej skomplikowane prawno majątkowe przygotowanie spośród wszystkich naszych dotychczasowych projektów. Obecnie ma gmina pozwolenie na budowę. Nie uzyskała jednak dotacji, dlatego będzie się o nią starać po raz drugi. Dla trasy o długości 632 metrów gmina potrzebowała uzyskać zgodę 18 właścicieli gruntów. Kilka przypadków było bardzo trudnych. W dodatku niemal ćwierć roku czekaliśmy na stanowisko Dyrekcji Dróg i Autostrad. W ubiegłym roku na wiosnę rozpoczęło się postępowanie budowlane. Prawomocne pozwolenie na budowę gmina posiada od 15 września. Teraz szuka pieniędzy na samą realizację. Ubiegaliśmy się o wsparcie dotacyjne Miejscowej Grupy Akcyjnej Podbeskidzie. Nasz projekt spełnił realne warunki, otrzymaliśmy 80 punktów, ale z powodu braku żądanej sumy alokowanych finansów dotacji nie uzyskaliśmy. – Koło ścieżki przy przystanku autobusowym powstanie 15 miejsc postojowych dla rowerów – dodała wójt. Projektowane koszta ścieżki, razem z przechowalnią rowerów, wynoszą 5 milionów koron. Na wykonanie dokumentacji projektowej uzyskała gmina dotację Województwa Morawsko-Śląskiego.

Wybory zarządu gminy

 

Ropica (5) – Mgr. Urszula Wania (Pro rozvoj Ropice, wójt), Samuel Hlawiczka (Pro rozvoj Ropice, zastępca wójta), Věstav Król („Na samotě u lesa”), Ing. Martina Opachová (ČSSD), Ing. Gabriela Szmeková (BUDOUCNOST PRO ROPICI).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Ropica (15,): ČSSD (6,41 %, 1) – inż. Martina Opachová, PRO OBČANY ROPICE ZA LESEM (10,88 %, 1) – Jan Josiek, KDU-ČSL (12,63 %, 2) – Radim Revenda, Jaroslav Haladej, Pro rozvoj Ropice (34,10 %, 5) – mgr Urszula Wania, Samuel Hławiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór, Ludmila Haltofová, „Na samotě u lesa” (6,67 %, 1) – Věslav Król, BUDOUCNOST PRO ROPICI (29,31 %, 5) – inż. Gabriela Szmeková, mgr Jakub Dziergas, Bc. Zbyhněv Nowok, inż. Jan Bazgier, Kamil Szarzec.

 Wybrane partie wyborcze

Ropica (15): Pro rozvoj Ropice – 5, BUDOUCNOST PRO ROPICI – 5, ČSSD – 1, PRO OBČANY ROPICE ZA LESEM – 1, KDU-ČSL – 2, „Na samotě u lesa” – 1.

Przedwybocza konferencja prasowa

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. Konferencja prasowa odbyła się w środę 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. COEX kandyduje w 21 gminach, z tego w 10 gminach samodzielnie, w 7 gminach razem z kandydatami niezależnymi i w 4 gminach w koalicji z KDU-ČSL lub TOP 09. Zgłosiliśmy łącznie 383 kandydatów, z tego 132 na listach COEX, 111 na listach stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi i 140 kandydatów na listach koalicyjnych. Z tego COEX zgłosiła 178 kandydatów. Bronimy łącznie 49 mandatów, z tego 40 mandatów COEX i 9 mandatów partii koalicyjnych. Ropicę reprezentował na konferencji Jerzy Pindór, zastępca wójta Ropicy, który kandyduje z 2. miejsca na liście stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi o nazwie Pro rozvoj Ropice.


W Ropicy doświadczenie

 

W Ropicy na liście Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Pro rozvoj Ropice startują doświadczeni samorządowcy. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Urszula Waniowa (54), wójt, pedagog, 2. inż. Jerzy Pindór (57), technik, 3. inż. Hynek Milata (62), projektant, inżynier autoryzowany, 4. inż. Radek Veselý (46), operator, 5. Ludmila Haltofowa (55), magazynier, 6. mgr Janusz Sabela (44), adwokat, 7. Samuel Hlawiczka (30), technik ds. serwisu, 8. Paweł Wania (57), technik, 9. mgr Irena Byrtusowa (58), dyrektor szkoły, 10. inż. Agnieszka Piechaczek (37), referent logistyki, 11. Bc. Nikola Sikorowa (22), studentka, 12. Irena Gutkowa (53), księgowa, 13. Tadeusz Kotas (61), elektromonter, 14. Helena Kuczerowa (64), emerytka, 15. Marian Zawadzki (34), prywatny rolnik. Udział w wyborach zgłosiło 6 partii wyborczych: Pro rozvoj Ropice, ČSSD, KDU-ČSL, SKN – „Na samotě u lesa”, SNK – Budoucnost pro Ropici, SNK – Pro občany za lesem. Lista kandydacka Pro rozvoj Ropice wylosowała numer 4.

 
Urszula Wania – pedagog, wójt gminy, lider
wyborczy ugrupowania Pro rozvoj Ropice

Czy poczta będzie gminna

 

Pomimo, że radni Ropicy przed trzema laty nie wyrazili zgody, aby gmina prowadziła pocztę, to obecnie temat stał się aktualny – czytamy „Trzynieckim Hutniku” z 29.8.2018 r. Czeska Poczta zwróciła się do gminy z propozycją, aby włączyła się do projektu Poczta Partner. Radni powinni zadecydować we wrześniu. – Plusem jest, że by to było w naszym budynku i głównie, że w gminie poczta pozostanie – powiedziała na lipcowym posiedzeniu rady wójt, Urszula Wania (COEX+KN – Pro rozvoj Ropice). Zwróciła uwagę, że dla budżetu gminy będzie to obciążeniem w wysokości 70 tys. koron rocznie. Dodała również, że obecna pracownica poczty zamierza kontynuować pracę również w wypadku przeniesienia poczty na gminę. – W wypadku, że zdecydujemy się na Pocztę Partner, cały proces przekształcenia będzie trwać trzy miesiące – zakończyła wójt, Urszula Wania.

Poczta jest w budynku Urzędu Gminy w Ropicy

Polska szkoła w Ropicy ma perspektywę

 

Polska szkoła w Ropicy jest trochę nietypową szkołą. Po pierwsze działa z czeską dyrekcją, a po drugie, zajęcia odbywają się w dwóch budynkach – w Ropicy i Nieborach. – W tym roku mamy w Nieborach pierwszą klasę, w przyszłym roku będzie pierwsza klasa w Ropicy – wyjaśnia nauczycielka Katarzyna Heczko, dodając, że dziecko, które rozpocznie naukę w danym budynku, uczęszcza do niej przez całe pięć lat. Tak będzie również w przypadku sześciorga pierwszoklasistów, którzy przyszli we środę 3.4.2018 r. do zapisów do szkoły w Ropicy. Zanim otrzymali certyfikat poświadczający przyjęcie do pierwszej klasy, nauczycielka Lidia Rucka sprawdzała ich znajomość kolorów, figur geometrycznych, zwierząt, a także podstawowych cyfr i literek. Informację z zapisów zamieścił „Głos” z 6.4.2018 r.