Projekty realizowane w gminie

 

LUTYNIA DOLNA – V 2020 roku przebiegały naprawy nawierzchni niektórych dróg. – Dużo dróg gminnych nie jest dziś majątkowo uregulowanych, dlatego gmina musi przed ich naprawą rozwiązywać sprawy własnościowe. Dlatego naprawione były ulice Łąkowa, Rychwałdzka i Na Wzgórzu – powiedział wójt gminy, Pavel Buzek. Gmina planuje naprawić również inne odcinki dróg, dlatego żąda właścicieli działek pod drogami, aby rozważyli przekazanie ich gminie. Aktualnie przebiega rekonstrukcja kanalizacji w centrum gminy, przygotowywana jest budowa kanalizacji w Nieradzie w kierunku przystanku kolejowego oraz na Zbytkach w kierunku Rychwałdu. Z kanalizacją ma związek oczyszczalnia ścieków, która stoi koło głównej drogi biegnącej przez gminę. Trwałość tego urządzenia jest na krawędzi, dlatego przygotowujemy jego rekonstrukcję. W Wierzniowicach chcemy w areale sportowym wybudować  boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.

Wójt Lutyni Dolnej Pavel Buzek

Mgr Jan Czapek (Soužití-Wspólnota) wybrany zastępcą wójta gminy

 

Zastępcą wójta Lutyni Dolnej rada gminy wybrała na swoim posiedzeniu w dniu 19.6.2019 r. mgr. Jana Czapka (Soužití-Wspólnota), dotychczasowego członka zarządu gminy. Powodem była rezygnacja wicewójta, Bc. Jana Fismola (NEZÁVISLÍ). Zarząd gminy zaakceptował wynik gospodarczy gminy za 2018 rok. Określił również terminy obrzędów ślubnych na 2020 rok.

Koncert Moniuszkowski w Lutyni Dolnej

 

W sobotę 18.5.2019 r. odbył się w Domu Kultury w Lutyni Dolnej Koncert Moniuszkowski. Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora zorganizowało go Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej. Wystąpił między innymi zespół taneczny „Suszanie” z Suchej Górnej.

Występ zespołu tanecznego „Suszanie” na imprezie
w Lutyni Dolnej (www.zwrot.cz)

Odpustowy Targ Staroci w Wierzniowicach

 

Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach zorganizowało w niedzielę 19.5.2019 r. Odpustowy Targ Staroci. Pomysłodawcą akcji był Józef Kubatko, gospodarz Domu PZKO. Podczas wystawy zgromadzono eksponaty na sprzedaż. Przyszli również kolekcjonerzy, by pochwalić się swoimi zbiorami. Można było kupić, sprzedać, wymienić. Ceny był umowne, bardzo symboliczne.

Odpustowy Targ Staroci w Wierzniowicach (www.zwrot.cz)

Grudniowe obrady Rady Gminy

 

Podczas obrad Rady Gminy w Lutyni Dolnej w dniu 19.12.2018 r. omówiono m.in. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i zaakceptowano średniookresowy plan rozwoju gminy na lata 2019-2017. Przydzielono również środki finansowe poszczególnym stowarzyszeniom działającym w gminie i szkołom podstawowym. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej przydzielono 100 000 koron na wsparcie zawodowe nauczania matematyki i fizyki oraz rozwój profesjonalny pedagogów, którzy nauczają te przedmioty. W gminie działają dwa koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego – MK PZKO w Lutyni Dolnej i MK PZKO w Wierzniowicach. W lutyńskim Domu Kultury odbyła się 28.12.2018 r. uroczysta wigilijka z występem zespołu śpiewaczego Rychwałdzianie, a w wierzniowickim Domu PZKO 20.1.2019 r. prezes MK PZKO w Wierzniowicach i zapalony turysta, Marcel Balcarek, opowiadał o pieszej wycieczce z Lizbony do Santiago de Compostella.

Uroczysta wigilijka MK PZKO w Lutyni Dolnej (www.zwrot.cz)

Wybory rady gminy

 

Lutynia Dolna (5) – Mgr. Pavel Buzek (STAN, wójt), Bc. Jan Fismol (NEZ, zastępca wójta), Jan Wolf (STAN), 

Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czapek (Soužití-Wspólnota).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Lutynia Dolna (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (8,45 %, 1) – Terezie Kantorová, NEZÁVISLÍ (9,82 %, 1) – Bc. Jan Fismol, Soužití-Wspólnota (5,07 %, 1) – mgr Jan Czapek, ANO 2011 (15,12 %, 2) – Jaroslav Svoboda, Michaela Votke, STAN (39,67 %, 7) – mgr Pavel Buzek, mgr Marcel Figura, inż. Pavel Makovec, inż. Pavel Lukaštík, Jan Wolf, Bc. Jan Szturc, mgr Pavel Kubínek, KSČM (7,77 %, 1) – Tadeáš Janiczek, KDU-ČSL (8,33 %, 1) – mgr Jana Josieková, SPD-Tomio Okamura (5,76 %, 1) – Theodor Bystroň.

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

Lutynia Dolna (15): STAN – 7, ANO 2011 – 2, ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 1, Soužití-Wspólnota – 1, KSČM – 1, KDU-ČSL – 1, SPD-Tomio Okamura – 1.


W Lutyni Dolnej chcemy jeden mandat

 

Udział w wyborach zgłosiło 8 partii wyborczych. Podczas losowania 20.8.2018 r. ugrupowaniom startującym w wyborach były przydzielone następujące numery: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Lista stowarzyszenia COEXISTENTII i kandydatów niezależnych Soužití-Wspólnota przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Czapek (39), prawnik, 2. inż. Czesław Sztwiertnia (34), menedżer, 3. Mirosław Ćmiel (37), konstruktor, 4. inż. Józef Tobola (66), przedsiębiorca, 5. Anna Šertlerowa (56), pracownik recepcji w hotelu, 6. inż. Czesław Gałuszka (56), menedżer handlowy, 7. mgr Radomir Sztwiertnia (35), pracownik akademicki, 8. Irena Uszkowa (59), drobny przemysłowiec, 9. inż. Józef Zuczek (55), urzędnik bankowy, 10. Ewa Adamčíkowa (37), energoterapeuta, 11. Dawid Bijok (34), specjalista od ustalania norm, 12. mgr Bohdan Czapek (42), menedżer projektów, 13. Irena Janiczek (54), pracownik niepedagogiczny, 14. Ewa Hažlinska (27), kelnerka, 15. Marek Dudzik (44), prywatny przedsiębiorca.

 
Jan Czapek – członek Zarządu Gminy,
lider wyborczy Soužití-Wspólnoty