Władze gminy 2022-2026 r.

 

Milików – Ewa Kawulok (COEX, wójt), Ing. Jan Kantor (KDU-ČSL, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Kazimierz Sikora (COEX), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Jiří Šustek, PhD. (SNK – Společně pro Milíkov), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Anna Cieślar (COEX).

Milików – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

COEX (13) – 2898 / 45,87% / 6 mandatów, KDU-ČSL (13) – 1948 / 30,83% / 4 mandaty, SNK – Společně pro Milíkov (13) – 1472 / 23,30% / 3 mandaty, skład 13-osobowej Rady Gminy: COEX (6)Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Marek Wacławek, inż. Michał Staszowski, inż. Mirosław Sikora, Anna Cieślar, KDU-ČSL (4) – Mgr. Hana Gorgolová, Ing. Jan Kantor, Ing. Pavel Kaleta, Bc. Stanislav Fojcik, SNK – Společně pro Milíkov (3) – Jiří Šustek, Jaroslav Labaj, Milan Kantor.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Milikowie

patrz wyniki wyborów

 

ruch polityczny COEXISTENTIA

1.

Ewa Kawulok

62

 wójt

2.

Kazimierz Sikora

60

elektryk

3.

inż  Mirosław Sikora

42

rolnik

4.

Anna Cieślar

61

emerytka

5.

Bogdan Szpyrc

36

przedstawiciel handlowy

6.

inż  Marek Wacławek

35

elektrotechnik

7.

inż  Michał Staszowski

27

 asystent trenera

8.

Radek Krupka

50

 mistrz produkcji

9.

inż  Daniel Heczko

30

technik napraw

10.

Roman Stonawski

35

 elektrotechnik

11.

Bc. Ewa Wojnar

55

referent

12.

inż  Dominik Heczko

28

pracownik naukowy

13.

Roman Turoń

54

hutnik

pełnomocnik: Władysław Drong

Wójt Milikowa, Ewa Kawulok

Milików położony jest na wysokości 420 m n.p.m. u podnóża góry Kozubowej. Powierzchnia miejscowości to 915 ha. Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu gminy pochodzi z 1577 roku. Nieodłączną częścią Milikowa jest góra Kozubowa i murowana kaplica Świętej Anny. Największą atrakcją jest wieża kaplicy, a dokładniej malowniczy widok roztaczający się z niej na okolicę. Aktualnie gmina liczy 1357 obywateli.

    W zeszłym roku dokończono budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w części Milików Dziedzina. W drugiej części Milikowa, na Pile, kanalizacja wybudowana była już w 2013 roku. Możemy powiedzieć, że zostało tylko kilkadziesiąt domów mieszkalnych, których nie można podłączyć do kanalizacji gminnej, ponieważ są za  daleko i rozproszone w terenie. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej na pewno pomoże w utrzymywaniu lepszego środowiska. Udało się naprawić powierzchnie dużej części miejscowych komunikacji, które przy budowie kanalizacji zostały uszkodzone i zniszczone. W gminie obecnie staramy się wypracować wytyczne dla zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Działek budowlanych w gminie jest wiele, ale od 2013 roku nazbierało się 54 próśb właścicieli działek o zmianę zagospodarowania przestrzennego na działki budowlane. Obawiam się, że nie zadowolimy wszystkich. Duża część gminy jest bowiem w CHKO (chráněná krajinná oblast, obszar chronionego krajobrazu) – powiedziała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX).

    W budynku szkolnym znajduje się polska i czeska szkoła podstawowa oraz przedszkola. W czeskim przedszkolu przeprowadzono remont w 2020 roku, a w tym roku będzie remont w przedszkolu polskim. Chodzi głównie o wymianę instalacji elektrycznej, która jest w stanie awaryjnym oraz oświetlenia. Uczniowie 1-2 klasy szkoły podstawowej z czeskim językiem nauczania uczą się w budynku gminy. Klasy są za małe i nie ma osobnego pomieszczenia dla świetlicy. Z tego powodu przygotowany jest projekt na nowy budynek szkolny. Wydatki na niego to około 30 milionów CZK, więc czekamy na odpowiedni program dotacyjny, który umożliwiłby jego dofinansowanie z pieniędzy państwowych lub Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, aby uczniowie w szkole mieli dogodne warunki i właściwą przestrzeń do nauki. W nadchodzących latach chcemy wybudować areał sportowy w centrum gminy i ośrodek, w którym będzie można urządzać różne imprezy kulturalne, na przykład festyny.

    Gmina wspiera działalność kulturalno-oświatową stowarzyszeń obywatelskich. Ma również dobrze rozwijającą się współpracę z gminą Milówka. Współpraca ma charakter zmierzający do zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza. W bieżącym roku, po przerwie, którą spowodowała pandemia cowidowa, dzieci szkolne i kilka pań z naszego MK PZKO wzięło udział w warsztatach tradycyjnego rękodzieła ludowego – bibułkarstwa, malarstwa na szkle i rzeźbiarstwa.

Milików – rozmowa z wójtem

Pierwsza wzmianka pisemna o istnieniu gminy jest z 1575 roku, kiedy Milików należał do Księstwa Cieszyńskiego. W 1773 roku za rządów Marii Teresy przeprowadzono numerację domów. Do połowy 19. wieku głównym zatrudnieniem mieszkańców gminy było rolnictwo górskie i praca w lesie. W 1900 roku Milików miał już 99 domów i 782 mieszkańców. Część z nich znajdowała zatrudnienie w niedalekiej hucie trzynieckiej.

    Milików nieustannie rozwija się, przebiegają różne akcje inwestycyjne. Pod koniec listopada 2019 r. rozpoczęto budowę „Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Milików, II. budowa Dziedzina”. Dnia 23.7.2021 r. rozpoczęto próbny okres oczyszczalni ścieków i obywatele mogą się podłączać. Priorytetem bieżącego roku było zakończenie uporządkowania terenu i naprawa komunikacji miejscowych. Kanalizacja jest dla nas i następne generacje niezbędna, abyśmy wspólnie chronili środowisko naturalne – powiedziała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX).

    Ze względu na stan epidemii odwołane były liczne imprezy gminne, m.in. uroczystości z naszymi jubilatami, Mikołaj i Zapalenie Drzewka Wigilijnego. Wszystkie milikowskie dzieci w okresie ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia otrzymały podarunek wprost do domu. Również w tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka słodycze przekazano dzieciom do ich domów. Działalność były zmuszone ograniczyć również stowarzyszenia działające na terenie Milikowa – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Myśliwskie, Klub Seniora, Miejscowe Koła PZKO i Klub Sportowy Milików. Ani w bieżącym roku nie odbyły się „Uroczystości na Boisku”, a co z „Mikołajem” na razie nie wiemy.

Wójt Ewa Kawulok bilansowała

 

Ewa Kawulok (COEX), wójt Milikowa – Priorytetem numer jeden była w bieżącym roku dla naszej gminy budowa kanalizacji. Jedna z największych inwestycji w ostatnim okresie pomyślnie zmierza do finiszu. Dokończyć jeszcze musimy krótki odcinek i główna nitka kanalizacyjna w centrum gminy będzie gotowa. Również oczyszczalnia ścieków jest już z większej części wyposażona, o ile pogoda będzie sprzyjać, chcemy rozpocząć budowę powierzchni utwardzonych a następnie uporządkować teren koło oczyszczalni ścieków. Na drogi gminne, pod którymi prowadzą rury kanalizacyjne, położyliśmy nową warstwę bitumiczną. Udało nam się zmodernizować budynek czeskiego przedszkola, wymieniliśmy instalację elektryczną, wymalowaliśmy pomieszczenia i położyli w nich nowe dywany. Stopniowo wymieniamy niefunkcyjne źródła światła oświetlenia publicznego, stare oprawy oświetleniowe zastępujemy nowymi led światłami z oszczędnym programem nocnym. Przeprowadziliśmy odwiert badawczy w związku z planowaną budową wodociągu w lokalizacji Sztefki.
Ewa Kawulok – wójt gminy

Budowa kanalizacji w Milikowie

W Milikowie zabrali się w połowie listopada 2019 r. do wielkiej inwestycji. W centrum gminy rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej za około 70 milionów koron. Na ciąg kanalizacyjny, który powinien być gotów do końca 2021 roku, będzie podłączonych przeszło 170 budynków. Długość kanalizacji będzie liczyć razem 7,6 kilometrów. – Budowę kanalizacji rozpoczęto pracami przygotowawczymi do budowy składowiska różnego materiału i budową oczyszczalni ścieków w lokalizacji znajdującej się w części gminy Janiczki – poinformowała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX). Podkreśliła, że o ile będzie korzystna pogoda, to znaczy bez intensywnych opadów, budowa ciągu kanalizacyjnego będzie kontynuowana również w miesiącach zimowych. Ponad połowę kosztów inwestycji pokryją dotacje Ministerstwa Ochrony Środowiska, w wysokości 40 milionów koron. Resztę pieniędzy musi zapewnić Milików.

Wybory wójt a zastępcy wójta

 

MilikówEwa Kawulok (COEX, wójt), Jiří Kantor (KDU-ČSL, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Milików (13): COEX (45,07 %, 6)Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Niesłanik, Anna Cieślar, Roman Turoń, ČSSD (22,67 %, 3) – PhDr inż. Jiří Šustek, Józef Wojtas, Jaroslav Labaj, KDU-ČSL (29,57 %, 4) – mgr Hana Gorgolová, inż. Jiří Ziętek MBA, Jiří Kantor, inż. Jan Kantor, Miroslav Brudný (2,68 %, 0).

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

 

Milików (13): COEX – 6, KDU-ČSL – 4, ČSSD – 3.

W Milikowie liczymy na członków PZKO

 

W Milikowie liderem listy COEXISTETII jest wójt gminy, Ewa Kawulok. COEXISTENTIA liczy na członków dwu miejscowych kół PZKO działających na terenie gminy, MK PZKO w Milikowie-Centrum i MK PZKO w Milikowie-Pasieki. Bronimy 5 mandatów. Lista przedstawia się następująco: 1. Ewa Kawulok (58), wójt, 2. Kazimierz Sikora (60), elektryk, 3. Władysław Nieslanik (51), ślusarz, 4. inż. Mirosław Sikora (38), rolnik, 5. Anna Cieślar (57), nauczycielka, 6. Roman Turoň (50), hutnik, 7. Michał Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikora (59), księgowa, 9. Ewa Wojnar (41), elektryk, 10. mgr Lucja Peter-Tomkowa (38), referent, 11. Stanisław Klimek (66), emeryt, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. mgr Renata Staszowska (35), nauczycielka. Udział w wyborach zgłosiły trzy partie wyborcze: COEXISTENTIA, KDU-ČSL i ČSSD oraz jeden kandydat niezależny. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 1.

 

Ewa Kawulok – wójt gminy, 

lider listy COEXISTENTII (www.zwrot.cz)