W│adze miasta 2022-2026 r.

 

Pietwa│d (5) – Ing. Ji°í Lukša (KS╚M, wójt), Ing. Petr Dvo°áŔek (╚SSD, zastŕpca wójta), Ing. Václav HoleŔek (ODS), doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D. (KS╚M), Mgr. Šárka Nýmcová (╚SSD), przewodnicz╣cy komisji kontrolnej: Ing. Josef Nýmec (ANO 2011), przewodnicz╣cy komisji finansowej: Bc. Martin Miksa (KS╚M).

Pietwa│d – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

NEZÁVISLÍ pro Pet°vald (15) – 4 022 / 12,21% / 2 mandaty, ANO 2011 (15) – 6 862 / 20,84% / 3 mandaty, KS╚M (15) – 10 356 / 31,45% / 5 mandatów, ╚SSD (15) – 3 918 / 11,90% / 2 mandaty, ODS (15) – 3 318 / 10,08% / 1 mandat, SPD (15) – 4 457 / 13,53% / 2 mandaty,

     sk│ad 15-osobowej Rady Miasta: KS╚M (5) – Ing. Ji°í Lukša, doc. Ing. Petr Jonšta Ph.D., Bc. Martin Miksa, Jana Jeglá°ová, Pavel GoroviŔ, ANO 2011 (3) – Ing. Josef Nýmec, Libor Kulínský, Radek Barwik, SPD (2) – Rostislav Balwar, Jan Krušandl, ╚SSD (2) – Ing. Petr Dvo°áŔek, Mgr Šárka Nýmcová, NEZÁVISLÍ pro Pet°vald (2) – Valérie Pýršalová, Kamila Kantorová, ODS (1) – Ing. Václav HoleŔek.

Pietwa│d na starych fotografiach

 

Wystawŕ starych fotografii z historii miasta mo┐na obejrzeŠ w Muzeum Technicznym w Pietwa│dzie. Autorzy tej ekspozycji prezentuj╣ widoki dziť ju┐ nieistniej╣cych lub bardzo zmienionych terenów gminy. – Pietwa│d, który prawa miejskie uzyska│ w 1955 roku, z wioski rolniczej zmieni│ siŕ na miasto w zwi╣zku w wydobyciem wŕgla. Bardzo cenne zbiory starych fotografii dotycz╣ równie┐ linii tramwajowej biegn╣cej z Morawskiej Ostrawy do Karwiny, otwartej w 1909 roku – powiedzia│ David Pindur, historyk i autor wystawy.

Zdjŕcia dawnego Pietwa│du („Region”, 26.3.2019 r.)


Wybory zarz╣du gminy

 

Pietwa│d (5) – Ing. Ji°í Lukša (KS╚M, wójt), Ing. Petr Dvo°áŔek (╚SSD, zastŕpca wójta), Ing. Václav HoleŔek (ODS), Bc. Martin Miksa (KS╚M), 

Mgr. Šárka Nýmcová (NEZÁVISLÍ PRO PETěVALD).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Pietwa│d (15, imiona i nazwiska wed│ug kart do g│osowania): ODS (11,59 %, 2) – in┐. Václav HoleŔek, Marie Pavlitová, ANO 2011 (20,55 %, 3) – in┐. Josef Nýmec, Bc. Pavel Kubeš, Libor Kulínský, KS╚M (35,48 %, 6) – in┐. Ji°í Lukša, Bc. Martin Miksa, doc. in┐. Petr Jonšta Ph.D., Jana Jeglarová, Pavel GaloviŔ, Miroslava Kršáková, ╚SSD (16,37 %, 2) – in┐. Petr Dvo°áŔek, mgr Šárka Nýmcová, NEZÁVISLÍ PRO PETěVALD (16,01 %, 2) – Valérie Pýršalová, Kamila Kantorová.

 Wybrane partie wyborcze

Pietwa│d (15): KS╚M – 6, ANO 2011 – 3, ODS – 2, ╚SSD – 2, NEZÁVISLÍ PRO PETěVALD – 2.