Projekt nowej hali sportowej

 

Budowę nowej hali sportowej za mniej więcej 45 milionów koron uchwaliła rada gminy w 2008 roku. Dziœ zamysł zmierza w kierunku terytorialnego postępowania budowlanego, które miałoby przebiec jeszcze w 2020 roku. Parcela budowlana na terenie KS Dziećmorowice jest przygotowana, a gmina już dziœ gromadzi œrodki finansowe na budowę. – W wypadku, że sprawdzš się wszystkie plany na wykorzystanie możliwoœci państwowych dotacji, prace na budowie mogłyby być rozpoczęte stosunkowo szybko. Jednak bliższe szczegóły ani terminy dziœ nie sš znane – powiedział Ladislav Rosman (SKN), wójt Dziećmorowic.

Nowa hala sportowa miałaby stanšć koło boiska piłkarskiego

Wybory zarzšdu gminy

 

Dziećmorowice (5) – Ing. Ladislav Rosman (Přátelé rozvoje obce, wójt), Ing. Marek Svrčina (Přátelé rozvoje obce, zastępca wójta), 

Ing. Leonard Mynář (ODS, zastępca wójta), Ing. Kamila Badurová (Přátelé rozvoje obce), Miroslav Wowra (KSCM).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Dziećmorowice (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Přátelé rozvoje obce (30,60 %, 5) – inż. Ladislav Rosman, inż. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, inż. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepeniesová, ODS (10,93 %, 1) – inż. Leonard Mynář, Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice (19,87 %, 3) – mgr Libor Stáňa, mgr MIchaela Kaďerová, inż. Miroslav Kozel, ČSSD (7,77 %, 1 ) – Jana Formandlová, KDU-ČSL (16,47 %, 3) – inż. Lumír Jendryščík MBA, Zdeňka Foltynová, inż. Milan Čempel, KSČM (14,85 %, 2) – Rostislav Vašut, Miroslav Wowra.
 Wybrane partie wyborcze

Dziećmorowice (15): Přátelé rozvoje obce – 5, KDU-ČSL – 3, Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice – 3, KSČM – 2, ODS – 1, ČSSD – 1.