Władze gminy 2022-2026 r.

 

Piosek – Věra Szkanderová (SNK – Za Písek společně, wójt), Ing. Věra Jochymková (SNK – Za Písek společně, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Miroslav Brzežek (SNK – Za Písek společně), przewodniczący komisji finansowej: Ing. PhDr. Tomáš Wiszczor (KDU-ČSL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Karol Skupień (COEX+NK – Piosek-Písek).

Piosek – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

SNK-Za Písek společně (9) – 4 005 / 63,75% / 7 mandatów, KDU-ČSL (9) – 1 142 / 18,18% / 1 mandat, COEX+NK – Piosek-Písek (9) 1 135 / 18,07% / 1 mandat,

   skład 9-osobowej Rady Gminy: SNK-Za Písek společně (7) – Ing. Věra Jochymková, Věra Szkanderová, Petr Cieslar, Mgr. Lucie Walicová, Ing. Miroslav Brzežek, Ing. Pavel Závada, Václav Tobola, KDU-ČSL (1) – Ing. PhDr. Tomáš Wiszczor, COEX (1)Karol Skupień.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Piosku

 patrz wyniki wyborów

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych Piosek-Písek

1.

Alojzy Wocławek

 63

 operator dźwigu 

2.

inż. Marcin Filipczyk

 53

 leśniczy

3.

Jerzy Puczok

 45

 nauczyciel rzemiosła

4.

Rudolf Czudek

 55

 obsługa linii produkcyjnej

5.

inż. Radowan Šubrt

 47

 inżynier elektryczny 

6.

Jerzy Heczko

 61

 przedsiębiorca

7.

inż. Andrzej Łabaj

 26

 Technik inwestycyjny 

8.

Karol Skupień

 57

 rolnik

9.

Andrzej Wocławek

 30

 mechanik

pełnomocnik: Władysław Drong

Wybory wójta i jego zastępcy

 

Piosek – Věra Szkanderová (ZA PÍSEK SPOLEČNĚ, wójt), Ing. Jan Kurzycz (ZA PÍSEK SPOLEČNĚ, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Piosek (9): Piosek-Písek (11,63 %, 1) – inż. Władysław Jakubik, KDU-ČSL (13,84 %, 1) – inż. Tomáš Wiszczor Ph.D., ZA PÍSEK SPOLEČNĚ (63,74 %, 6) – Věra Szkanderová, inż. Věra Jochymková, inż. Jan Kurzycz, mgr Lucie Walicová, inż. Miroslav Brzežek, inż. Pavel Závada, ČSSD (10,79 %, 1) – Petr Cieslar.

Wyniki wyborów – partie wyborcze

 

Piosek (9): ZA PÍSEK SPOLEČNĚ – 6, Piosek-Písek – 1, KDU-ČSL – 1, ČSSD – 1.

W Piosku polską listę zgłoszono

 

Przed czterema laty w Piosku nie zgłoszono listy polskiej. Co więcej, na karcie do głosowania nie było żadnego Polaka. Tym razem jest inaczej. Zgłosiliśmy listę Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Piosek-Písek z Polakami na liście. Lista przedstawia się następująco: 1. inż. Władysław Jakubik (66), emeryt, 2. Stanisław Kluz (60), zarządca majątku, 3. Rudolf Szmek (64), emeryt, 4. Radovan Šubrt (42), realizator elektro, 5. Magdalena Rożenek (35), referent, 6. Jolanta Mareth (37), administrator rekonstrukcji, 7. Jan Michalik (22), student, 8. Alojzy Wocławek (59), dźwigowy, 9. Jerzy Puczok (41), tokarz. Udział w wyborach zgłosiły 4 partie wyborcze: Piosek-Písek, Za Písek společně, KDU-ČSL, ČSSD.