Władze miasta 2022-2026 r.

 

Hawierzów (11) – Bc. Josef Bělica (ANO 2011, prezydent miasta), Ing. Ondřej Baránek (ANO 2011, zastępca prezydenta miasta), inż. Bogusław Niemiec (Společně pro Havířov, zastępca prezydenta miasta), Mgr. Jana Feberová (ČSSD, zastępca prezydenta miasta), Mgr. Stanislava Gorecká (ANO 2011, zastępca prezydenta), Mgr. Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), Ing. Jan Martínek (ČSSD), Róbert Masarovič, MSc. (ANO 2011), Mgr. Iva Georgiu (ANO 2011), Bc. Alena Olšoková (ANO 2011), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Eduard Heczko (KSČM), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Eva Šillerová (SPOLU-ODS+KDU-ČSL+TOP09+STAN).

Hawierzów – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

ANO 2011 (43) – 257 446 / 32,57% / 15 mandatów, Partneři za Havířov (43) – 9 389 / 1,19% / 0 mandatów, Havířov sobě (43) – 117 560 / 14,87% / 7 mandatów, Česká pirátská strana (43) – 36 009 / 4,56% / 0 mandatów, ČSSD a osobnosti města (43) – 51 694 / 6,54% / 3 mandaty, Hnutí pro Havířov (43) – 68 473 / 8,66% / 4 mandaty, SPD (43) – 101 346 / 12,82% / 6 mandatów, Havířov náš domov – 0, SPOLU-ODS+KDU-ČSL+TOP09+STAN (43) – 103 177 / 13,05% / 6 mandatów, KSČM (43) – 45 280 / 5,73% / 2 mandaty,

   skład 43-osobowej Rady Miasta: ANO 2011 (15) – Ing. Josef Bělica, Mgr. Stanislava Gorecká, Ing. Ondřej Baránek, Bc. Alena Olšoková, MSc. Róbert Masarovič, Iveta Kočí Palkovská, Jan Veselý, Mgr Iva Georgiu, Radim Kalus, Ing. Jakub Chlopecký, Ing. René Chrobok, Bc. Ondřej Lapisz, inż. Piotr Chroboczek, Jaroslav Lešňanský, Bc. etIng. Jiří Matěj, Havířov Sobě (7) – Mgr. Jiří Jekl, Bc. Martin Cyž, Bc. etBc. Darja Škoutová, Ing. Libor Gavlas, Marek Franta, Mgr. Lucie Maceczková, Ing. Marek Hanák, SPOLU-ODS+KDU-ČSL+TOP09+STAN (6) – inż. Bogusław Niemiec, Ing. Jan Szturc, Leoš Lukaštík, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ing. Eva Šillerová, MUDr. Radomil Schreiber, SPD (6) – Veronika Turská, Radomír Mikesz, Ing. Adolf Wertheim, Ing. Marián Adámek, Jarmila Adamcová, Hnutí pro Havířov (4) – Mgr. Daniel Vachtarčík, Ing. Bohuslav Muras, MUDr. František Pokorný. Mgr. Šárka Suchánková, ČSSD a osobnosti města (3) – Mgr. Jana Feberová, Ing. Milan Černý, MUDr. Milan Dlábek, KSČM (2) – PaedDr. Milada Halíková, Ing. Eduard Heczko.

Zastępca prezydenta Hawierzowa, inż. Bogusław Niemiec

 

Hawierzów, najmłodsze miasto na Śląsku, posiada unikatową urbanistykę i architekturę. Jego dzielnicę, wybudowaną w latach 50. w stylu realizmu socjalistycznego, ogłoszono w 1992 roku strefą chronioną o nazwie Sorelo. Rozpościera się między lasem parkowym Stromówka i meandrami Łucyny. Teren Sorelo jest bardzo cennym i nadczasowym rozwiązaniem urbanistycznym – szerokie bulwary i obok nich zamknięte podwórza, wybudowane z podkreśleniem na symetrię, z bogatą dekoracją i liczną zielenią.

    – Regularnie organizowane są w hawierzowskim ratuszu i nie tylko spotkania z działaczami Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA – powiedział  Bogusław Niemiec (Stowarzyszenie KDU-ČSL+KN – Společně pro Havířov). Rozmawiano na temat szkolnictwa polskiego w Hawierzowie, planowanej budowy obwodnicy miasta, problematyce zamkniętej granicy między województwem śląskim i Republiką Czeską. Dyskutowano również na temat współpracy między COEX i KDU-ČSL w wyborach parlamentarnych i wojewódzkich w województwie morawsko-śląskim.

    Jedną z największych dotychczasowych inwestycji była rekonstrukcja placu przed dworcem kolejowym w Hawierzowie. Zrealizowano tu nowoczesne centrum przesiadkowe komunikacji publicznej – pociągów i autobusów, powstały też nowe parkingi – poinformował zastępca prezydenta miasta. Aktualnie przygotowywaną inwestycją jest rekonstrukcja Trasy Narodowej (Národní třída) w centrum miasta. Zamiast dwóch pasów jezdni w każdym kierunku pozostanie tylko jeden. Chcemy, aby kierowcy przejeżdżający przez miasto, zamiast przejazd po tej trasie wykorzystywali Trasę Długa (Dlouhá třída) i ulicę 17. listopada. Według studium, które miasto zleciło przygotować niezależnej instytucji, może przez tak przeprowadzone uporządkowanie transportu powstać około 80 miejsc do parkowania. Pojemność Trasy Narodowej, jak wynika ze studium, jest dostateczna. Parkowanie jest największym problemem Hawierzowa. Pomimo, że powstają nowe parkingi, ciągle to za mało – dodaje Niemiec.

77. rocznica tragedii żywocickiej

 

W sobotę 7.8.2021 r. przed Pomnikem Tragedii Żywocickiej w Hawierzowie uczczono 77. rocznicę hitlerowskiego mordu na mieszkańcach Żywocic. Uroczystość zorganizowana była przez Miasto Statutarne Hawierzów przy współpracy z Czeskim Związkiem Bojowników za Wolność, Zarządem Głównym PZKO, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej i Czechosłowackiej Wspólnoty Legionowej. Przemówienie wygłosił czeski minister obrony Lubomír Mentar (ANO).

Podczas uroczystości wystąpił chór mieszany „Sucha” (www.zwrot.cz)

Miasto w stylu sorelo

 

Hawierzów, najmłodsze miasto na Śląsku, posiada unikatową urbanistykę i architekturę. Jego dzielnicę, wybudowaną w latach 50-tych w stylu realizmu socjalistycznego, ogłoszono w 1992 roku strefą chronioną o nazwie Sorelo. Rozpościera się między lasem parkowym Stromówka i meandrami Łucyny. Teren Sorelo jest bardzo cennym i nadczasowym rozwiązaniem urbanistycznym – szerokie bulwary i obok nich zamknięte podwórza, wybudowane z podkreśleniem na symetrię, z bogatą dekoracją i liczną zielenią. Oprócz Hawierzowa z takiego stylu architektonicznego są znane Ostrawa-Poruba, Karwina-Nowe Miasto i Trzyniec-Łyżbice.

Hawierzowska Sorela (www.deník.cz)

Hawierzów żąda Kierownictwo Dróg i Autostrad o odłożenie rekonstrukcji skrzyżowania

 

HAWIERZÓW – Bitwa administracyjna o przyszły kształt skrzyżowania na Ulicy Ostrawskiej na obrzeżach miasta jest kontynuowana. Kiedy w ubiegłym roku na jesień Kierownictwo Dróg i Autostrad zadecydowało o umieszczeniu na Ulicy Ostrawskiej przed Hawierzowem prowadnicy, miasto wobec takiej decyzji odwołało się do sądu administracyjnego. Jednak nieskutecznie. W związku z częstymi wypadkami zarządca dróg – Województwo Morawsko-Śląskie – chce uniemożliwić skręcanie na danym odcinku. Ratusz twierdzi, że rondo nie uniesie zwiększonego obciążenia komunikacyjnego, i proponowało inne rozwiązanie. – Mieliśmy nadzieję, że sąd zgodzi się na odroczenie – poinformował zastępca prezydenta miasta, Bogusław Niemiec. Miasto żądało, aby sąd odłożył decyzję urzędników wojewódzkich. – Ze względu na to, że nie ma podstaw prawnych do przyznania odroczenia w danej sprawie, sąd musiał dany wniosek odrzucić – powiedziała rzecznik Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie, Klara Kristenowa. Hawierzowski ratusz nie poddaje się i żąda o roczny odkład wprost Kierownictwo Dróg i Autostrad. – Pan prezydent przesłał list, w którym żąda odłożyć realizację postanowienia ogólnego charakteru zakazującego skręcanie na Szumbark w okresie realizacji akcji inwestycyjnej rekonstrukcji placu przydworcowego W wypadku, że Kierownictwo Dróg i Autostrad postanowi uniemożliwić skręcanie na Szumbark, a jednocześnie przebiegałaby rekonstrukcja placu przydworcowego, powstanie problem, ponieważ sytuacja stanie się nie do utrzymania. Plac przetworowy będzie wymagał przeprowadzenia jakichś zmian ruchu drogowego, a tym samym tworzyłyby się kolumny i komplikacje na wyjeździe i przyjeździe do Hawierzowa – twierdzi Niemiec. Kierownictwo Dróg i Autostrad na razie do sprawy się nie ustosunkowało.

„Głos” o spotkaniu z burmistrzem Hawierzowa

 

„Głos” z 15.2.2019 r. zamieścił artykuł o spotkaniu prezydenta Hawierzowa, Josefa Bělicy (ANO 2011) z mieszkańcami miasta. Spotkanie odbyło się w hawierzowskim Domu Kultury „Radość”. Na historycznie pierwsze takie spotkanie przybyło ok. 40 osób. Przeważali emeryci, choć pojawiały się pojedyncze osoby reprezentujące również młodszą i średnią grupę mieszkańców. Pierwszy kwadrans należał do Bělicy, który postanowił go wykorzystać na prezentację najnowszych inwestycji – ukończonych, jak również planowanych, m.in. długo oczekiwany remont dworca kolejowego. W razie potrzeby gotowy był go w każdej chwili wesprzeć siedzący zaraz w pierwszym rzędzie jego zastępca ds. inwestycji i sprytnego miasta, Bogusław Niemiec (KDU-ČSL+STAN – Společně pro Havířov). Większość obecnych nie przyszła jednak, aby słuchać autopromocji polityka, ale aby załatwić „swój mały problem”, poskarżyć się, że koło jego domu nie wszystko jest w porządku. Prezydent starał się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a jego asystentka, Lenka Fridlowa, skrupulatnie je notowała. Pytania często dotyczyły całej dzielnicy. W przypadku Suchej Średniej chodziło o skrzyżowanie ulic Robotniczej, kpt. Jasioka i Frysztackiej, na które z tej ostatniej praktycznie nie da się wjechać ze względu na duży ruch. Zdaniem mieszkańców, dobrym rozwiązaniem byłoby rondo. Z kolei mieszkaniec Żywocic, Pavel Merta, przewodniczący żywocickiego komitetu obywatelskiego, optował za budową sali gimnastycznej dla miejscowej szkoły. Chociaż Ci, którzy przybyli na spotkanie z prezydentem miasta zgłosić problem, byli w liczebnej przewadze, można było usłyszeć również słowa pochwały pod adresem hawierzowskiego magistratu. – Mieszkam tutaj od 1962 roku z małymi przerwami. Pochodzę z czeskiej wsi, przyszedłem tu, żeby kopać węgiel. Muszę powiedzieć, że Hawierzów jest komfortowym miastem, mieszka się tutaj wspaniale, a jeżeli ktoś twierdzi coś innego, to dlatego, że nie zaznał czegoś gorszego. Szkoda tylko, że to miasto nie ma perspektywy. Młodzi nie mają pracy i uciekają stąd – ubolewał emerytowany górnik. Do jego słów nawiązał młody architekt, Marek Obtulovič. – Miasto musi mieć wizję. Zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o miasto bez tradycji i bez historii, sztucznie założony twór. Dlatego pytam, jaka jest koncepcja Hawierzowa? Każdy postrzega swój chodnik tak, jakby to był najważniejszy problem tego miasta. Jednak o wiele ważniejsze jest zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę chcemy, jaki jest nasz wspólny cel? Bo możemy mieć wszystko, ale bez zdrowych relacji międzyludzkich nie będziemy szczęśliwi.
prezydent Hawierzowa Josef Bělica (ANO 2011)    
asystentka Lenka Fridlowa i zastępca prezydenta, Bogusław Niemiec (KDU-ČSL) – „Głos”,15.2.2019 r.

Żywocice chcą być samodzielne?

 

Przedstawiciele stowarzyszenia obywatelskiego Żywocice Sobie, działającego od 5.2.2019 r., zadecydowali o podjęciu „publicznej debaty z mieszkańcami nt. powstania samodzielnej gminy czy przygotowania petycji w sprawie ogłoszenia referendum o oderwaniu Żywocic od Hawierzowa”. Spotkali się w tej sprawie z prezydentem Hawierzowa, Josefem Bělicą (ANO 2011), przedstawili mu swoje plany i uzgodnili, że będą pana prezydenta informować o dalszych krokach (www.zivoticesobe.cz). Dla przewodniczącego Komisji Obywatelskiej w Żywocicach, Pavla Merty, działania na rzecz usamodzielnienia się dzielnicy były zaskoczeniem. Uważa on, że każda inicjatywa obywatelska zasługuje na uwagę, bo aktywizuje mieszkańców. – Temat ten szeroko dyskutowaliśmy już w 1990 roku i doszliśmy do wniosku, że jeżeli Hawierzów będzie traktował Żywocice na równi z innymi dzielnicami i nie będzie żałował pieniędzy na inwestycje, samodzielna gmina nie będzie miała racji bytu. Od 1990 roku wybudowano sieć gazową i kanalizacyjną, nowe chodniki, boisko wielofunkcyjne czy nową remizę strażacką – powiedział. W Żywocicach działa Miejscowe Koło PZKO korzystając z prywatnych pomieszczeń. – Jesteśmy Kołem PZKO z wysoką średnią wieku. Nie organizujemy zbyt wielu imprez, ale wciąż jeszcze działamy. Temat samodzielnych Żywocic poruszyliśmy na ostatnim zebraniu zarządu. Dla wielu ta informacja była dużym zaskoczeniem. W sytuacji, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi i jakie korzyści mogłoby przynieść usamodzielnienie  się Żywocic, jest za wcześnie, żeby zabierać głos w tej sprawie – powiedziała Halina Klimszowa, przewodnicząca MK PZKO. Żywocice włączone były do Hawierzowa w 1960 roku. Obecnie liczą 1350 mieszkańców. Miejscowi Polacy posyłają swe dzieci do okolicznych polskich szkół – w Hawierzowie-Błędowicach, Suchej Górnej lub Olbrachcicach. W przypadku usamodzielnienia się Żywocic wystarczyłyby 134 osoby deklarujące polską narodowość do wprowadzenia czesko-polskiej dwujęzyczności. Jednak według ostatniego spisu powszechnego takiej liczby nie osiągnięto.

Rozmowa z Bogusławem Niemcem (KDU-ČSL ) w „Głosie”

 

Z Bogusławem Niemcem, zastępcą prezydenta miasta Hawierzowa, rozmawiała redaktor „Głosu” – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Danuta Chlup („Ze szkoły do ratusza”, 14.12.2018 r.). Zamieszczamy obszerne fragmenty tego wywiadu.

Został pan wiceprezydentem miasta Hawierzowa. To sukces dla pana listy wyborczej?  – Tak, to jest na pewno sukces. Mamy najwięcej radnych w historii, licząc od rewolucji. KDU-ČSL nigdy jeszcze nie piastował stanowiska wiceprezydenta (...).

Które inwestycje będą w przyszłym roku najważniejsze? – Największą inwestycją w 2018 roku, realizowaną wspólnie z SŽDC – Správa železniční dopravní cesty (Zarząd Infrastruktury Kolejowej), będzie zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem kolejowym. Oni będą remontowali dworzec, my plac przed nim. A ponieważ nadal brakuje miejsc postojowych, chcemy wybudować dwa nowe parkingi na Podlesiu. Plany obejmują inwestycje o łącznej wartości ok. 300 mln koron.

Latami mówi się o obwodnicy Hawierzowa. Jest szansa, że kiedyś wreszcie zostanie wybudowana? – Szansa jest, ponieważ w ubiegłym roku przyjęliśmy uchwałę w Radzie Miasta, że Miasto wybuduje podłączenie do obwodnicy. Bez niej projekt byłby nie do zrealizowania. Niemniej w tej chwili nie można mówić o żadnych konkretnych terminach, nie wiadomo, kiedy budowa mogłaby się rozpocząć. To przede wszystkim sprawa Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Dostał pan działkę inwestycyjną dzięki temu, że z wykształcenia jest pan budowlańcem. Ale jest też pan nauczycielem. Nie chciał się pan zająć sprawami szkolnictwa? – Nasza koalicja wyborcza KDU-ČSL i STAN miała dwa priorytety, pierwszym było szkolnictwo, drugim inwestycje. Ostatecznie przy podziale funkcji otrzymałem inwestycje, szkolnictwo powierzono Janie Feberowej z ANO. Ale szkolnictwo jest nadal dla mnie i radnych z naszej listy bardzo ważnym.

Nie wątpię, że liczą na Pana Polacy mieszkający w Hawierzowie. Wiadomo, że polska szkoła podstawowa i przedszkole w Błędowicach jest jedyną polskojęzyczną placówką oświatową w Hawierzowie, którą koniecznie trzeba utrzymać... – Problem polega na tym, że w tej szkole jest mało dzieci, wobec czego miasto z roku na rok dokłada ze swojego budżetu coraz więcej pieniędzy na jej działalność. W tej chwili są to wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń pedagogów w wysokości ok. miliona koron rocznie. Musimy rozwinąć działania promocyjne, by zachęcić większą liczbę rodziców do posyłania dzieci do tej szkoły. Wiążemy także nadzieję z wprowadzeniem nowego modelu finansowania szkolnictwa przez państwo. Model ten zakłada finansowanie nie na ucznia, ale na klasę. To by miało pomóc takim małym szkołom. Nasze ugrupowanie ma wspieranie szkolnictwa narodowościowego w swoim programie, jest to dla nas bardzo ważne, a ja osobiście jestem absolwentem polskiej podstawówki w Błędowicach. Na pewno chciałbym jej pomóc. Niestety, sytuacja demograficzna Hawierzowa jest niekorzystna. Miasto się starzeje, spada liczba mieszkańców. Będziemy prowadzili wspólne działania z PZKO, z Macierzą Szkolną, z całym polskim środowiskiem na rzecz błędowickiej szkoły.

Wybory zarządu miasta

 

Hawierzów (11) – Bc. Josef Bělica (ANO 2011, prezydent miasta), Ing. Ondřej Baránek (ANO 2011, zastępca prezydenta miasta),

inż. Bogusław Niemiec (Společně pro Havířov, zastępca prezydenta miasta), Mgr. Jana Feberová (ČSSD, zastępca prezydenta miasta), 

Mgr. Stanislava Gorecká (ANO 2011, zastępca prezydenta miasta), Mgr. Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), Ing. Jan Martínek (ČSSD), Róbert Masarovič, MSc. (ANO 2011), 

Mgr. Iva Georgiu (ANO 2011), Bc. Alena Olšoková (ANO 2011).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Hawierzów (43, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ANO 2011 (27,17 %, 13) – Bc. Josef Bělica, mgr Stanislava Gorecká, inż. Ondřej Baránek, Bc. Alena Olšoková, Róbert Masarovič MSc., Iveta Koči-Palkovská, Jan Veselý, mgr Iva Georgiu, Radim Kalus, inż. Josef Kaplan, Bc. Jan Dostal, Petr Wala, inż. Jakub Chlopecký Ph.D., Společně pro Havířov (7,83 %, 4) – inż. Bogusław Niemiec, inż. Eva Šillerová, inż. Jan Szturc, Marek Světnička DiS, Česká pirátská strana (7,76 %, 4) – mgr Martin Rédr, Jan Nezhyba, Jaroslav Kocian MgA., Martin Kmec, KSČM (14,87 %, 7) – PaedDr Milada Halíková, Bc. Daniel Pawlas, Bc. Monika Havlíčková, mgr Radek Kupczak, Soňa Ryšánková-Dosedělová, inż. Eduard Heczko, Markéta Fikáčková, Havířovský družstevník (2,36 %, 0), SPD-Tomio Okamura (7,40 %, 3) – René Pustějovský, et. Bc. Daria Tomaniecová, Břetislav Butora, NEZÁVISLÍ a Zelení-osobnosti pro Havířov (3,87 %, 0), Hnutí pro Havířov (8,48 %, 4) – mgr Daniel Vachtarčík, inż. Bohuslav Muras, mgr Rudolf Šimek, mgr Daniel Gwóźdź, Patrioti Havířov (2,00 %, 0), ČSSD (11,64 %, 6) – mgr Jana Feberová, Bc. Alena Zedníková, inż. Jiří Martínek MBA, inż. Pavel Rapant MBA, inż. Jakub Holisz, Bc. Radim Hanzel MBA, ODS (5,17 %, 2) – MUDr Radomil Schreiber, Leoš Lukaštík, TOP 09 (0,46 %, 0), Směr pro Havířov (1,02 %, 0).

 

 

 Wybrane partie wyborcze

Hawierzów (43): ANO 2011 – 13, KSČM – 7, ČSSD – 6, Společně pro Havířov – 4, Česká pirátská strana – 4,  Hnutí pro Havířov – 4, SPD-Tomio Okamura – 3, ODS – 2.

Bogusław Niemiec odpowiada na pytania czytelników

 

Na pytania czytelników „Deníku” odpowiadał ON LINE we wtorek 25.9.2018 r. od godz. 15.00 inż. Bogusław Niemiec, lider listy wyborczej Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN), którą popiera ruch polityczny COEXISTENTIA i jednocześnie członek zarządu Miasta. Na pierwsze pytanie, dlaczego startujecie (KDU-ČSL – red.) samodzielnie, dlaczego teraz koalicja z ruchem Starostové a nezávislí (STAN)?, odpowiedział: Dlaczego startujemy samodzielnie? Ponieważ wydaje nam się, że razem będziemy silniejsi i będziemy mogli przeforsować więcej spraw z naszego programu. W ubiegłym roku brałem udział w rokowaniach koalicyjnych do wyborów parlamentarnych, ostatecznie bez powodzenia, i mogłem poznać ludzi z ruchu STAN. Po ludzku i programowo współpraca nam odpowiada i wydaje nam się, że to połączenie ma sens. Na pytanie, jak to jest być aktualnie członkiem zarządu Miasta a jednocześnie nauczycielem, jak temu można czasowo podołać i co na to rodzina?, powiedział: Ciekawe pytanie. Dziękuję za nie. Je to tak trochę praca na dwie zmiany, kiedy dopołudnia jestem nauczycielem szkoły średniej, a po południu poświęcam się pracy w zarządzie Miasta. Mam dobrą żonę i tolerancyjną rodzinę, dlatego można temu podołać. Ale jest to czasochłonne. Z drugiej strony muszę przyznać, że mnie to interesuje. W ratuszu rozwiązuję problemy Miasta a ze studentami ich zupełnie inne codzienne zmartwienia – jest to tak trochę inny świat. Wyrywa mnie to ze stereotypu. Całą rozmowę można przeczytać na www.karvinskydenik.cz.

 

 

Konferencja prasowa z udziałem liderów list kandydackich wspieranych przez ruch polityczny COEXISTENTIA w wyborach komunalnych

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. Konferencja prasowa odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Przybyli dziennikarze: Witold Kożdoń z „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Izabela Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – miesięcznika PZKO i Szymon  Brandys z Polskiego Radia Katowice. Sztab wyborczy COEX reprezentowali: Józef Przywara, przewodniczący COEX, Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX i Władysław Drong, kierownik sztabu wyborczego COEX do wyborów komunalnych. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL), lider listy KDU-ČSL i STAN w Hawierzowie, którą wspiera COEX, powiedział podczas konferencji, że wybory samorządowe w wielkich miastach  przypominają wybory parlamentarne, a ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą np. w telewizji. Z tego powodu ANO w Hawierzowie ma pewne 20 procent. – Nasza lista jest jednak bardzo dobra i liczę, że 8 – 9 procent jest w naszym zasięgu. Mam też nadzieję, że po wyborach będziemy mieli wpływ na decyzje Miasta, ponieważ ważnym tematem jest przyszłość naszej małej, polskiej podstawówki – mówił. W trakcie kampanii chcemy być widoczni. Zamierzamy iść między ludzi i rozmawiać o ich codziennych sprawach. Myślę, że właśnie tego wyborcy oczekują, ponieważ chcą, by ktoś interesował się ich problemami.

Plakat wyborczy partii  Společně pro Havířov

Wybory komunalne 5. i 6.10.2018 r. – w Hawierzowie wyborcy głosują jak do parlamentu

 

W Hawierzowie listy kandydackie do wyborów Rady Miasta Statutowego Hawierzowa zgłosiło rekordowych 13 ugrupowań politycznych. Są to: 1 – ANO 2011, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ČSSD, 4 – Havířovský družstevník, 5 – Hnutí pro Havířov, 6 – KSČM, 7 – Nezávislí a Zelení-osobnosti pro Havířov (koalicja partii politycznych), 8 – ODS, 9 – Patrioté Havířov (ruch polityczny Patrioti ČR), 10 – SMĚR PRO HAVÍŘOV (koalicja partii politycznych REALISTÉ i SPOZ), 11 – Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, 12 – SPD-Tomio Okamura, 13 – TOP 09. Liderem listy Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, którą popiera ruch polityczny COEXISTENTIA i na której jest najwięcej kandydatów narodowości polskiej jest Bogusław Niemiec (KDU-ČSL). Wybory samorządowe w wielkich miastach  przypominają wybory parlamentarne, a ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Z tego powodu ANO w Hawierzowie ma pewne 20 procent. Nasza lista jest jednak bardzo dobra i liczę, że 8 – 9 procent jest w naszym zasięgu. Mam też nadzieję, że po wyborach będziemy mieli wpływ na decyzje Miasta, ponieważ ważnym tematem jest przyszłość naszej małej, polskiej podstawówki. W trakcie kampanii chcemy być widoczni. Zamierzamy iść między ludzi i rozmawiać o ich codziennych sprawach. Myślę, że właśnie tego wyborcy oczekują, ponieważ chcą, aby ktoś interesował się ich problemami – powiedział podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Lista kandydacka Společně pro Havířov – koalicja KDU-ČSL i Starostové a nezávislí z poparciem COEX przedstawia się następująco: 1. inż. Bogusław Niemiec (36) – KDU-ČSL, nauczyciel w szkole średniej, radny Miasta Hawierzowa, 2. Marek Světnička, DiS (48) – KDU-ČSL, doradca ubezpieczeniowy i marketingowy, 3. Inż. Eva Šillerowa (36) – KDU-ČSL, dyrektor ekonomiczny, 4. mgr Michaela Janíkowa (52) – STAN, nauczycielka w szkole podstawowej, 5. mgr Dagmar Kotajna (39) – KDU-ČSL, menedżer handlowy, 6. Ing. Jan Szturc (39) – STAN, konstruktor, 7. PaedDr Václav Hujer (64) – KDU-ČSL, dyrektor SP, 8. inż. Jakub Čech (35) – KDU-ČSL, projektant-statyk, 9. MUDr Martina Boháčowa (42) – STAN, lekarka, foniatryczka, 10. mgr Veronika Enenkelowa (25) – KDU-ČSL, nauczycielka, reprezentantka RC w florbalu, 11. inż. Dominik Jurčo (29) – KDU-ČSL, administrator IT, 12. Bc. Šárka Liškowa (48) – STAN, strażnik miejski, 13. Michaela Řihákowa (18) – STAN, studentka, 14. inż. Ivo Weiss (38) – KDU-ČSL, programator, starosta KS Orel Hawierzów, 15. Kristýna Šplíchalowa (20) – KDU-ČSL, studentka, 16. Jiří Válka (53) – KDU-ČSL, energetyk, 17. inż. Anežka Matouškowa (49) – KDU-ČSL, projektant-statyk, 18. Marek Moldřík (43) – KDU-ČSL, technik, 19. Antonín Bonczek (59) – KDU-ČSL, kierownik ośrodka sieci kanalizacyjnych w Hawierzowie, 20. Jiřina Kotulowa (44) – KDU-ČSL, kierowniczka filii, starosta jednostki ochotniczej straży pożarnej w Hawierzowie-Mieście, 21. inż. Jakub Kędzior (34) – STAN, autor projektów audiowizualnych, 22. inż. Władysław Josiek (34) – KDU-ČSL, inżynier maszynowy, przewodniczący komisji obywatelskiej w Błędowicach, 23. mgr inż. Jindřich Honěk (50) – KDU-ČSL, dyrektor Don Bosco w Hawierzowie, 24. Markéta Šplíchalowa (40) – KDU-ČSL, fryzjerka, 25. mgr Tomáš Labudek (35) – STAN, nauczyciel w szkole średniej, 26. inż. Petr Vyvříček (69) – KDU-ČSL, projektant, 27. Bc. Dominik Pustowka (26) – KDU-ČSL, nauczyciel w szkole średniej, kierownik ośrodka harcerskiego w Hawierzowie, 28. Jana Reichenbachowa (44) – KDU-ČSL, sekretarka, 29. Marie Solanowa (46) – KDU-ČSL, producentka, 30. mgr Monika Pláškowa (43) – STAN, dyrektor SP z polskim językiem nauczania, 31. inż. Tomáš Kudělka (34) – KDU-ČSL, inżynier ds. procesów produkcyjnych, 32. Bc. Božena Dobešowa, DiS (59) – KDU-ČSL, emerytka, wcześniej pracownik socjalny, harcerka, 33. MUDr Petra Sychrowa (35) – STAN, lekarz, 34. Pavel Oravčík (45) – KDU-ČSL, inżynier budownictwa, 35. Václav Reichenbach (46) – KDU-ČSL, dyspozytor stacji przeładunkowej, strażak ochotniczej straży pożarnej, 36. Vilém Čepička (29) – KDU-ČSL, strażnik miejski, 37. Alena Adamowa (72) – KDU-ČSL, florystka, 38. Michaela Kořenkowa (58) – KDU-ČSL, pielęgniarka, 39. mgr Dagmar Siudowa (58) – STAN, pedagog specjalny, 40. Tomáš Václavek (43) – KDU-ČSL, sprzedawca książek, 41. Martin Čech (35) – STAN, strażnik miejski, 42. inż. Vojtěch Šiller (36) – KDU-ČSL, IT menedżer, 43. Roman Kubiczek (52) – KDU-ČSL, elektromechanik dołowy.

Będziemy bronić polskiej szkoły podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach

 

Zakończył się rok szkolny 2017/2018, rozdano świadectwa. W polskiej szkole w Hawierzowie-Błędowicach w sobotę 30.6.2018 r. odbył się festyn szkolny. Tak późny termin festynu ma swoje uroki. Dzieci znają już oceny, nie muszą się spieszyć, by zdążyć przygotować się do lekcji i mogą bawić się do woli. Zdjęcie: www.zwrot.cz.