Władze gminy 2022-2026 r.

 

Pioseczna – Bc. David Čmiel (SNK – Písečná pro život, wójt), inż. Władysław Sikora (SNK – Písečná pro život, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Radek Byrtus (SNK za spokojený život na Písečné), przewodniczący komisji finansowej: Mgr. Pavel Kantor (SNK – Písečná pro život), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Mgr. Eva Byrtusová (SNK – Písečná pro život).

Pioseczna – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

SNK za spokojený život na Písečné (6) – 885 / 29,28% / 2 mandaty, SNK-Písečná pro život (7) – 2 138 / 70,72% / 5 mandaty,

      skład 7-osobowej Rady Gminy: SNK-Písečná pro život (5) – Bc. David Čmiel, Ing. Władysław Sikora, Mgr. Pavel Kantor, Tomáš Benek, Mgr. Eva Byrtusová, SNK za spokojený život na Písečné (2) – Ing. Radek Byrtus, Bc. Filip Jaracz.

Projekty realizowane w gminie

 

PIOSECZNA – Główna sieć kanalizacyjna w Piosecznej jest gotowa, podłączyć może się 180 domów. W gminie, która liczy 1036 obywateli, doniosłość całej akcji sobie uświadamiają, a urząd gminy jest obecnie w pełni do dyspozycji obywatelom, którzy planują podłączyć się. Kiedy ludzie chcą się podłączyć, muszą się również poddać procesowi administracyjnemu. – Pozwolenie na budowę zapłaciła gmina, tym samym motywujemy ludzi, aby do 30 kwietnia się podłączyli, w odwrotnym razie będą musieli wrócić pieniądze gminie. Gmina przekazała składkę w wysokości 300 koron na jeden metr kanalizacji – powiedział wójt Piosecznej, David Ćmiel. Obecnie 70 procent gospodarstw domowych znajduje się w określonym procesie podłączania do sieci kanalizacyjnej. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, 70 procent gminy będzie odkanalizowana, ale pozostanie ponad 100 domów, które jeszcze będą czekać na decyzję.

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Pioseczna – Bc. David Čmiel (SNK „Písečná-místo pro život”, wójt), Mgr. Pavel Kantor (SNK „Písečná-místo pro život”, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Pioseczna (7, imiona i nazwiska według kart do głosowania): SNK „Písečná-místo pro život” (62,76 %, 5) – Bc. David Ćmiel, mgr Pavel Kantor, inż. Władysław Sikora, inż. Marie Byrtusová, Tomáš Benek, ČSSD (9,65 %, 0), SNK Za rozvoj Písečné (27,60 %, 2) – inż. Radek Byrtus, mgr Bogdan Cienciala.

 Wybrane partie wyborcze

Pioseczna (7): SNK „Písečná-místo pro život” – 5, SNK Za rozvoj Písečné – 2.