Władze gminy 2022-2026 r.

 

Domasłowice Górne – Ing. Michaela Kolářová-Válková (Nezávislí kandidáti, wójt), Mgr. Zdeněk Oborný (PRO OBEC, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. (Budoucnost Horních Domaslovic), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Lucie Klimentová (Sdružení nezávislých kandidátů).

Domasłowice Górne – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

Budoucnost Horních Domaslovic (13) – 1 599 / 33,13% / 4 mandaty, PRO OBEC (13) – 1 292 / 26,77% / 4 mandaty, Sdružení nezávislých kandidátů (13) – 657 / 13,61% / 2 mandaty, Nezávislí kandidáti (13) – 1 279 / 26,50% / 3 mandaty,

         skład 13-osobowej Rady Gminy: Budoucnost Horních Domaslovic (4) – Ing. Lenka Kontriková, Ing. Tomáš Dinkov, Ing. Jana Chybová, Bc. Milan Tkáč, PRO OBEC (4) – Mgr. Zdeněk Oborný, Slavomír Kulhánek, Ing. Marek Svěntý, Rostislav Terestík, Nezávislí kandidáti (3) – MUDr. Radek Neuwirth, Michaela Kolářová-Válková, Andrea Škutová, Sdružení nezávislých kandidátů (2) – Mgr. Jiří Baran, Ing. Lucie Klimentová.

Projekty realizowane w gminach

 

DOMASŁOWICE GÓRNE – Gmina w ostatnim czasie wyraźnie rozwija się, pomimo to posiada w dobrym stanie glebę orną. Wójt, Michaela Kolářová Válková (kandydaci niezależni) podkreśla znaczenie pracy miejscowych stowarzyszeń, które zapewniają znaczną liczbę akcji kulturalnych i zastanawia się nad złym stanem dróg, które gmina chce dać naprawić, zwłaszcza drogę miejską MK1, która przebiega przez centrum gminy. Dalej gmina chce zrekonstruować remizę strażacką i rozwiązać rekonstrukcję przedszkola. Potrzebujemy również zwiększyć pojemność wodociągu w lokalizacjach, gdzie nie można się podłączyć do wodociągu publicznego.

Wójt Domasłowic Górnych, Michaela Kolářowa Válkowa

Wybory wójta i zastępcy wójta

 

Domasłowice Górne – Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS (Nezávislí kandidáti, wójt), Mgr. Zdeněk Oborný (Nestraníci, zastępca wójta).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Domasłowice Górne (13, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Nezávislí kandidáti (23,17 %, 3) – MUDr. Radek Neuwirth, MBA, Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS, Andrea Škutová, SNK (20,23 %, 3) – Jiří Sušovský, Mgr. Jiří Baran, Tomáš Kavka, Nestraníci (22,30 %, 3) – Mgr. Zdeněk Oborný, Rostislav Terestík, Ing. Kamil Šimeček, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti (18,28 %, 2) – Slavomír Kulhánek, Ing. Mgr. Miroslav Poloch, CESTA KUPŘEDU (16,02 %, 2) – Roman Ožana, MUDr. Tomáš Moravec.

Wybrane partie wyborcze

 

Domasłowice Górne (13): Nezávislí kandidáti – 3, SNK – 3, Nestraníci – 3, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti – 2, CESTA KUPŘEDU – 2.