Władze gminy 2022-2026 r.

 

Łomna Dolna – Eva Sikorová (SNK pro obec Dolní Lomná, wójt), Mgr. Jana Kufová (SNK pro obec Dolní Lomná, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Taťána Marszalková (SNK obce Dolní Lomná), przewodniczący komisji finansowej: inż. Stanisław Marszałek (COEX), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: mgr Marcela Szotkowska (COEX), przewodniczący komisji ds. sportu: Ing. Ondřej Stefek (SNK obce Dolnmí Lomná), przewodniczący komisji ds. gospodarczych: Marek Mohyla (SNK pro obec Dolní Lomná).

Łomna Dolna – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

COEX (9)631 / 22,84% / 2 mandaty, SNK pro obec Dolní Lomná (9) – 1 224 / 44,30% / 3 mandaty, SNK Obce Dolní Lomná (7) – 908 / 32,86% / 2 mandaty,

    skład 7-osobowej Rady Gminy: SNK pro obec Dolní Lomná (3) – Mgr. Jana Kufová, Eva Sikorová, Marek Mohyla, SNK Obce Dolní Lomná (2) – Taťiána Marszalková, Ing. Ondřej Stefek, COEX (2)mgr Marcela Szotkowska, inż. Stanisław Marszałek.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Łomnej Dolnej

patrz wyniki wyborów

 

ruch polityczny COEXISTENTIA

1.

Bc. Adam Kolasa

33

radca finansowy

2.

inż. Tomasz Jopek

48

metalurg

3.

inż. Stanisław Marszałek

57

programator

4.

mgr Marcela Szotkowska

43

nauczycielka

5.

Paweł Ptáček

47

przedsiębiorca

6.

mgr Danuta Nogły

36

 logoped

7.

Bc. Bogdan Pytlik

50

właściciel pensjonatu

8.

mgr  Bogdan Mruzek

48

menadżer

9.

Marian Kawulok

42

operator  tokarki

pełnomocnik: Władysław Drong

Projekty realizowane w gminach

 

ŁOMNA DOLNA – Mówi się, że jesteśmy jedną z najpiękniejszych gmin w dolinie Cieszyńskich Beskidów. Na naszym terenie znajduje się klejnot w postaci Parku Narodowego Mionsz, który jest najstarszym zachowanym jodło bukowym lasem karpackim. Oprócz zwykłych gatunków znajdują się tu rzadkie zwierzęta i rośliny. Z fauny wymieniłabym przynajmniej bociana czarnego, dzięcioła trzypalcowego i puszczyka białego. Florę reprezentuje lilia złotogłowa i miesięcznica trwała, która tworzy miejscami całe dywany. Jodły dożywają się aż 450 lat i są tak ogromne, że ich w zwykłym lesie nie znajdziecie – powiedziała wójt gminy, Renata Pavlinowa (SKN gminy Łomna Dolna). Łomna Dolna jest jedną z największych pod względem powierzchni gmin w regionie. Leży na powierzchni 2 703 hektarów. Na terenie gminy znajduje się 303 domków letniskowych, 320 domków i 15 subiektów prowadzących przedsiębiorstwa ruchu turystycznego. Przeważająca część obywateli pracuje w Hucie Trzynieckiej. Jest tu 11 stowarzyszeń – fotograficy, rzeźbiarze, młoda drużyna sportowców narciarzy biegowych, strażacy, pszczelarze, PZKO, zespół taneczny Lomňánek, myśliwi i inni. W gminie są dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe – czeska i polska. Priorytetem dla gminy jest utrzymanie szeregu wodociągowego, kanalizacji i dobra obsługa transportowa. – W gminie brakuje kościół, dlatego chcielibyśmy wybudować tu przynajmniej kapliczkę – dodała wójt.

Wójt Łomnej Dolnej, Renata Pavlina

Ścieżka rowerowa

 

Ścieżka rowerowa łącząca Łomną Górną i Łomną Dolną i kopiująca nurt rzeki Łomnianki jest idealna dla początkujących kolarzy. Po drodze kolarze będą mijać ośrodek URSUS, który należy do sieci ośrodków informacyjnych CHKO Beskidy, gdzie znajduje się kilka ekspozycji nastawionych na przyrodę beskidzką. W przeciągu roku dla zwiedzających jest zawsze przygotowany szereg prelekcji, wystaw i innych akcji. Regularnie organizowane są również podmiejskie obozy skierowane na tematykę ochrony przyrody. Ścieżka rowerowa stopniowo doprowadzi turystów do centrum gminy Łomna Dolna. Od wielofunkcyjnego boiska w kierunku na Łomną Górną prowadzi krótki odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi III. klasy. Również w tych miejscach jest dostatecznie szeroka, podwyższona wobec drogi. Nikt nie musi obawiać się, że będzie mijać pieszych. Ścieżka rowerowa kończy na granicy gminy Łomna Dolna z Łomną Górną. W przyszłości przebiegnie budowa kolejnego odcinka, aż do Łomnej Górnej. Gmina uzyskała dotację na budowę z Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej. W okresie zimowym ścieżkę rowerową można wykorzystać dla narciarstwa biegowego.

Ścieżka rowerowa łączy Łomną Górną i Dolną (Trzyniecki-Třinecký hutnik)

Wybory wójta i jego zastępcy

 

Łomna DolnaRenata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná, wójt), Miroslav Stefek (SNK obce Dolní Lomná, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Łomna Dolna (9, imiona i nazwiska według kart do głosowania): SNK pro obec Dolní Lomná (25,63 %, 2) – mgr Jana Kufová, Marek Mohyla, COEX (19,91 %, 1) – JUDr Josef Zubek, SNK obce Dolní Lomná (54,45 %, 4) – Renata Pawlinová, Alois Kawulok, Miroslav Stefek, Pavel Boháč.

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

 

Łomna Dolna (9): SNK obce Dolní Lomná – 4, SNK pro obec Dolní Lomná – 2, COEX – 1.

W Łomnej Dolnej trzy partie wyborcze

 

Przed czterema laty w Łomnej Dolnej zgłoszono tylko dwie partie wyborcze, teraz są trzy. Listy kandydackie zgłosiły COEXISTENTIA i dwa stowarzyszenia kandydatów niezależnych – SNK Dolní Lomná i SNK za obec Dolní Lomná. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Iwan Kluz (51), walcownik, 2. Pavel Ptáček (48), przedsiębiorca, 3. inż. Stanisław Marszalek (53), programator, 4. JUDr Józef Zubek (57), adwokat, 5. Bc. Bogdan Pytlik (46), właściciel pensjonatu, 6. Bc. Adam Kolasa (29), radca finansowy, 7. inż. Tomasz Jopek (44), naukowiec, 8. mgr Bogdan Mruzek (44), menadżer, 9. Jan Kawulok (54), elektryk. COEXISTENTIA wylosował numer 2.

Rekonstrukcja budynku Urzędu Gminnego

 

Budynek Urzędu Gminnego w Łomnej Dolnej był poddany obszernej rekonstrukcji. Z piętra na parter przeniesiono pocztę, natomiast z parteru przesunięto salkę posiedzeń. Od nowa zrekonstruowane pomieszczenie na 1. piętrze ponownie służy obywatelom. – Ślubów już w salce posiedzeń, a jednocześnie salce obrzędów, nie jest wiele. Ale zawsze znajdzie się jakaś para, która chce wziąć ślub wprost w budynku. Pomieszczenie będzie wykorzystywane również do zebrań rady gminnej, uroczystości witania nowych obywateli i innych ważnych wydarzeń – powiedziała wójt gminy, Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná).

Salkę posiedzeń zdobi stół z pnia dębu 

starego 350 lat (foto: „Trzyniecki Hutnik”)