Władze gminy 2022-2026 r.

 

Lutynia Dolna (5) – Mgr. Pavel Buzek (STAN, wójt), Jaroslav Svoboda (ANO 2011, zastępca wójta), mgr Jan Czapek (COEX+NK), Jan Wolf (STAN), Erik Wybraniec (ANO 2011), przewodniczący komisji kontrolnej: Vladimír Nemec (KSČM), przewodniczący komisji finansowej: Jan Wolf (STAN).

Lutynia Dolna – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

STAN (15) – 8777 / 39,82% / 7 mandatów, Ing. Petr Ježíšek (1) – 282 / 1,28% / 0 mandatów, KDU-ČSL (10) – 984 / 4,46% / 0 mandatów, COEX+NK – Soužití-Wspólnota (15), 1461 / 6,63% / 1 mandat, ANO 2011 (15), 7518 / 34,10% / 6 mandatów, KSČM (15), 1842 / 8,36% / 1 mandat, ČSSD (15), 1180 / 5,35% / 0 mandatów,

   skład 15-osobowej Rady Gminy: STAN (7) – Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Marcel Figura, Ing. Pavel Makovec, Ing. Pavel Lukaštík, Bc. Jan Szturc, Jan Wolf, Mgr. Pavel Kubínek, ANO 2011 (6) – Jaroslav Svoboda, Erik Wybraniec, Viera Slepčíková, Roman Wisiński, Ing. Marie Nováková, Ing. Lukáš Duda, KSČM (1) – Vladimír Nemec, COEX+NK – Soužití-Wspólnota (1)mgr Jan Czapek.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Lutyni Dolnej

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych Soužití-Wspólnota

 

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

kandidáta navrhuje / kandydata wnioskuje

1

Mgr. Jan Czapek

muž / mężczyzna

43

advokát, místostarosta / adwokat, zastępca wójta

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

2

Ing. Česlav Sztwiertnia

muž / mężczyzna

38

obchodní ředitel / dyrektor handlowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

3

Ing. Josef Tobola

muž / mężczyzna

70

podnikatel / przesiębiorca

Věřňovice / Wierzniowice

COEXISTENTIA

COEXISTENTIA

4

Eva Adamčíková

žena / kobieta

41

ergoterapeutka / ergotarapeutka

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

5

Ing. Česlav Galuszka

muž / mężczyzna

59

obchodní manažer / menedżer handlowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

6

Ing. Josef Zuczek

muž / mężczyzna

59

bankovní poradce / doradca bankowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

7

David Bijok

muž / mężczyzna

38

normovač / normalizator

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

8

Anna Šertlerová

žena / kobieta

60

učitelka MŠ / nauczycielka przedszkola

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

9

Mgr. Bohdan Czapek

muž / mężczyzna

47

obchodní manažer / medadżer handlowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

10

Magda Tobolová

žena / kobieta

45

vedoucí cestovní kanceláře / kierownik biura podróży

Věřňovice / Wierzniowice

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

11

MVDr. Andrzej Iwanuszek

muž / mężczyzna

49

veterinář / weterynarz

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

12

Miroslav Ćmiel

muž / mężczyzna

42

konstruktér / konstruktor

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

13

Irena Uszková

žena / kobieta

63

důchodkyně / emerytka

Věřňovice / Wierzniowice

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

14

Irena Janiczková

žena / kobieta

59

nepedagogická pracovnice / pracownica niepedagogiczna

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

15

Eva Hažlinská

žena / kobieta

31

rodičovská dovolená / urlop rodzicielski

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezavislý kandidát  / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: inż. Tadeusz Toman

 

Mapa Wierzniowic w gwarze cieszyńskiej

 

Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach wydało „Mapę Wierzniowic w gwarze cieszyńskiej”. Jej prezentacja, jaka przebiegła z udziałem prof. dr hab. Daniela Kadłubca w czwartek 15.9.2022 r. w Wierzniowicach, cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Mapa ta ma ogromne znaczenie dokumentacyjne, zawiera bowiem najstarsze nazwy miejscowe. Są na niej nie tylko tereny Wierzniowic, ale i Lutyni Dolnej. Nie wszystkie stare nazwy są dziś w użyciu, jest więc okazja aby zwłaszcza młode pokolenie się z nimi zapoznało. Prezes MK PZKO w Wierzniowicach Marcel Balcarek zbierał materiały przez dziesięć lat. Wspólnie z Otylią Tobołą i Bronisławem Ondraszkiem pracowali nad przygotowaniem mapy około roku. Udało się ją wydać dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Rozwoju Zaolzia przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej. W mapie zamieszczono również zdjęcia historyczne, m.in. rodzinę Jana Kubatki w odświętnych ubraniach, harcerskie kółko teatralne z 1929 roku, Ochotniczą Straż Pożarną z czasów austriackich, starą szkołę z 1867 roku, gospody – Gospodę nad Olzą, Pańską Gospodę, sklep żydowskiej rodziny Eichenbaumów, budynek Polskiej Szkoły Ludowej z 1911 roku, pierwszy most na Olzie. Są również współczesne zdjęcia Wierzniowic.

 

Spotkania kandydatów i konferencje prasowe ruchu politycznego COEXISTENTIA w Wierzniowicach – 13.9.2022 r.

 

Pierwsze spotkanie przedwyborcze odbyło się we wtorek 13.9.2022 r. w Domu PZKO we Wierzniowicach. Wzięli w nim udział kandydaci z Lutyni Dolnej (Jan Czapek, stowarzyszenie Soužití-Wspólnota) i Piotrowic koło Karwiny (Zdzisław Mikula, stowarzyszenie ruchu politycznego NEZÁVISLÍ z kandydatami niezależnymi). Obrady prowadził pierwszy zastępca przewodniczącego COEXISTENTII, Józef Toboła. Dziennikarze nie przybyli.

Nowe projekty w gminie

 

LUTYNIA DOLNA – Kontynuowana rekonstrukcja szkoły, modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji, tym wszystkim żyje gmina w ostatnim czasie. Perspektywicznie jest to nowa polityka energetyczna. – Czym mniej w przyszłości będziemy płacić za energię, tym więcej będziemy mieć na inwestycje – powiedział wojt, Pavel Buzek (STAN). Ważne będzie planowanie w energetyce, aby gmina była samowystarczalna energetycznie i oszczędzała, ponieważ ceny energii wzrosną. W planie jest budowa oskrzydlenia drogowego gminy. Kierownictwo dróg i autostrad włączyło tę akcję do spisu preferowanych projektów i zobowiązało opracować studium możliwości wykonania.

 

Zastępca wójta Lutyni Dolnej, mgr Jan Czapek

W 2020 roku przebiegały w Lutyni Dolnej naprawy nawierzchni niektórych dróg. – Dużo dróg gminnych nie jest dziś majątkowo uregulowanych, dlatego gmina musi przed ich naprawą rozwiązywać sprawy własnościowe. Dlatego naprawione były ulice Łąkowa, Rychwałdzka i Na Wzgórzu – powiedział zastępca wójta gminy, Jan Czapek (COEX). Gmina planuje naprawić również inne odcinki dróg. Aktualnie przebiega rekonstrukcja kanalizacji w centrum gminy, przygotowywana jest budowa kanalizacji w Nieradzie w kierunku przystanku kolejowego oraz na Zbytkach w kierunku Rychwałdu. Z kanalizacją ma związek oczyszczalnia ścieków, która stoi koło głównej drogi, biegnącej przez gminę. Trwałość tego urządzenia jest na krawędzi wytrzymałości eksploatacyjnej, dlatego przygotowujemy jego rekonstrukcję. W Wierzniowicach chcemy w areale sportowym wybudować boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.

    Gmina systematycznie i długofalowo wspiera szkolnictwo w Lutyni Dolnej, i to tak czeskie, jak również polskie, kiedy można powiedzieć, że perspektywę szkół udało się pomimo różnych problemów okresu współczesnego uporządkować i jest przesłanka, że w przyszłości uda się zachować obie szkoły podstawowe.

    Gmina wspiera działalność kulturalno-oświatową stowarzyszeń obywatelskich. Najaktywniejsze są miejscowe koła PZKO. Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej zorganizowało m.in. Koncert Moniuszkowski z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Wystąpił na nim zespół taneczny „Suszanie”. Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach zorganizowało Odpustowy Targ Staroci. Pomysłodawcą akcji jest Józef Kubatko, gospodarz Domu PZKO. Podczas wystawy zgromadzono eksponaty na sprzedaż. Przyszli również kolekcjonerzy, aby pochwalić się swoimi zbiorami. Można było kupić, sprzedać, wymienić.

Projekty realizowane w gminie

 

LUTYNIA DOLNA – V 2020 roku przebiegały naprawy nawierzchni niektórych dróg. – Dużo dróg gminnych nie jest dziś majątkowo uregulowanych, dlatego gmina musi przed ich naprawą rozwiązywać sprawy własnościowe. Dlatego naprawione były ulice Łąkowa, Rychwałdzka i Na Wzgórzu – powiedział wójt gminy, Pavel Buzek. Gmina planuje naprawić również inne odcinki dróg, dlatego żąda właścicieli działek pod drogami, aby rozważyli przekazanie ich gminie. Aktualnie przebiega rekonstrukcja kanalizacji w centrum gminy, przygotowywana jest budowa kanalizacji w Nieradzie w kierunku przystanku kolejowego oraz na Zbytkach w kierunku Rychwałdu. Z kanalizacją ma związek oczyszczalnia ścieków, która stoi koło głównej drogi biegnącej przez gminę. Trwałość tego urządzenia jest na krawędzi, dlatego przygotowujemy jego rekonstrukcję. W Wierzniowicach chcemy w areale sportowym wybudować  boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią.

Wójt Lutyni Dolnej Pavel Buzek

Mgr Jan Czapek (Soužití-Wspólnota) wybrany zastępcą wójta gminy

 

Zastępcą wójta Lutyni Dolnej rada gminy wybrała na swoim posiedzeniu w dniu 19.6.2019 r. mgr. Jana Czapka (Soužití-Wspólnota), dotychczasowego członka zarządu gminy. Powodem była rezygnacja wicewójta, Bc. Jana Fismola (NEZÁVISLÍ). Zarząd gminy zaakceptował wynik gospodarczy gminy za 2018 rok. Określił również terminy obrzędów ślubnych na 2020 rok.

Koncert Moniuszkowski w Lutyni Dolnej

 

W sobotę 18.5.2019 r. odbył się w Domu Kultury w Lutyni Dolnej Koncert Moniuszkowski. Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora zorganizowało go Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej. Wystąpił między innymi zespół taneczny „Suszanie” z Suchej Górnej.

Występ zespołu tanecznego „Suszanie” na imprezie
w Lutyni Dolnej (www.zwrot.cz)

Odpustowy Targ Staroci w Wierzniowicach

 

Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach zorganizowało w niedzielę 19.5.2019 r. Odpustowy Targ Staroci. Pomysłodawcą akcji był Józef Kubatko, gospodarz Domu PZKO. Podczas wystawy zgromadzono eksponaty na sprzedaż. Przyszli również kolekcjonerzy, by pochwalić się swoimi zbiorami. Można było kupić, sprzedać, wymienić. Ceny był umowne, bardzo symboliczne.

Odpustowy Targ Staroci w Wierzniowicach (www.zwrot.cz)

Grudniowe obrady Rady Gminy

 

Podczas obrad Rady Gminy w Lutyni Dolnej w dniu 19.12.2018 r. omówiono m.in. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i zaakceptowano średniookresowy plan rozwoju gminy na lata 2019-2017. Przydzielono również środki finansowe poszczególnym stowarzyszeniom działającym w gminie i szkołom podstawowym. Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej przydzielono 100 000 koron na wsparcie zawodowe nauczania matematyki i fizyki oraz rozwój profesjonalny pedagogów, którzy nauczają te przedmioty. W gminie działają dwa koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego – MK PZKO w Lutyni Dolnej i MK PZKO w Wierzniowicach. W lutyńskim Domu Kultury odbyła się 28.12.2018 r. uroczysta wigilijka z występem zespołu śpiewaczego Rychwałdzianie, a w wierzniowickim Domu PZKO 20.1.2019 r. prezes MK PZKO w Wierzniowicach i zapalony turysta, Marcel Balcarek, opowiadał o pieszej wycieczce z Lizbony do Santiago de Compostella.

Uroczysta wigilijka MK PZKO w Lutyni Dolnej (www.zwrot.cz)

Wybory rady gminy

 

Lutynia Dolna (5) – Mgr. Pavel Buzek (STAN, wójt), Bc. Jan Fismol (NEZ, zastępca wójta), Jan Wolf (STAN), 

Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czapek (Soužití-Wspólnota).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Lutynia Dolna (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (8,45 %, 1) – Terezie Kantorová, NEZÁVISLÍ (9,82 %, 1) – Bc. Jan Fismol, Soužití-Wspólnota (5,07 %, 1) – mgr Jan Czapek, ANO 2011 (15,12 %, 2) – Jaroslav Svoboda, Michaela Votke, STAN (39,67 %, 7) – mgr Pavel Buzek, mgr Marcel Figura, inż. Pavel Makovec, inż. Pavel Lukaštík, Jan Wolf, Bc. Jan Szturc, mgr Pavel Kubínek, KSČM (7,77 %, 1) – Tadeáš Janiczek, KDU-ČSL (8,33 %, 1) – mgr Jana Josieková, SPD-Tomio Okamura (5,76 %, 1) – Theodor Bystroň.

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

Lutynia Dolna (15): STAN – 7, ANO 2011 – 2, ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 1, Soužití-Wspólnota – 1, KSČM – 1, KDU-ČSL – 1, SPD-Tomio Okamura – 1.


W Lutyni Dolnej chcemy jeden mandat

 

Udział w wyborach zgłosiło 8 partii wyborczych. Podczas losowania 20.8.2018 r. ugrupowaniom startującym w wyborach były przydzielone następujące numery: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Lista stowarzyszenia COEXISTENTII i kandydatów niezależnych Soužití-Wspólnota przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Czapek (39), prawnik, 2. inż. Czesław Sztwiertnia (34), menedżer, 3. Mirosław Ćmiel (37), konstruktor, 4. inż. Józef Tobola (66), przedsiębiorca, 5. Anna Šertlerowa (56), pracownik recepcji w hotelu, 6. inż. Czesław Gałuszka (56), menedżer handlowy, 7. mgr Radomir Sztwiertnia (35), pracownik akademicki, 8. Irena Uszkowa (59), drobny przemysłowiec, 9. inż. Józef Zuczek (55), urzędnik bankowy, 10. Ewa Adamčíkowa (37), energoterapeuta, 11. Dawid Bijok (34), specjalista od ustalania norm, 12. mgr Bohdan Czapek (42), menedżer projektów, 13. Irena Janiczek (54), pracownik niepedagogiczny, 14. Ewa Hažlinska (27), kelnerka, 15. Marek Dudzik (44), prywatny przedsiębiorca.

 
Jan Czapek – członek Zarządu Gminy,
lider wyborczy Soužití-Wspólnoty