Władze gminy 2022-2026 r.

 

Olbrachcice (5) – Ing. Jindřich Feber (SNK – PROAL, wójt), Mgr. Jan Siostrzonek (ANO 2011, zastępca wójta), Ing. arch. Petr Kalina (SNK – PROAL), Juraj Legindi (ČSSD), inż. Gustaw Guńka (COEX), przewodniczący komisji kontrolnej: inż. Piotr Zahraj (COEX), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Jaroslav Stolařík (SNK – PROAL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: inż. Gustaw Guńka (COEX).

Olbrachcice – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

ANO 2011 (15) – 4672 / 23,25% / 3 mandaty, KDU-ČSL (15) – 1271 / 6,32% / 1 mandat, ČSSD (15) – 1315 / 6,54% / 1 mandat, ROZUMNÍ (15) – 3923 / 19,52% / 3 mandaty, COEX (15) – 2357 / 11,73% / 2 mandaty, SNK – Zelení v Albrechticích (15) – 1622 / 8,07% / 1 mandat, SNK – PROAL (15) – 4936 / 24,56% / 4 mandaty,

   skład 15-osobowej Rady Gminy: SNK – PROAL (4) – Ing. Jindřich Feber, Ing. arch. Petr Kalina, Michal Feber, Mgr. Jaroslav Stolařík, ANO 2011 (3) – Tomáš Wojtyna, Mgr. Jan Siostrzonek, Ing. Naďa Gajdaczová, ROZUMNÍ (3) – Petr Šipula, Bc. Marcela Tyrlíková, Bc. Roman Martinek, COEX (2)inż. Gustaw Guńka, inż. Piotr Zahraj, SNK – Zelení v Albrechticích (1) – Ing. Helena Marková, ČSSD (1) – Juraj Legindi, KDU-ČSL (1) – Jaroslav Skotnica.

 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Olbrachcicach

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Ing. Gustav Guńka

muž / mężczyzna

61

elektro projektant / projektant elektro

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Ing. Marek Kloza

muž / mężczyzna

56

obchodní ředitel / dyrektor handlowy

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

3

Ing. Albín Budjač

muž / mężczyzna

56

vedoucí skladu / kierownik magazynu

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Tomáš Kruczek

muž / mężczyzna

28

podnikatel / przedsiębiorca

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

5

Bronislav Burek

muž / mężczyzna

56

nezaměstnaný / bezrobotny

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Ing. Stanisław Kupka

muž / mężczyzna

39

IT specialista / specjalista IT

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

Ing. Petr Zahraj

muž / mężczyzna

34

podnikatel / przedsiębiorca

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Ing. Marian Kozubek

muž / mężczyzna

37

technolog

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Adrian Bromek

muž / mężczyzna

30

technik

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Marie Paříková

žena / kobieta

51

administrativní pracovnice

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

11

Helena Bubíková

žena / kobieta

70

důchodkyně / emerytka

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Mgr. Tomasz Czap

muž / mężczyzna

49

obchodní manažár / menadżer handlowy

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

13

Zbyhněv Palowski

muž / mężczyzna

60

technik

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

14

Olga Dudová

žena / kobieta

67

důchodkyně / emerytka

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

15

Ing. Karolína Nožičková

žena / kobieta

26

mzdová účetní / księgowa

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Leszek Guńka

Ulotka przed wyborami komunalnymi  23.9.-24.9.2022 r.

Co nowego w gminie

 

OLBRACHCICE – Modernizacja ośrodka zdrowia, naprawa chodników i niektórych dróg i nie na ostatku uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie zadania czekają kierownictwo gminy. Jak powiedział wójt Henryk Feber (PROAL), stale jest co poprawiać. – Intensywnie pracuje się na przygotowanie ośrodka zdrowia. Obecnie kończą się prace nad dokumentacją projektową na modernizację interieru i przygotowują się podkłady do postępowania wybiórczego na dostawcę. Po dwu latach udało się zakończyć rekonstrukcję Domu Robotniczego. Początkiem marca odbył się tu bal gminny, w restauracji i w sali coraz częściej odbywają się rożne imprezy towarzyskie. Administracja kolei ogłosiła zamiar modernizacji peronu i hali dworcowej. Najważniejsze zadania, jakie czekają gminę w przyszłej kadencji wyborczej to zapewnienie podstawowej obsługi transportowej, eksploatacja szkół i przedszkoli, ośrodka zdrowia i apteki, zwóz odpadu komunalnego, utrzymanie dróg i zieleni, funkcyjne oświetlenie publiczne, bezpieczeństwo w gminie i oczywiście sieć sklepów artykułów spożywczych i drogerii.

Projekty realizowane w gminie

 

OLBRACHCICE – Ministerstwo Finansów uchwaliło w 2020 roku projekt rewitalizacji terenów w Olbrachcicach, dotkniętych działalnością górniczą. – Jako jedyna gmina w powiecie udało nam się w ciągu czterech lat zrealizować wszystkie trzy projekty – most, odkanalizowanie dzielnicy Nowy Świat i dokończenie drogi na ulicy Dworcowej, które sfinansowały Ministerstwo Finansów RC za łączną sumę 23 mln. koron. Pomimo wszystkich ograniczeń epidemicznych w ubiegłym roku udało nam się zrealizować rekonstrukcję Domu Robotniczego i inne akcje – powiedział wójt gminy, Henryk Feber (PROAL). Kontynuacja modernizacji oświetlenia publicznego ulicy Pasieki, na frekwentowanej części ulicy Wyzwolenia położono nową nawierzchnię, naprawiono niemal pół kilometra chodników, powstało kilka miejsc parkingowych.

Kolędy zabrzmiały w Olbrachcicach

 

Świąteczny nastrój panował 13.12.2019 r. w kościele ewangelickim w Olbrachcicach. Program w wykonaniu dzieci z Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz pracowników i sympatyków obu placówek przyciągnął liczną publiczność. Zabrzmiały tradycyjne oraz nowe polskie kolędy. Znakiem rozpoznawczym olbrachcickich tradycyjnych  koncertów jest to, że występują na nich także nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz przedszkola razem z uzdolnionymi muzycznie absolwentami i sympatykami szkoły. Niektórzy z nich są zawodowymi muzykami. – Chcemy razem z dziećmi, jako jedna wspólnota, przeżywać tę przedświąteczną atmosferę – powiedziała dyrektorka szkoły, Jolanta Kożusznik.

Obradowała Rada Gminy

 

W czwartek 25.6.2019 r. odbyło się zebranie Rady Gminy w Olbrachcicach. Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie o realizacji budżetu za okres 1-12/2018 r. oraz informację o planowanych inwestycjach, jakie przebiegają w gminie w pierwszym półroczu 2019 r. Rada wydała rozporządzenie nr 1/2019 o wyznaczeniu obwodów szkół podstawowych i przedszkoli, które powinno ukazać się w pisemnej formie na stronach internetowych gminy.

Kiermasz Staroci w olbrachcickim PZKO

 

Miejscowe Koło PZKO w Olbrachcicach urządziło 6.5.2019 r. Kiermasz Staroci. Była to pierwsza edycja tej imprezy. Jej zorganizowania podjęli się członkowie Klubu Średniaka ze Stanisławem Kupką na czele.

Kiermasz Staroci w Olbrachcicach (www.zwrot.cz)

Rozpoczęto rekonstrukcję Domu Robotniczego

 

Po więcej jak 110 latach od jego wybudowania rozpoczęto w kwietniu 2019 r. rekonstrukcję Domu Robotniczego w Olbrachcicach. Prace kosztować będą 44 mln koron, ich zakończenie planowane jest w grudniu 2020 r. Ten historyczny budynek, po jego modernizacji i dostosowaniu go do wymogów XXI wieku, będzie pełnił funkcje kulturalno-oświatowe.

Wybory rady gminy

 

Olbrachcice (5)Ing. Henryk Feber (PROAL, wójt), Mgr. et.Mgr. Jan Siostrzonek (ANO 2011),

Ing. arch. Piotr Kalina (PROAL), Juraj Legindi (ČSSD), MUDr. Stanisław Kowalski (COEX).

 

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Olbrachcice (15): ANO 2011 (13,34 %, 2) – mgr Jan Siostrzonek, inż. Naďa Gajdaczová, KSČM (10,41 %, 2) – Martin Šipula, Monika Palowská, COEX (9,71 %, 1) – MUDr Stanisław Kowalski, PROAL (24,75 %, 4) – inż. Jindřich Feber, inż. arch. Petr Kalina, RNDr Adam Bojko, Karel Cielecki, ODS (4,31 %, 0), ROZUMNÍ (22,54 %, 4) – Bc. Marcela Tyrlíková DiS MBA, Petr Šipula, Lukáš Hawlasek, Mieczyslaw Molenda, ČSSD (7,44 %, 1) – Juraj Legindi, KDU-ČSL (7,50 %, 1) – inż. Petr Zahraj.

 Wybrane partie wyborcze

Olbrachcice (15): PROAL – 4, ROZUMNÍ – 4, ANO 2011 – 2, KSČM – 2, COEX – 1, ČSSD – 1, KDU-ČSL – 1.


W Olbrachcicach COEXISTENTIA liczy na głosy Polaków

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA proponuje w Olbrachcicach zmianę. Liderem listy wybrano Marka Klozę, który dotychczas działał w stowarzyszeniu kandydatów niezależnych PROAL. To niewątpliwie wzmocnienie personalne listy. Aktualny radny, Stanisław Kowalski, znajduje się na drugim miejscu listy. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. inż. Marek Kloza (52), dyrektor handlowy, 2. MUDr Stanisław Kowalski (55), dentysta, 3. Helena Bubik (66), emerytka, 4. inż. Gustaw Guńka (57), technik, 5. Bronisław Burek (53), celnik, 6. inż. Aleksander Ježowicz (52), technik, 7. Zbigniew Palowski (56), technik, 8. inż. Marian Kozubek (33), technolog, 9. Bc. Marek Santarius (49), fotoreporter, 10. inż. Stanisław Kupka (35), informatyk, 11. Maria Paříkowa (48), kucharz-kelner, 12. mgr Tomasz Czap (45), przedstawiciel handlowy, 13. Karolina Nožičkowa (22), studentka, 14. Tomasz Kruczek (24), przedsiębiorca, 15. Olga Dudowa (63), emerytka. Udział wyborach komunalnych zgłosiło następujących 8 partii wyborczych: 1 – ANO 2011, 2 – COEX, 3 – ČSSD, 4 – KSČM, 5 – KDU-ČSL, 6 – ODS, 7 – PROAL (stowarzyszenie kandydatów niezależnych), 8 – Rozumní.,

Marek Kloza podczas konferencji
prasowej 22.8.2018 r.
(www.glosludu.cz)
Plakat przedwyborczy