Ligotka Kameralna – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

Nezávislí pro Komorní Lhotku (11) – 1 813 / 26,18% / 3 mandaty, Sdružení nezávislých kandidátů (11) – 1 126 / 16,26% / 2 mandaty, Ligotka-NEZÁVISLÍ (11) – 2 535 / 36,60% / 4 mandaty, JINÝ SMĚR (11) – 1 452 / 20,96% / 2 mandaty,

      skład 11-osobowej Rady Gminy: Ligotka-NEZÁVISLÍ (4) – Ivo Sztefek, Karel Poncza, Petr Poncza, Jan Kaleta, Nezávislí pro Komorní Lhotku (3) – Ing. Jaroslav Szromek, Miloslav Hampel, Oto Schneider, JINÝ SMĚR (2) – Ing. Jan Křístek, Pavel Kotek, Sdružení nezávislých kandidátů (2) – Ing. Halina Zientková, Stanislav Čmiel.

Wójt gminy bilansował

 

Ivo Sztefek (Nezávislí Godula), wójt Ligotki Kameralnej – Zaraz na początku roku dokończyliśmy rekonstrukcję i przybudówkę przedszkola. Koszty osiągnęły 24 milionów koron, z tego ponad 18 milionów pokryła dotacja. W czerwcu zakończyliśmy kanalizację w dwu częściach gminy. Udało nam się również naprawić dwa mosty. Jeden był już w stanie awaryjnym, a stan drugiego również wymagał naprawy. W listopadzie zakończyliśmy rekonstrukcję i przedłużenie chodnika koło szkoły podstawowej, gdzie powstało również nowe przejście dla pieszych i daszek koło przystanku autobusowego, który przesunęliśmy.

Ivo Sztefek – wójt gminy

Odkanalizowanie części gminy

 

LIGOTKA KAMERALNA – W bieżącym roku kończymy odkanalizowanie części gminy, na którym wykonawca zaczął już pracować w listopadzie ubiegłego roku. Przewidziany termin realizacji to kwiecień 2020 r. Nowa kanalizacja liczy w przybliżeniu 60 podłączeń – powiedział wójt gminy, Ivo Sztefek (Nezávislí Godula). Gmina w bieżącym roku chce również rozpocząć rekonstrukcję komunikacji miejscowej w kierunku na Toszonowice Górne. Warunkiem tej rekonstrukcji jest uzyskanie dotacji, ponieważ gmina już nie chce czerpać kolejny kredyt.

Wójt Ligotki Kameralnej nie ma poczucia humoru

 

„Wójt ogłosił rezygnację z funkcji! Wreszcie! Wójt na najbliższym posiedzeniu rady gminy ogłosi rezygnację z funkcji.” – pojawiło się pierwszego kwietnia na stronie facebookowej opozycyjnej Změny pro Komorní Lhotku. Chodziło oczywiście o żart primaaprilisowy. Wójt dowiedział się o tym artykule 1 kwietnia wieczorem, telefonowali mu znajomi. Jego zdaniem chodzi nie o żart, a o złośliwość. Na zakończenie zebrania rady gminy wójt zarzucił opozycji ten żart. Wójt oczekuje sprostowania. (Źródło: „Trzyniecki Hutnik”, 10-16.4.2019 r.)


Sezon balowy na Zaolziu, dziś: Ligotka Kameralna

 

Większość miejscowych kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej organizuje w sezonie balowym tradycyjne bale, zabawy, potańcówki lub inne imprezy o charakterze rozrywkowym. W tym roku wybraliśmy bal w Ligotce Kameralnej. Członkowie PZKO z tej podgórskiej gminy w obwodzie gnojnickim postanowili nawiązać do siedemdziesięcioletniej tradycji i nadać ligockim balom ludowy charakter. Bal, który nazwano „Gorolski Bal pod Godulóm”, odbył się 25.1.2019 r. już po raz drugi. Jest on okazją do dobrej zabawy, posłuchania i zaśpiewania pieśni ludowych i zatańczenia przez mieszkańców Ligotki Kameralnej i okolicznych wiosek rodzimych tańców.

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Ligotka Kameralna – Miroslav Hampel (Nezávislí pro Komorní Lhotku, wójt), Ing. Andrea Sztefková (Nezávislí pro Komorní Lhotku, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Ligotka Kameralna (11, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Změna pro Komorní Lhotku (17,51 %, 2) – inż. Jan Křistek MBA, Petr Poncza, Nezávislí pro Komorní Lhotku (32,13 %, 4) – Miroslav Hampel, inż. Jaroslav Szromek, Aleš Majer, Jaroslav Santarius, Nezávislí Godula (11,23 %, 1) – Ivo Sztefek, NEZÁVISLÍ (20,00 %, 2) – Andrea Sztefková, Julian Wurszt, SNK (16,16 %, 2) – Stanislav Čmiel, inż. Halina Zientková.

Wybrane partie wyborcze

Ligotka Kameralna (11): Nezávislí pro Komorní Lhotku – 4, Změna pro Komorní Lhotku – 2, NEZÁVISLÍ – 2, SNK – 2, Nezávislí Godula – 1.