Władze gminy 2022-2026 r.

 

Dąbrowa (5) – Jiřina Ferenčíková (SNK – NAŠE DOUBRAVA, wójt), Ing. Petr Vrubel (SNK – NAŠE DOUBRAVA, zastępca wójta), Anna Kursová (SNK – NAŠE DOUBRAVA), Gabriela Piperková (SNK – NAŠE DOUBRAVA), MUDr. Pavel Spurný (SNK – NAŠE DOUBRAVA), przewodniczący komisji kontrolnej: Mgr. Dáša Murycová (NEZÁVISLÍ), przewodniczący komisji finansowej: Bc. Ivo Kalina (SNK-NAŠE DOUBRAVA).

Dąbrowa – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

SNK-NAŠE DOUBRAVA (15) – 3 340 / 51,29% / 8 mandatów, SNK Evropští demokraté (15) – 1 145 / 17,58% / 2 mandaty, NEZÁVISLÍ (15) – 2 027 / 31,13% / 5 mandatów,             skład 15-osobowej Rady Gminy: SNK-NAŠE DOUBRAVA (8) – Mgr. Jiřina Ferenčíková, MUDr Pavel Spurný, Ing. Petr Vrubel, Gabriela Piperková, Anna Kursová, Štefan Brejda, Bc. Ivo Kalina, Ing. Klára Mikulová, NEZÁVISLÍ (5) – Ivana Siekierová, Mgr. Dáša Murycová, Ing. Marek Hanzel MBA, Ivana Penkalová, Jiří Kielkovský, SNK Evropští demokraté (2) – Mgr Radimíra Jasenková, Vojtěch Branny.

Co nowego w gminach

 

DĄBROWA – Gmina latami gnębiona i ograniczana przez wydobycie węgla, zaczyna Dąbrowa nowy rozdział swojej historii. W gminie z 1200 mieszkańcami modernizują szkołę, centrum życia stowarzyszeń – Dom Narodowy, rozpoczęto budowę kanalizacji. – Gmina potrzebuje budować nową infrastrukturę, dlatego przygotowuje działki pod budowę domów rodzinnych. Gmina ma już przygotowaną skrótową dokumentację projektową i przygotowane żądanie do Komisji Międzyresortowej, skąd chcielibyśmy czerpać pieniądze na ten projekt. W lokalizacji, która rozdzielona jest do pięciu etapów, będzie w przybliżeniu 50 działek budowlanych, a przygotowywany pierwszy i drugi etap zaczniemy finansować z własnych źródeł – powiedziała wójt Dąbrowy, Dáša Murycowa (NEZÁVISLÍ).
Wójt Dąbrowy, Dáša Murycowa

Wybory zarządu gminy

 

Dąbrowa (5) – Mgr. Dáša Murycová (NEZ, wójt), Ivana Siekierová (NEZ, zastępca wójta), Vojtěch Branny (SNK Evropští demokraté), 

Ing. Marek Hanzel, MBA (NEZ), Mgr. Raromíra Jasenková (SNK Evropští demokraté).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

Dąbrowa (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KSČM (3,48 %, 0), SNK Evropští demokraté (18,91 %, 3) – mgr Radimíra Jasenková, Bc. Kateřina Jachymčíková, Vojtěch Branny, NAŠE DOUBRAVA (25,52 %, 4) – mgr inż. Jiřina Ferenčíková, MUDr Pavel Spurný, Gabriela Piperková, inż. Petr Vrubel, ČSSD (21,42 %, 3) – mgr Pavel Krsek, Pavel Slavík, Zdenek Sosna, NEZÁVISLÍ (30,67 % 5) – mgr Dáša Murycová, Ivana Siekierová, inż. Marek Hanzel MBA, Ivana Penkalová, Jiří Kielkovský.

 Wybrane partie wyborcze

Dąbrowa (15): NEZÁVISLÍ – 5, NAŠE DOUBRAVA – 4, SNK Evropští demokraté – 3, ČSSD – 3.