Władze gminy 2022-2026 r.

 

Nawsie (5) – Marian Waszut  (KDU-ČSL, wójt), Mgr. Libor Herman (ANO 2011, zastępca wójta), Josef Kubík (Strana zelených), Jarosław Madzia (COEX), MUDr. Kamil Šigut (Sdružení nezávislých), przewodniczący komisji kontrolnej: Daniel Lasota (KDU-ČSL), przewodniczący komisji finansowej: Bc. Roman Kantor (ANO 2011), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Mgr. Pavlína Turoňová (KDU-ČSL).

Nawsie – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

KDU-ČSL (15) – 4522 / 25,57% / 4 mandaty, Sdružení nezávislých (15) – 2560 / 14,47% / 2 mandaty, Strana zelených (15) – 954 / 5,39% / 1 mandat, COEX (15)2335 / 13,20% / 2 mandaty, ANO 2011 (15) – 4192 / 23,70% / 4 mandatów, ČSSD (15) – 1424 / 8,05% / 1 mandat, NEZÁVISLÍ (15) – 1700 / 9,61% / 1 mandat,

   skład 15-osobowej Rady Gminy: KDU-ČSL (4) – Mgr. Jan Fojcik, Marian Waszut, Mgr. Pavlína Turoňová, Daniel Lasota, ANO 2011 (4) – Mgr. Vlastimil Janiczek, Mgr. Rafael Nieslanik, Bc. Roman Kantor, Mgr. Libor Herman, Sdružení nezávislých (2) – MUDr. Kamil Šigut, Renata Kantorová, COEX (2)Jarosław Madzia, inż. Rodan Lisztwan, NEZÁVISLÍ (1) – Robert Karch, ČSSD (1) – Ing. Petr Sztefek, Strana zelených (1) – Josef Kubik.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Nawsiu

patrz wyniki wyborów

 

ruch polityczny COEXISTENTIA

1,

Jan Heczko

59

 robotnik

2.

mgr Romana Molinek

43

 nauczycielka

3.

Jarosław Madzia

44

 przedstawiciel handlowy

4.

inż. Rodan Lisztwan

46

 ekonom

5.

Józef Bocek

58

 mechanik MaR

6.

Beata Tacina

52

 przedsiębiorca

7.

Irena Jaroš

42

 asystentka pedagoga

8.

inż. Marian Martynek

46

 doradca podatkowy

9.

Marek Lipus

48

 technik

10.

Jan Chraścina

59

 mistrz metalurgiczny

11.

Czesław Hajduk

46

 dyrektor  zarządzający

12.

Adam Pyszko

46

 właściciel gorzelni

13.

Urszula Pyszko

33

 asystent  ds. biznesu

14.

Janusz Niedoba

37

 grafik

15.

inż. Halina Lisztwan

33

  referentka


pełnomocnik: Władysław Drong

Ulotka przed wyborami komunalnymi  23.9.-24.9.2022 r.


Spotkania kandydatów i konferencje prasowe ruchu politycznego COEXISTENTIA w Nawsiu – 15.9.2022 r.

 

W czwartek 15.9.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie przedwyborcze kandydatów startujących w wyborach komunalnych, tym razem w Domu PZKO w Nawsiu dla obwodu jabłonkowskiego. Obrady prowadził Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII. Zaproszenie na spotkanie przyjął kandydat SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) w wyborach senackich, Stanisław Folwarczny. Omawiano strategię wyborczą w poszczególnych gminach oraz metody oddziaływania na wyborców by uczestniczyli w wyborach, bo to jest najważniejszy element umożliwiający uzyskanie mandatu. Stanisław Folwarczny przedstawił swój program oraz działania w kierunku pozyskania dla swojej kandydatury szerokiego poparcia społeczeństwa. Tadeusz Toman przygotował wystawkę z istniejących materiałów propagujących kandydatów z poszczególnych gmin. Władysław Drong omówił, na podstawie danych statystycznych ze Spisu Powszechnego, szanse w poszczególnych gminach na elekcję kandydatów startujących z list COEXISTENTII oraz tych list kandydatów, które popieramy. Również a tym spotkaniu zabrakło naszych redaktorów z „Głosu” i „Zwrotu”.

 Uczcili pamięć pastora Franciszka Michejdy

W sobotę 14.8.2021 r. odbyła się w Nawsiu konferencja naukowa połączona z wystawę p.t. „Pastor Franciszek Michejda wyprowadził lud do ziemi obiecanej” z okazji 100. rocznicy śmierci ks. seniora i 230. rocznicy powstania zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Nawsiu. Konferencję organizowała organizacja pożytku publicznego Koexistencia opp. Po zakończeniu konferencji zebrani udali się na cmentarz w Nawsiu, aby złożyć kwiaty na grobie ks. seniora Franciszka Michejdy.

Uczestnicy konferencji naukowej w Nawsiu (www.zwrot.cz)

Akcje inwestycyjne w Nawsiu

 

W bieżącym roku chcemy skierować uwagę na instytucje sportowe. Konkretnie chodzi o remont generalny boiska piłkarskiego i nową sztuczną nawierzchnię boiska koło bazy turystycznej w Jasieniu. Na razie tam żadnego boiska nie było, tymczasem koło bazy turystycznej, którą wynajmuje jabłonkowski dom dzieci i młodzieży, organizuje się wiele imprez. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda nam się przeprowadzić konkurs, rozpoczniemy budowę nowej sali gimnastycznej. Śledzimy, czy nie będzie ogłoszony jakiś program dotacyjny na budowę sal gimnastycznych, ale w przeciwnym razie jesteśmy przygotowani jej budowę pokryć z własnych środków finansowych – powiedziała wójt Nawsia, Lenka Husarowa (SKN).

Nawsie: Centrum Usług i rekonstrukcja boiska

 

Centrum Usług Wspólnych, które założyło Stowarzyszenie Gmin Regionu Jabłonkowskiego, zmieniło swój adres i siedzibę z Gródka do Nawsia, do budynku dawnej piły. Urząd Gminy odkupił go mniej więcej przed dwoma laty i wyremontował. Centrum Usług Wspólnych jest do dyspozycji nie tylko kierownictwu Stowarzyszenia Gmin Regionu Jabłonkowskiego, ale wszystkim obywatelom, którzy żyją w regionie. Pracownice centrum pomogą tym, którzy nie dają rady, na przykład z żądaniem na dotacje kociołkowe. Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Nawsiu, które służy już 12 lat, potrzebuje kompleksowej naprawy. – Pieniądze mamy przygotowane na ogólną wymianę nawierzchni sztucznej, ale możliwe, że wszystko będzie realizowane w inny sposób, warianty są przygotowane – powiedziała wójt Nawsia, Lenka Husárowa (Sdružení nezávislých).

Nowa siedziba Centrum Usług Wspólnych jest widoczna z dworca kolejowego.
Aktualnie boisko jest pokryte śniegiem. (foto: „Trzyniecki – Třinecký Hutnik”)

Wybory zarządu gminy

 

Nawsie (5) – PaedDr. Lenka Husárová  (Sdružení nezávislých, wójt), Marian Waszut (KDU-ČSL, zastępca wójta), Marcel Kokeš (Nezávislí pro Návsí),

Jarosław Madzia (COEX), Mgr. Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých).

Zebranie ustawodawcze rady gminy

 

NAWSIE – Zebranie ustawodawcze rady gminy w Nawsiu miało spokojny przebieg. Ożywienie w sali, konkretnie w stołówce szkoły podstawowej nastało dopiero, kiedy Roman Kantor (ANO 2011) przedstawił sprzeciw, aby członkami zarządu zostali Marcel Kokeš (Nezávislí pro Návsí) i Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých). Jednak według radcy prawnego gminy Nawsie, Tomasza Jakubika, sprzeciw nie był uzasadniony. Obaj kandydaci zostali w końcu wybrani członkami zarządu. Trzecim do paczki jest Jarosław Madzia (COEX). Pozostałymi dwoma członkami zarządu są nowy zastępca wójta Marian Waszut (KDU-ČSL) i wójt Lenka Husárowa (Sdružení nezávislých). – Dziękuję wszystkim za zaufanie. Od nas teraz zależy, abyśmy podejmowali dobre decyzje w interesie naszej gminy – stwierdziła wójt. Nawsie posiada piętnastoosobową radę. Przewodniczącym Komitetu ds. Mniejszości Narodowych została Romana Molinek (COEX), przewodniczącym Komitetu Finansowego Roman Kantor, natomiast na czele Komitetu Kontrolnego jest Adam Kawulok (SPD-Tomio Okamura). 

Źródło: www.gorolweb.cz, informacje własne

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Nawsie (15): SPD-Tomio Okamura (6,09 %, 1) – Adam Kawulok, Nezávislí pro Návsí (10,09 %, 1) – Marcel Kokeš, ČSSD (6,69 %, 1) – inż. Petr Sztefek, ANO 2011 (16,83 %, 3) – Bc. Roman Kantor, Marcela Kubiková, mgr Rafael Nieslanik, KDU-ČSL (16,56 %, 2) – mgr. Jan Fojcik, Marian Waszut, COEX (11,61 %, 2) – Jarosław Madzia, mgr Romana Molinek, NEZÁVISLÍ (7,33 %, 1) – Robert Karch, Sdružení nezávislých (19,07 %, 3) – mgr. Vladimír Šnajdr, PaedDr Lenka Husárová, Pavel Ziętek, ODS (5,72 %, 1) – Břetislav Kolesa.

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

Nawsie (15): Sdružení nezávislých – 3, ANO 2011 – 3, KDU-ČSL – 2, COEX –2, SPD-Tomio Okamura – 1, Nezávislí pro Návsí – 1, ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 1, ODS – 1.


Lider listy COEXISTENTII wziął udział w konferencji prasowej

 

Konferencja prasowa u udziałem dziennikarzy: Witolda Kożdonia z „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Izabeli Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – miesięcznika PZKO i Szymonä  Brandysa z Polskiego Radia Katowice odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Władysław Heczko, lider listy COEX w Nawsiu, poinformował, że kandydaci na radnych zamierzają postawić na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. – Dwanaście lat temu przed wyborami odwiedzaliśmy ludzi w ich domach, przekonywaliśmy, tłumaczyliśmy i odniosło to efekt, tamta kampania była najlepsza, a my odnieśliśmy wielki sukces – wspominał. – Dziś przygotowanie listy kandydackiej wymaga już większego wysiłku – dodał. Podsumowując obrady, Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX, zaapelował, by pamiętać o członkach PZKO. – Bardzo ważne jest, by wykorzystać struktury PZKO. By ludzie poszli do wyborów i wiedzieli, na kogo mają głosować.

 
Władysław Heczko jest prezesem
MK PZKO w Nawsiu

W Nawsiu prezes MK PZKO liderem listy

 

W Nawsiu liderem listy jest prezes Miejscowego Koła PZKO w Nawsiu, Władysław Heczko. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Władysław Heczko (62), emeryt, 2. Jarosław Madzia (40), przedstawiciel handlowy, 3. mgr Romana Molinek (39), nauczycielka, 4. mgr Roman Baselides (38), dziennikarz, 5. inż. Halina Lisztwan (29), referentka, 6. Beata Tacina (48), asystentka adwokata, 7. inż. Marian Martynek (42), doradca podatkowy, 8. Marek Lipus (44), technik, 9. Denisa Kantor (41), personalista, 10. Jan Heczko (55), robotnik, 11. Irena Jarošowa (38), asystent pedagoga, 12. Lech Marek Łupiński (58), technik, 13. Jan Chraścina (56), mistrz metalurgiczny, 14. Adam Pyszko (42), właściciel gorzelni, 15. Jan Czudek (48), elektromechanik. Udział w wyborach zgłosiło aż 9 partii wyborczych: COEXISTENTIA, ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ, SKN – Nezávislí pro Návsí, ODS, Stowarzyszenie Niezależnych, SPD-Tomio Okamura. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 6.

                                           Plakat przedwyborczy