Wójt Kamil Kawulok bilansował

 

Kamil Kawulok (SNK Salajčané), wójt Łomnej Górnej – Przede wszystkim ożywiliśmy letnią dekorację kwiatową, przy czym inspirowaliśmy się sąsiednią Łomną Dolną. Dalej staraliśmy się utrzymywać rośliny drzewiaste głównie w centrum gminy, tak aby nie rosły jak się im podoba, ale aby były ozdobą miejsca, na którym rosną. Głównym celem jest to, aby pierwsze wrażenie gości odwiedzających gminę było od początku pozytywne. W listopadzie zakończyliśmy budowę oświetlenia publicznego, konkretnie ulicy koło urzędu i w lokalizacji Stoligi. Przebiegła naprawa płotu boiska wielofunkcyjnego i płotu koło byłej polskiej szkoły, w tym wyasfaltowanie powierzchni przed nią. Zaczęliśmy czyścić skwerek naprzeciwko pensjonatu Koło Studzianki od opadających roślin drzewiastych. Na jesieni finiszowaliśmy również z budową drewnianego kiosku w areale boiska, tym samym skompletowaliśmy zaplecze dla organizowania imprez sportowych i towarzyskich w tym miejscu.

„Głos” rozmawiał z wójtem

 

Łomna Górna ma najwyższą średnią wieku w regionie – 43,4 lata oraz, paradoksalnie, najmłodszego wójta, 27-letniego Kamila Kawuloka (SNK Salajka). W Łomnej Górnej ubywa mieszkańców. Wioska powoli, ale systematycznie się wyludnia. Młodzi podejmują pracę i wyprowadzają się do miasta. Naszym celem jest ich zatrzymać, stworzyć takie warunki, żeby chcieli zostać – mówi wójt. Jego zdaniem, możliwości jest kilka, jak np. szersza oferta kulturalno-rekreacyjno-sportowa. Z drugiej strony gmina ma związane ręce, jeśli chodzi o rozbudowę wioski. Dawniej były takie plany, że w Łomnej powstanie zapora i zbiornik wody do picia. To spowodowało, że wprowadzono zakaz budowania nowych domów. Ze zbiornika co prawda w końcu zrezygnowano, zakaz jednak pozostał. Rozwiązanie nasuwa się proste – zniesienie zakazu. Będę o to zabiegać, tym bardziej, że Łomnej Dolnej już się to udało – dodaje wójt. Sam zdążył założyć rodzinę i jest tutaj szczęśliwy. Cały artykuł – Tu się żyje „bez starości” – można przeczytać w „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej z 25.1.2019 r.

Wójt Łomnej Górnej,
Kamil Kawulok („Głos”, 25.1.2019 r.)

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Łomna Górna – Kamil Kawulok (SNK Salajka, wójt), Mgr. Leona Mikulová (SNK Horní Lomná, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Łomna Górna (7, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KDU-ČSL (41,96 %, 3) – Tomasz Gruszka, Antoni Martynek, Antonín Kohut, NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ (15,82 %, 1) – Radek Mikula, SNK Horní Lomná (24,71 %, 2) – mgr Leona Mikulová, inż. Eva Wolná, SNK Salajka (17,51 %, 1) – Kamil Kawulok.

 Wybrane partie wyborcze

Łomna Górna (7): KDU-ČSL – 3, SNK Horní Lomná – 2, NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ – 1, SNK Salajka – 1.