Mosty koło Jabłonkowa – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

NEZÁVISLÍ (11) – 3620 / 28,25% / 3 mandaty, KDU-ČSL (11) – 3837 / 29,94% / 4 mandaty, COEX+NK – MOSTY PLUS (11) – 2589 / 20,20% / 2 mandaty, Společně pro Mosty u Jablunkova (11) – 2768 / 21,60% / 2 mandaty, 

    skład 11-osobowej Rady Gminy: KDU-ČSL (4) – Mgr. Zuzana Sikorová, Jan Kovalovský, Mariola Benková, Mgr. Radim Klus, NEZÁVISLÍ (3) – Tomáš Kohut, Martin Procházka, Robert Szotkowski, COEX+NK – MOSTY PLUS (2)inż.Andrzej Niedoba, Janina Kufa, Společně pro Mosty (2) – Ing. Ingrid Legierská, PhDr. Jana Klusová.

 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Mostach koło Jabłonkowa

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Mosty PLUS

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych Mosty PLUS

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

pandidáta navrhuje / kandydata wnioskuje

1

Ing. Ondřej Niedoba

muž / mężczyzna

64

starosta obce

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

2

Bc. Tadeusz Byrtus

muž / mężczyzna

28

úředník Městského úřadu

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

3

Alois Martynek

muž / mężczyzna

62

obchodní zástupce

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

4

Bc. Rudolf Jochymek

muž / mężczyzna

53

mistr TŽ a.s. / majster HT s. a.

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

5

Leszek Martynek

muž / mężczyzna

47

technik

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

ČSSD

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

6

Josef Marszałek

muž / mężczyzna

47

technik

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

ČSSD

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

7

Jana Kufová

žena / kobieta

47

holička / fryzjerka

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

8

Miroslava Wacławková

žena / kobieta

48

zubní instrumentalistka

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

9

Lukáš Suszka

muž / mężczyzna

46

jednatel společnosti / rzecznik spółki

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

10

Bc. Daniel Teofil

muž / mężczyzna

29

vedoucí kvality / kierownik jakości

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

11

Jakub Onderek

muž / mężczyzna

28

OSVČ zemědělství / rolnictwa

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

Ulotka przed wyborami komunalnymi  23.9.-24.9.2022 r.

Wójt Mostów koło Jabłonkowa, inż. Andrzej Niedoba

 

Miejscowość zajmuje około 34 km2 przestrzeni, z czego ponad połowę tworzą tereny leśne. Mosty liczą aktualnie około 3800 mieszkańców. Jesteśmy typową górską wsią tworzoną kiedyś zabudową dworową, stąd porozrzucane pozornie skupiska zabudowań i numeracja domów „nie po kolei“, czyli nr 1 na jednym końcu, a nr 2 na drugim. Dopóki nie wymyślono nawigacji samochodowej, trudno było kogoś odnaleźć, skoro numeracja nie pasuje i w dodatku co drugi to Kufa, Niedoba czy Szotkowski. Cóż, taki nasz urok. Wieś różni się znacznie od innych okolicznych miejscowości przede wszystkim tym, że leżymy na przełęczy. Takie położenie znacznie ogranicza możliwości urbanistyczne Mostów, niestety na naszą niekorzyść, albowiem: po obu stronach wsi leżą lasy, a że przełęcz ukierunkowana jest w stronę północ-południe, to logicznie w tym samym kierunku na całej dziesięciokilometrowej długości znajdują się ciągi komunikacyjne – obwodnica, główna droga prowadząca przez centrum wsi oraz kolej koszycko –  bogumińska. Oprócz tego równolegle do tych ciągów prowadzone są linie energetyczne bardzo wysokiego napięcia. Na dodatek jeszcze jedna istotna sprawa – wieś leży po obu stronach Przełęczy Jabłonkowskiej (550 m n.p.m.), która jest zarazem przedziałem wodnym, „północne” wody spływają do Morza Bałtyckiego, „południowe” do Morza Czarnego. Pod przełęczą prowadzą tunele kolejowe. Graniczymy ze Słowacją, co oznacza, że mamy dwa przejścia graniczne – powiedział wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (Stowarzyszenie COEX+KN – MOSTY PLUS).

    – Tyle z historii, jednak artykuł powinien odnosić się do naszej działalności w okresie od ostatnich wyborów – dodaje. – Łatwo nie było, ale nikt nie obiecywał, że będzie. Zawsze znajdą się niezadowoleni, jednak uważam, iż pomimo różnicy zdań, udało nam się działać zgodnie z wszystkimi ugrupowaniami politycznymi. Dokonania? Poniżej postaram się opisać te najważniejsze.

    Modernizacja szkoły. Przebudowa, dobudowa i modernizacja tzw. polskiego pawilonu i dobudowa kolejnych klas trwała ponad rok i kosztowała około 60 mil. koron. W chwili obecnej przygotowywany jest przetarg na pozostałą część z szacunkową kwotą 40 mil. koron.

    Gospodarka wodno-ściekowa. Gmina dysponuje oczyszczalniami ścieków z mocami przerobowymi około 600 m3 dziennie. Niestety nie wszyscy z powodu ukształtowania terenu mogą się podłączać do sieci kanalizacyjnej. Dla tych gospodarstw czy domów jednorodzinnych utworzony jest program dotacyjny, w ramach którego każdy może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. koron z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Budujemy kolejne odcinki kanalizacji. Rok temu oddaliśmy do użytku linię w części gminy Borowi, aktualnie jest w budowie odcinek Za cmentarzem, a niebawem rozpocznie się budowa odcinka Na tunelu. Łącznie powstanie około 3 km nowej kanalizacji. Warto dodać, że przyłącza poszczególnych domów opłacane są z budżetu gminy. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych odcinkach prace prowadzone są w litej skale i rowy głębione są za pomocą ciężkich młotów pneumatycznych albo pił tarczowych. W tym roku zmodernizowaliśmy systemy sterowania oczyszczalniami z przekazem online do naszej dyspozytorni, gdzie pracownicy gminy na bieżąco śledzą stan jak oczyszczalni, tak ujęć i zbiorników wodnych. Woda to osobny i ważny temat w naszej gminie. Wody po prostu brak. Ukształtowanie wsi jest dla nas ogólnie „niekorzystne”. Część potoków wprawdzie ma źródła u nas, jednak wody odprowadzane są na Słowację i nie można takich wód pobierać. Natomiast wody s masywu Skałki i Połomu po płytach tektonicznych odprowadzone są do doliny Łomnej. By zabezpieczyć rozwój wsi oraz bezpieczeństwo ludności zrealizowaliśmy w tym roku cztery odwierty głębinowe i wyniki, jak na razie, wskazują, że nam się udało. Oprócz tego realizujemy kolejnych kilka kilometrów nowej sieci wody pitnej. Przeprowadziliśmy również modernizację zbiornika wodnego Bagno wraz z systemem monitoringu i sterowania.

    Drogi i chodniki dla pieszych. Gmina utrzymuje około 60 km gminnych dróg. Równolegle przejmujemy kolejne drogi prywatne w zamian za utrzymywanie tychże w dobrym stanie technicznym, a zimą zapewniamy ich odśnieżanie. Ponieważ przez centrum wsi prowadzi droga międzynarodowa, ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych. W tej kadencji zostanie zrealizowanych kolejnych około 3 km nowych chodników wzdłuż tej drogi. Równocześnie pokładana jest kanalizacja odwadniająca oraz lampy oświetleniowe wyposażone już w światłowody, co umożliwia instalację monitoringu lub inteligentnego sposobu regulacji natężenia światła. Wzdłuż chodników powstało lub do końca kadencji powstanie 7 nowych przystanków autobusowych z wiatą w stylu góralskim. Wiaty wyposażone są w monitory pokazujące interaktywnie rozkład jazdy oraz informacje dotyczące działań w naszej gminie. Pod dworcem kolejowym powstał parking samochodowy.

    Sport i kultura. Działanie kulturalne gminy oraz biblioteka gminna kierowane są przez nasze Góralskie Centrum Informacji. Centrum odpowiedzialne jest również za działalność fortyfikacji Szańce. Fortyfikacja została wybudowana w roku 1621 i, o ile wierzyć historykom, są tylko dwie tak dobrze zachowane fortyfikacje tego typu w Europie. Całość zajmuje około 5 hektarów i jest wyzwaniem jak finansowym, tak historycznym dla gminy. Bądź co bądź chodziło o obronę granic Śląska. Gmina inwestuje w cały system fortyfikacyjny niemałe fundusze. Razem z nowych centrum informacyjnym możemy mówić o sumie 30 milionów wydanych z budżetu gminy w tej kadencji. Oprócz kosztów inwestycyjnych zrealizowaliśmy w tym zakresie wystawy tematyczne oraz wydaliśmy publikację w języku czeskim i polskim dotyczącą obrony granic Śląska i roli naszej fortyfikacji w tejże. Na wsparcie miejscowych organizacji sportowych i kulturalnych gmina przeznacza rocznie około 1,5 miliona koron. Wspieramy miejscowy klub sportowy TJ Sokol, kościół, MK PZKO oraz inne organizacje. Ta tendencja utrzymuje się przez ostatnich 16 lat. W tym roku MK PZKO otrzymało wsparcie na utrzymanie Domu PZKO w wysokości 230 tys. koron.  W zamian za to wszystkie imprezy organizowane przez gminne organizacje (szkoły, przedszkola, centrum kultury…) mają wynajęcie gratis. W zeszłym roku przejęliśmy budynek byłego polskiego klubu sportowego Beskid na Mostach Dolnych. Została przygotowana dokumentacja projektowa i aktualnie przebiega remont i modernizacja budynku. Dla tej części Mostów powstanie sala wielofunkcyjna z zapleczem. Koszt inwestycji to około 20 milionów koron.

    Oprócz tego przebiegają prace dotyczące napraw mostków, ławek, uszkodzonych nawierzchni jezdni, regulacji potoków, docieplanie elewacji budynków gminnych (przedszkola, mieszkania…), rozbiórki niebezpiecznych budynków, utrzymanie zieleni miejskiej i wiele innych spraw.

    Na koniec jeszcze jedna pozycja, której zrealizować nie może żadna inna gmina, poza Mostami. Chodzi o tablicę przypominają atak na dworzec i tunele, związany z rozpoczęciem drugiej wojny światowej. Po uzgodnieniach z Instytutem Pamięci Narodowej i po uzyskaniu zgody Kolei Czeskich dojdzie w tym roku do odsłonięcia tablicy przypominającej to wydarzenie. Za pomoc w załatwieniu sprawy dziękuję Pani Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabeli Chwastowicz-Wołłejko – dodaje wójt. Tekst na tablicy brzmi następująco: W TYM MIEJSCU W NOCY Z 25 NA 26 SIERPNIA 1939 ROKU ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO Z 4. PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH ORAZ FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ STOCZYLI BÓJ Z NIEMIECKIM NAZISTOWSKIM ODDZIAŁEM DYWERSYJNYM W OBRONIE TUNELU I STACJI KOLEJOWEJ NA PRZEŁĘCZY JABŁONKOWSKIEJ. MIEJSCE TO BYŁO JEDNYM Z PIERWSZYCH CELÓW NIEMIECKIEGO ATAKU NA POLSKĘ, PLANOWANEGO NA DZIEŃ 26.08.1939 ROKU, ODWOŁANEGO I PRZESUNIĘTEGO O CZTERY DNI PÓŹNIEJ. NAD RANEM 1 WRZEŚNIA 1939 ROKU POLSCY SAPERZY WYSADZILI TUNEL KOLEJOWY W POWIETRZE, UNIEMOŻLIWIAJĄC JEGO WYKORZYSTANIE PRZEZ WOJSKA NIEMIECKIE PODCZAS AGRESJI NA POLSKĘ.

Rozmowa z wójtem Mostów koło Jabłonkowa

 

W grudniu ubiegłego roku rada gminy jednogłośnie uchwaliła budżet na 2022 rok. Uchwalono razem 22 inwestycji, m.in. naprawy poczekalni autobusowych i chodników, rekonstrukcja wodociągu, ocieplenie budynków szkolnych i naprawa oświetlenia publicznego. Uchwalono plan zimowego utrzymania dróg, który określa priorytety jak miejscowo, tak czasowo. Zadaniem zimowego utrzymania dróg jest zapewnić przez cały okres zimowy przejezdność i przechodność dróg i chodników, która jest związana z wpływami pogodowymi w zimie – powiedział wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (COEX+KN – MOSTY PLUS).

    – Gmina ogłasza corocznie konkurs „Osobowość gminy Mosty koło Jabłonkowa”. W 2021 roku z powodu pandemii nagrody nie mogły być przekazane osobiście. Tytuł konkursu za 2021 rok uzyskali Paweł Kufa, Jan Kufa Kičeřok i Alois Kohut. – dodał wójt. Paweł Kufa nagrodę uzyskał przede wszystkim za zachowanie tradycji rzemieślniczej w postaci rzeźb gorolek, gorolów, muzykantów, szopek, kapliczek i postaci świętych oraz za pomoc w pracach koło mosteckiego kościoła parafialnego i przy rekonstrukcji Domu PZKO Kasowy. Jan Kufa Kičeřok nagrodę uzyskał za bogatą działalność fotograficzną, przede wszystkim za wydanie książek „Od portretu do dokumentu” i „Czas uchwycony na gorącym uczynku”. Alois Kohut – za działalność w klubie narciarskim TJ Sokol i za pomoc przy budowie chaty narciarskiej i wyciągów. 

Wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS – stowarzyszenie COEX

i kandydatów niezależnych) podczas chrztu książki „Czas uchwycony na gorącym uczynku” mosteckiego fotografa Jana Kufy Kičeřoka

Wójt Andrzej Niedoba bilansował

 

Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS), wójt Mostów koło Jabłonkowa – Pomyślnie zakończyła się modernizacja jednego z pawilonów szkoły podstawowej. Obywatele mogą wybierać gotówkę z bankomatu koło Urzędu Gminy. Do majątku gminy przeszła była cukiernia U Tadka, również były hotel na Szańcach. W przedszkolu Środek funkcjonuje nowa klasa, obywatele mają do dyspozycji poszerzoną ofertę programową w ramach telewizji naziemnej. Między szkołą a cmentarzem powstało nowe miejsce odstawcze dla 60 samochodów. Częścią składową przestrzeni między byłą szkołą, boiskiem i salą gimnastyczną Sokoła jest również nowy chodnik. Kolejny chodnik, w tym przystanek autobusowy, wybudowaliśmy na Szańcach, gdzie otworzyliśmy wizytowe centrum informacyjne i odnowili kamienny mur. Ukończyliśmy budowę kanalizacji i wodociągu w lokalizacji Połomski i wodociągu w lokalizacji Szrogi, unowocześniliśmy zbiorniki wody i naprawili drogi gminne.
Andrzej Niedoba – wójt Mostów koło Jabłonkowa

Referendum w Mostach koło Jabłonkowa

 

Mieszkańcy Mostów koło Jabłonkowa nie chcą skróconej nazwy swojej gminy. Tak zadecydowali w referendum, które odbyło się równolegle z wyborami 2.-3.10.2020 r. Udział w głosowaniu wzięło niemal 55 procent mieszkańców (wymóg ustawowy to minimum 35 procent). Zdecydowana większość zagłosowała przeciwko zmianie nazwy gminy z Mostów koło Jabłonkowa na Mosty. Za było 207 osób, przeciw 1458.

42. Bal Gorolski

 

W sobotę 4.1.2020 r. ponad 600 uczestników w strojach ludowych bawiło się w Domu PZKO „Kasowy“ na 42. Balu Gorolskim. Poprzedzał go Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych. To największy odbywający się pod dachem festiwal folklorystyczny w Republice Czeskiej,

(foto: www.zwrot.cz)

Wystawa w Mostach koło Jabłonkowa

 

Aż do połowy stycznia 2020 r. mogą odwiedzający wystawę „Narodziny życia z ognia i żelaza“ podziwiać w Mostach dzieła artystyczne młodych talentów z warsztatu kowalskiego na Słowacji. W Drzewiónce na Fojstwiu można widzieć wyroby studentów z Średniej Szkoły Zawodowej, o kierunku maszynowym, w Kysuckim Nowym Mieście. Przybyli mogą obejrzeć metalowe plastyki lub różne rzeczy użytku domowego lub obrazy, uwagę zwracają również metalowe figurki do szachów. Studenci z Kysuckiego Nowego Miasta prezentowali już swe dzieła m.in. na wystawach w Austrii lub Francji.

Referendum o nazwie gminy

 

Mosty koło Jabłonkowa mają mieć krótszą nazwę. Zarząd Gminy w Mostach koło Jabłonkowa proponuje, aby nazwa ograniczyła się tylko do Mostów. Na sesji Rady Gminy w dniu 10.7.2019 r. najważniejszym punktem programu była właśnie dyskusja nt. zmiany nazwy gminy. Pojawili się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy uproszczenia nazwy. – Osobiście zgadzam się z wprowadzeniem zmiany na Mosty, ale kiedy widzę burzliwe reakcje ludzi, jestem za tym, żeby zmiana ta była wynikiem ankiety, w której mogliby się wypowiedzieć wszyscy mieszkańcy. Najlepiej, aby miała ona formę referendum – powiedziała radna, Jadwiga Onderek (MOSTY PLUS – COEX+NK). Niektórzy przeciwnicy zmiany nazwy argumentowali, że nowa nazwa będzie myliła się z innymi miejscowościami. Wójt, Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS – COEX+NK), kontrargumentował, że w całej Republice Czeskiej nie ma innej samodzielnej gminy, która nazywałaby się Mosty, dlatego nie ma powodu bliższego precyzowania nazwy. Powoływał się tak na fakt, że do początku lat pięćdziesiątych XX wieku gmina nazywała się Mosty. Mosty koło Jabłonkowa zaprowadzono, ponieważ istniały jeszcze Mosty koło Czeskiego Cieszyna. Dziś jednak Mosty koło Czeskiego Cieszyna nie są już samodzielne, są dzielnicą Czeskiego Cieszyna. Rada Gminy w Mostach koło Jabłonkowa przyjęła jednogłośnie uchwałę o zamiarze przeprowadzenia referendum o zmianie nazwy gminy. Prawdopodobnie odbędzie się ono jesienią w 2020  roku, przy okazji wyborów do samorządów wojewódzkich.

                      Zdjęcie ilustracyjne (www.zwrot.cz)

Mosty koło Jabłonkowa: Obrady o zapisach audiowizualnych

 

Członkowie Rady Gminy w Mostach koło Jabłonkowa podczas obrad rady gminy w dniu 12.12.2018 r. dyskutowali o ich rejestrowaniu. Pierwotny pomysł brzmi: „nie zmuszajmy naszej asystentki każdym razem po posiedzeniu rady długimi godzinami przepisywać wypowiedzi i zachowujmy zapisy w postaci cyfrowej”. Jednak uchwała na ten temat nie była podjęta. Spośród czternastu obecnych polityków siedmiu zaaprobowało przechowywanie zapisów z obrad, druga połowa wstrzymała się od głosu. – To remis, dlatego nie musimy właściwie nic robić, ale my i tak będziemy. Ze względu na fakt, że na przygotowanie poświęciliśmy niemało wysiłku, spróbujemy przygotować bardziej odpowiedni materiał, który na przykład niektórym pomoże zmienić zdanie – powiedział wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS), i kontynuował: – W wypadku, że zapisy audiowizualne nie będą zaakceptowane, chcemy przynamniej przeforsować przechowywanie nagrań głosowych, aby ułatwić pracę naszej asystentce. Rada uchwaliła odłożyć przechowywanie zapisu audio z dzisiejszej rady do kolejnych obrad rady gminy (źródło: „Trzyniecki Hutnik”).

Kolejny Polak wybrany na wójta gminy

 

Kolejny społecznik zaangażowany na rzecz polskiego społeczeństwa został wybrany na wójta gminy. W środę 5.11.2018 r. radni Mostów koło Jabłonkowa powierzyli to stanowisko Andrzejowi Niedobie (MOSTY PLUS), prezesowi Miejscowego Koła PZKO. Pierwsza sesja nowo wybranego samorządu odbyła się w Domu PZKO. Cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zebranie zainaugurował Josef Szotkowski (KDU-ČSL), wójt poprzedniej kadencji. Piętnastu radnych wybranych w październikowych wyborach złożyło ślubowanie. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że wybór wójta, jego zastępcy oraz pozostałych członków zarządu będzie publiczny. Na stanowisko wójta zostali zgłoszeni dwaj kandydaci. KDU-ČSL, która zdobyła największy odsetek głosów w wyborach, zgłosiła Romana Szotkowskiego. Jego kontrkandydatem był Andrzej Niedoba, lider listy MOSTY PLUS. Niedoba otrzymał jedenaśnie głosów, cztery osoby wstrzymały się od głosowania. Po wyborze nowego wójta w sali rozległy się oklaski. Niedoba przejął w tym momencie prowadzenie zebrania. W dalszej kolejności został wybrany zastępca wójta, Martin Procházka (NEZÁVISLÍ). W skład zarządu weszli ponadto Roman Szotkowski, Josef Szotkowski oraz Tomáš Kohut (NEZÁVISLÍ). 

Źródło: www.glosludu.cz, informacje własne

Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS),
nowo wybrany wójt Mostów koło Jabłonkowa

Wybory zarządu gminy

 

Mosty koło Jabłonkowa (5)inż. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS, wójt), Ing. Martin Procházka (NEZ, zastępca wójta), 

Tomáš Kohut (NEZ), Ing. Roman Szotkowski (KDU-ČSL), Josef Szotkowski (KDU-ČSL).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Mosty koło Jabłonkowa (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KDU-ČSL (26,84 %, 5) – inż. Roman Szotkowski, Jan Kovalský, Josef Szotkowski, Tadeusz Byrtus, Mariola Benková, ČSSD (10,58 %, 1) – Pavel Kantor, Společně pro Mosty (11,47 %, 2) – inż. Ingrid Legierská, Pavel Taufer, MOSTY PLUS (21,39 %, 3) – inż. Andrzej Niedoba, Alojzy Martynek, inż. Jadwiga Onderek, KSČM (3,73 %, 0), NEZÁVISLÍ (25,99 %, 4) – Tomáš Kohut, inż. Milan Procházka, Martin Procházka, Robert Szotkowski.

 Wybrane partie wyborcze

Mosty koło Jabłonkowa (15): KDU-ČSL – 5, NEZÁVISLÍ – 4, MOSTY PLUS – 3, Společně pro Mosty – 2, ČSSD – 1.

Gdzie rozpoczęła się II wojna światowa

 

Gdzie tak naprawdę rozpoczęła się II wojna światowa? Jeśli przyjąć, że jakiekolwiek starcie zbrojne między II Rzeczpospolitą Polską i III Rzeszą Niemiecką definiuje początek II wojny światowej, to 26 sierpnia powinniśmy obchodzić uroczystości związane z wybuchem największego konfliktu w dziejach. Zresztą, Adolf Hitler planował, by właśnie 26.8.1939 r. uderzyć na Polskę. Powstrzymało go jednak podpisanie polsko-brytyjskiego paktu sojuszniczego, do którego doszło 25.8.1939. Jedna z bojówek Abwehry nie otrzymała rozkazu o zmianie planów i uderzyła w Mostach koło Jabłonkowa, gdzie po nielegalnym przekroczeniu granicy zajęła stację kolejową i planowała przejąć ważny ze strategicznego punktu widzenia tunel kolejowy. Niemcy przegapili jednak, że w piwnicach budynku była centrala telefoniczna. Miejscowa telefonistka stanęła na wysokości zadania, zaalarmowała polskie wojsko o niemieckiej agresji i wspomniała, że bojówki Abwehry idą w stronę tunelu. Dzięki telefonistce, gdy Niemcy pojawili się na miejscu, czekali tam już na nich Polacy, z rozstawionymi karabinami maszynowymi. Niemcy pod dowództwem Hansa Albrechta Herznera podjęli nieudaną próbę szturmu i musieli uciekać. Finał był taki, że Herzner najpierw zastanawiał się, dlaczego nie przybyły zapowiadane czołgi, a potem odbył nieprzyjemną rozmowę z dowództwem. Następnie niemieccy generałowie tłumaczyli się stronie polskiej, że coś, co nazwano „incydentem jabłonkowskim” było wywołane przez „niepoczytalnego” Herznera i nie stanowiło części planu inwazji. Natomiast pierwsze bomby II wojny światowej spadły na dworzec kolejowy i mosty w Tczewie 1.9.1939 r. o godz. 4.34 nad ranem, czyli 11 minut przed strzałami pancernika „Schleswig-Holstein” na Westerplatte. W nalocie, który trwał około 10 minut, zginęli cywile. W Wieluniu do bombardowania doszło około 4.40, czyli 5 minut przed atakiem na Westerplatte. Ale w tej kwestii nie ma zgody historyków. Przyjęło się że to na Westerplatte obchodzone są uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej
 

W Mostach koło Jabłonkowa popieramy stowarzyszenie MOSTY PLUS

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA nawiązała współpracę z stowarzyszeniem kandydatów niezależnych MOSTY PLUS, które kandydowało do rady gminy w 2014 roku. Teraz do wyborów zgłosiliśmy razem stowarzyszenie COEXISTENTII z kandydatami niezależnymi. Liderem wyborczym jest długoletni prezes Miejscowego Koła PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba. Lista ugrupowania MOSTY PLUS (COEX + KN) przedstawia się następująco: 1. inż. Andrzej Niedoba (60), pełnomocnik spółki, 2. Alojzy Martynek (58), przedstawiciel handlowy, 3. Rudolf Jochymek (49), mistrz HT, 4. inż. Barbara Zwyrtek (31), specjalista IT na urlopie macierzyńskim, 5. inż. Tadeusz Kufa (63), emeryt, 6. Mirosława Wacławek (44), kosmetyczka, 7. Tadeusz Kohut (31), robotnik, 8. Łukasz Suszka (42), kierownik sklepu, 9. Jana Kufowa (43), fryzjerka, 10. Tadeusz Byrtus (54), kierownik budowy, 11. Roman Martynek (31), technik ds. jakości, 12. mgr Maria Lacheta (59), zastępca dyrektora ds. kształcenia praktycznego, 13. Jan Sikora (62), emeryt, 14. Marian Kohut (42), robotnik, 15. inż. Jadwiga Onderek (55), bibliotekarka. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 6 partii wyborczych: MOSTY PLUS (stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych), NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Společně pro Mosty.


Plakaty przedwyborcze partii wyborczej MOSTY PLUS