Władze gminy 2022-2026 r.

 

Nydek (5) – Marek Hota (Nýdčané, wójt), Milan Suszka (Sdružení nezávislých kandidátů, zastępca wójta), Česlav Vychodil (Sdružení nezávislých kandidátů), Ing. Jakub Kantor (Nýdčané), Ing. Michal Milerski, Ph.D (COEX), przewodniczący komisji kontrolnej: Mgr. Dana Španihelová (SPOLEČNÉ PRO NÝDEK), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Květoslava Stryčková (SPOLEČNĚ PRO NÝDEK), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: inż. Henryk Szymeczek (COEX).

Nydek – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

Sdružení nezávislých kandidátů (15) – 2 495 / 19,34% / 3 mandaty, Nýdčané (15) – 3 900 / 30,23% / 5 mandatów, COEX (15)1 935 / 15,00% / 2 mandaty, SPOLEČNÉ PRO NÝDEK (15) – 4 570 / 35,43% / 5 mandatów,

      skład 15-osobowej Rady Gminy: SPOLEČNĚ PRO NÝDEK (5) – Mgr. Dana Španihelová, Mgr. Kamil Ryška, PhDr. Radim Mikulka, Ing. Petr Kubík, Ing. Květoslava Stryczková, Nýdčané (5) – Věra Labojová, Marek Hota, Borek Svider, Ing. Jakub Kantor, Zbyněk Raszka, Sdružení nezávislých kandidátů (3) – Milan Suszka, Česlav Vychodil, Josef Ferech, COEX (2)inż. Michał Milerski Ph.D., inż. Henryk Szymeczek.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Nydku

patrz wyniki wyborów

 

ruch polityczny COEXISTENTIA

1.

inż. Michał Milerski, Ph.D.

 54

  pasterz

2.

inż. Henryk Szymeczek

 42

  specjalista kliniczny

3.

Stanisław Szturc

 66

 przedsiębiorca

4.

inż. Danuta Milerska

 44

 ekonomista

5.

Bogdan Martynek

 38

 technolog-spawacz

6.

mgr  Maria Kajfosz

 41

 nauczycielka

7.

inż. Iwan Śliż

 36

  pracownik inwestycyjny

8.

mgr Barbara Byrtus

 52

 aptekarka

9.

mgr Robert Konderla

 45

 kierownik ośrodka

10.

inż. Danuta Konderla

 41

 menedżerka

11.

inż. Bogdan Kajfosz

 41

 przedstawiciel handlowy

12.

inż. Paweł Rusnok

 54

 przedsiębiorca

13.

inż. Olga Kaszper

 41

  księgowa

14.

inż. Bogdan Lubowiecki

 45

 przedsiębiorca

15.

inż. Janusz Martynek

 50

 dyspozytor

pełnomocnik: Władysław Drong

Projekty realizowane w gminach

 

NYDEK – Gmina w tym trudnym okresie pandemicznym kontynuowała realizację rozbudowy drewniaka i Budowę Wczasową koło Strażaków. Obie budowy zagajono już w ubiegłym roku i miałyby być zakończone z połowie roku obecnego, łącznie z interierem. W tym roku chcemy wydłużyć chodniki do osady Gora, zrekonstruować parking przed Nydeczanką, przeprowadzić przybudówkę warsztatów w szkole podstawowej i wzmocnić źródła wody pitnej – powiedział wójt Nydka, Jan Konečný (Stowarzyszenie Kandydatów Niezależnych).

Wójt Nydku, Jan Konečný

Wójt Jan Konečný bilansował

 

Jan Konečný (Sdružení nezávislých kandidátů), wójt Dydka – Największą tegoroczną inwestycją, która ale jeszcze nie była zakończona, jest budowa drzewinki, czyli inaczej kopia posiadłości nr 78. Budowa pochłonie mniej więcej 12 milionów koron. Dziewięćdziesiąt procent kosztów będzie wykorzystanych z dotacji, resztę dopłaci gmina. W drzewince powstanie centrum informacyjne, muzeum i miejsce dla mniejszych imprez gminnych. Ani kolejna wielka akcja inwestycyjna jeszcze nie jest zakończona. Jest nią budowa nowego wyłazu Strażak. W ubiegłym roku zregenerowaliśmy trawę na boisku piłkarskim. Najpierw daliśmy obciąć warstwę starej trawy a później na powierzchnię nasypaliśmy 150 ton piasku, który zmieszał się ze skałą odkrywkową. Później wszystko zrównaliśmy, uwalcowaliśmy i na koniec nanieśli substrat, na którym zasialiśmy jakościowy trawnik. Akcja ta wyszła mniej więcej na pół miliona koron. Ale była już naprawdę konieczna.
Jan Konečný

Wybory rady gminy

 

Nydek (5) – Mgr. Jan Konečný (Sdružení nezávislých kandidátů, wójt), Milan Suszka (Sdružení nezávislých kandidátů, zastępca wójta), 

Miroslav Přibyla (Sdružení nezávislých kandidátů), Česlav Vychodil (Sdružení nezávislých kandidátů), Stanisław Szturc (COEX).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Nydek (15,): Společně pro Nýdek (38,63 %, 6) – mgr Dana Španihelová, PhDr. Radim Mikulka, Jan Konderla, inż. Darina Dzivá, inż. Petr Kubik, inż. Pavla Bialožytová, Sdružení nezávislých kandidátů (44,61 %, 7) – mgr Jan Konieczny, Česlav Vychodil, Milan Suszka, Miroslav Přibyla, Petr Cienciala, Jan Heczko, Jaromír Niemiec, COEX (13,73 %, 2)inż. Michał Milerski Ph.D, Stanisław Szturc, KSČM (3,02 %, 0).

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

Nydek (15): Sdružení nezávislých kandidátů – 7, Společně pro Nýdek – 6,  COEX – 2.


W Nydku bronimy 2 mandatów

 

W Nydku w obecnej kadencji radnymi z listy COEXISTENTII są Stanisław Szturc i Michał Milerski. Obaj panowie kandydują również w tegorocznych wyborach na pierwszych dwu miejscach. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Stanisław Szturc (62), przedsiębiorca, 2. inż. Michał Milerski, Ph.D. (50), owczarz, 3. inż. Danuta Konderla (37), menedżer, 4. Bogdan Martynek (34), magazynier, 5. inż. Henryk Szymeczek (39), specjalista kliniczny, 6. mgr Maria Kajfosz (37), nauczycielka, 7. inż. Paweł Rusnok (50), przedsiębiorca, 8. inż. Monika Pilch (47), referent, 9. inż. Iwan Sliż (32), pracownik ds. Inwestycji, 10. inż. Janusz Martynek (46), dyspozytor, 11. inż. Danuta Milerska (39), ekonomista, 12. inż. Bogdan Lubowiecki (40), przedsiębiorca, 13. mgr Barbara Byrtus (48), aptekarka, 14. mgr Robert Konderla (41), kierownik ośrodka, 15. inż. Olga Kaszper (37), księgowa. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiły 4 ugrupowania: 1 – COEXISTENTIA, 2 – KSČM, 3 – SNK (stowarzyszenie kandydatów niezależnych), 4 – Společně pro Nýdek (stowarzyszenie kandydatów niezależnych).

Stanisław Szturc podczas konferencji
prasowej 22.8.2018 r.
(www.glosludu.cz)