Zmiany w kierownictwie miasta

 

Czeski CieszynPodczas obrad rady miasta w dniu 7.3.2023 r. doszło do zmiany we władzach Czeskiego Cieszyna. Burmistrzem został wybrany Karel Kula (Nestraníci 2022), natomiast stanowisko zastępcy burmistrza objął dotychczasowy burmistrz, Vít Slováček (KDU-ČSL). Powodem tych zmian był skandal związany z manipulacją nagraniem z grudniowej sesji rady miasta. Nagraniem celowo manipulowała Kateřina Krainová-Byrtusová (NEZAVISLÍ PRO TĚŠÍN). Radna złożyła pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska. – Istotne jest dla nas to, że pani Krainowa zdradziła główną ideę, z którą startowaliśmy w wyborach, przejrzystość i uczciwe postępowanie, to wszystko bez naszej wiedzy. Zrobiła z nas przed wszystkimi głupców – głosi oświadczenie ugrupowania wyborczego NEZÁVISLÍ PRO TĚŠÍN.

Władze miasta 2022-2026 r.

 

Czeski Cieszyn (9) – Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL, burmistrz), Kateřina Krainová Byrtusová (NEZÁVISLÍ pro Těšín, zastępca burmistrza), Ing. Jan Pekař, CFA (ODS+TOP09, zastępca burmistrza), PhDr. Alena Hasáková (NEZÁVISLÍ pro Těšín), Mgr. Ing. Wiesław Kubina (NEZÁVISLÍ pro Těšín), Bc. Irena Machů (NEZÁVISLÍ pro Těšín), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Miroslav Sluštík (ODS+TOP09), Mgr. Michal Utíkal (NEZÁVISlÍ pro Těšín), przewodniczący komisji kontrolnej: Mgr. Ing. Wiesław Kubica (NEZÁVISLÍ pro Těšín), przewodniczący komisji finansowej: Mgr. Michal Utíkal (NEZÁVISLÍ pro Těšín), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Bc. Irena Machů (NEZÁVISlÍ pro Těšín).

Czeski Cieszyn – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

Nestraníci (27) – 23 925 / 13,19% / 4 mandaty, Česká pirátská strana (27) – 7 408 / 4,08% / 0 mandatów, ODS+TOP09 (27) – 17 427 / 9,61% / 3 mandaty, KSČM (27) – 6 822 / 3,76% / 0 mandatów, NEZÁVISLÍ pro Těšín (27) – 37 624 / 20,74% / 7 mandatów, ANO 2011 (27) – 39 901 / 22,00% / 7 mandatów, SPD (27) – 15 188 / 8,37% / 2 mandaty, Trikolóra (27) – 4 047 / 2,23% / 0 mandatów, KDU-ČSL (27) – 24 768 / 13,05% / 4 mandaty, ČSSD (27) – 4 290 / 2,36% / 0 mandatów

       skład 27-osobowej Rady Miasta: ANO 2011 (7) – Bc. Tomáš Pavelek, Ing. Věra Maroszová, Miroslav Kudláček, Ing. Pavla Dudysová, Ing. Borys Šlapota, doc. Ing. Adam Pawliczek, Miroslav Glajcar, NEZÁVISLÍ pro Těšín (7) – PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Michal Utíkal, Kateřina Krainová-Byrtusová, Mgr. Ing. Wiesław Kubica, Mgr. Richard Moldrzyk, Lukáš Hrabec, Bc. Irena Machů,  KDU-ČSL (4) – Ing. Vít Slováček, Ing. Kateřina Pindejová, Marian Pindej, Petr Lose, Nestraníci (4) – Mgr. Gabriela Hřebačková, Karel Kula, Mgr. Radek Duda, Mgr. Tomasz Pustówka, ODS+TOP09 (3) – Mgr. Stanislav Folwarczny, Ing. Miroslav Sluštík, Ing. Jan Pekař, CFA, SPD (2) – Roman Žyla, Oskar Cynka.

Konferencja prasowa ruchu politycznego COEXISTENTIA w Czeskim Cieszynie – 20.6.2022 r.

 

W konferencji prasowej wzięły udział redakcje „Głosu” – gazety Polaków w Republice Czeskiej i miesięcznika „Zwrot”. W imieniu sztabu wyborczego COEXISTENTII obecni byli Józef Tobola, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX i członkowie Rady Wykonawczej COEX, Stanisław Gawlik, Władysław Drong i Władysław Niedoba.

    Wybory do przedstawicielstw gmin ogłosił prezydent republiki na piątek 23.9.2022 r. i sobotę 24.9.2022 r., ogłoszenie terminu wyborów jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Rady gmin mogą najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów, to jest do 30.6.2022 r., utworzyć więcej obwodów wyborczych. Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, to jest do 19.7.2022 r. To najważniejsza dla nas data. Urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów. Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd rejestracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 dni przed dniem wyborów. To jest do 1.8.2022 r. Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, to jest do 24.8.2022 r., jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej.

    COEX zgłosi samodzielne listy kandydackie w następujących gminach: w Olbrachcicach – 15 kandydatów (lider Gustaw Guńka), w Kocobędzu – 15 kandydatów (lider Bronisław Mrózek), w Wędryni – 17 kandydatów (lider Iwo Goryl), w Nydku – 15 kandydatów (lider Michał Milerski), w Gródku – 15 kandydatów (lider Stanisław Wolny), w Milikowie – 13 kandydatów (lider Ewa Kawulok, wójt), w Koszarzyskach – 9 kandydatów (lider Janusz Klimek, wójt), w Nawsiu – 15 kandydatów (lider Jan Heczko), w Łomnej Dolnej – 9 kandydatów, w Bukowcu – 11 kandydatów, możliwe jest też przygotowanie listy kandydackiej w Piosecznej.

    Listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi zgłosimy w następujących miastach i gminach: w Lutyni Dolnej – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 15 kandydatów (lider Jan Czapek, zastępca wójta), w Cierlicku – lista o nazwie COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti, 15 kandydatów (lider Barbara Smugała), w Ropicy – lista o nazwie Pro rozvoj Ropice, 15 kandydatów (lider Urszula Wania, wójt), w Jabłonkowie – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 21 kandydatów (lider Jan Klus), w Piosku – lista o nazwie Piosek-Písek, 9 kandydatów (lider Władysław Jakubik), w Mostach koło Jabłonkowa – lista o nazwie MOSTY PLUS, 11 kandydatów (lider Andrzej Niedoba, wójt), możliwe jest również przygotowanie listy kandydackiej w Trzanowicach, Śmiłowicach i Trzycieżu.

    W miastach i gminach, w których COEX nie wystawia własnych list, popiera listy kandydackie z udziałem KDU-ČSL, ewentualnie listy kandydackie kandydatów niezależnych. W Hawierzowie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU z liderem Bogusławem Niemcem (KDU-ČSL). W Karwinie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU z liderem Mariam Szyją (KDU-ČSL). W Boguminie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU, rozmawiamy o zamieszczeniu na listę kandydata-Polaka. W Orłowej popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU, rozmawiamy o zamieszczeniu na listę kandydata-Polaka. W Czeskim Cieszynie popieramy listę kandydacką KDU-ČSL z kandydatami-Polakami na tej liście. W Piotrowicach koło Karwiny popieramy listę stowarzyszenia ruchu politycznego NEZÁVISLÍ i kandydatów niezależnych z kandydatami-Polakami na tej liście. W Trzyńcu rozmawiamy o poparciu listy kandydackiej KDU-ČSL z liderem Wiesławem Wanią, z ewentualnym udziałem kandydata COEX na liście. Rozważamy zgłosić koalicyjną listę kandydacką z KDU-ČSL w Rychwałdzie. Popieramy listy kandydackie kandydatów niezależnych w Bystrzycy, Ligotce Kameralnej.

    COEX aktywnie przygotowuje się do kampanii wyborczej. W miastach ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Natomiast w mniejszych gminach kandydaci COEX na radnych zamierzają postawić na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, odwiedzać ich w domach, przekonywać, tłumaczyć. Od liczebności polskich reprezentacji w radach i zarządach naszych miast i gmin będą uzależnione losy naszego polskiego szkolnictwa, ochrona języka polskiego, możliwość finansowania polskiej oświaty i kultury. Pamiętamy również o członkach PZKO. Bardzo ważne jest, by wykorzystać struktury PZKO. By ludzie poszli do wyborów i wiedzieli, na kogo mają głosować

Projekty realizowane w gminach

 

  Uchwalony budżet miasta zawiera budowę centrum przesiadkowego, rekonstrukcję ulicy Dworcowej w centrum miasta lub budynków przedszkola Grabińska. – Reagowaliśmy również na inicjatywy mieszkańców Stanisłowic i przygotowujemy oświetlenie publiczne koło drogi – powiedziała burmistrz miasta, Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci). W Stanisłowicach świetnie funkcjonuje ochotnicza drużyna strażacka, która de facto organizuje życie towarzyskie. W tej części miasta była w latach 2019 i 2020 zatwierdzona budowa łącznie sześciu nowych domków rodzinnych.
Burmistrz Czeskiego Cieszyna
 Gabriela Hřebáčkowa

Budynek Teatru Cieszyńskiego ma 60 lat

 

Było tak dokładnie 29.4.1961 r., kiedy budynek był uroczyście otwarty i przeprowadził się do niego czeski i polski zespół aktorski. Autorami projektu architektonicznego są Zdeněk Vávra i Jaroslav Černohorský. Historia teatru w Czeskim Cieszynie jest jednak starszej daty. Scena Czeska działa tu już od 1945 roku, w 1951 roku powstała Scena Polska. Na początku grano na terenie obecnego Domu Kultury Strzelnica, później w sali Hotelu Piast. W 2009 roku częścią teatru stała się scena lalek Bajka, która dotąd działała w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Bajka wystawia dziś dla dzieci w języku czeskim i polskim W budynku od początku mieści się biblioteka miejska, a nad nią znajduje się obserwatorium astronomiczne. W ubiegłym roku we wrześniu uroczyście otwarto Małą Scenę, która powstała przemianą pierwotnej kotłowni w piwnicy na technicznie doskonale wyposażoną przestrzeń przeznaczoną dla Bajki, ale również dla innych akcji kulturalnych i spotkań mniej więcej dla stu uczestników. Z powodu kryzysu koronawirusowego teatr nie mógł uroczyście uczcić tego jubileuszu.

Uroczyste otwarcie budynku 

Teatru Cieszyńskiego (tv.divadlo.cz)

Żądamy: otwórzcie granicę

 Burmistrz Czeskiego Cieszyna, Gabriela Hřebačkowa (Nestraníci), w wywiadzie dla polskiego kwadransa Czeskiego Radia w Ostrawie krytycznie oceniła zamknięcie granicy państwowej. Poczyniło to wielkie problemy, przede wszystkim firmom, które uzależnione są od pracowników z Polski i oczywiście samym pracownikom tych firm. Na pytanie o kontakty z burmistrz Cieszyna, odpowiedziała, że nawiązywanie jakichkolwiek kontaktów jest obecnie niemożliwe. Ogranicza się wyłącznie do rozmów telefonicznych.

    Dwa zespoły działające po dwu stronach Olzy, Izabel po czeskiej i Bartnicki po polskiej, nagrały piosenkę „Dwa brzegi”, która ma symbolicznie połączyć oba brzegi rzeki. Piosenka już stała się hitem internetu. Kolejną inicjatywą jest „Spacer PRZECIWKO GRANICY w Cieszynie”, która przebiegała 25.4.2020 r. w samo południe. Chodzi o akcję protestacyjną, której celem było, aby rządzący dostrzegli tragedię pracowników, którzy zatrudnieni są po drugiej stronie Olzy, ale i tragedię regionu jako całości. Było legalnie z maseczkami na twarzy i z zachowaniem odległości. Zrezygnowano ze zgromadzenia przy moście i z wygłaszania przemówień. I tak wszyscy wiedzą, o co chodzi.

Banery nad Olzą

 

Z powodu epidemii koronawirusa przygraniczny ruch, który do tej pory odbywał się bez żadnych przeszkód i kontroli, nagle został zablokowany. Podzielone zostały rodziny, zamarł handel, usługi i życie kulturalne, tworzone w przygranicznym obszarze przez Czechów i Polaków. Sytuacja izolacji obu części miasta dla wielu młodych jest zupełnie nowa. Ci starsi przypominają sobie czasy szczelnie zamkniętej do 1989 roku granicy.

    Kilka dni po zamknięciu granicy grupa mieszkańców Cieszyna wywiesiła baner na brzegu Olzy z wiadomością do znajomych z drugiej strony granicy „Tęsknię za tobą, Czechu“. Spontaniczna akcja obrazuje tęsknotę za „niespodziewanie i nagle ograniczoną możliwością kontaktu“ z czeskimi przyjaciółmi. Następnego dnia po czeskiej stronie granicy pojawiła się odpowiedź „I ja za tobą, Polaku“. Po kilku dniach na zachodnim brzegu Olzy zawisł kolejny napis „Agnieszko, księżniczko moja, czy wyjdziesz za mnie?“.

Tęsknię za tobą, Czechu
I ja za tobą, Polaku
Agnieszko, księżniczko moja, czy wyjdziesz za mnie?

Wybory zarządu miasta

 

Czeski Cieszyn (9)Mgr. Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci, burmistrz), Bc. Tomáš Pavelek (ANO 2011, zastępca burmistrza), 

Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL, zastępca burmistrza), Karel Kula (Nestraníci), Mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci), Ing. Pavla Dudysová (ANO 2011),

Ing. Věra Maroszová (ANO 2011), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL).

Gabriela Hřebáčkowa burmistrzem Czeskiego Cieszyna

 

„ZWROT” – miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego zamieścił w listopadowym numerze (11/2018) rozmowę z Gabrielą Hřebáčkową (Nestraníci), burmistrzem Czeskiego Cieszyna. Nowa burmistrz całe życie związana jest z Czeskim Cieszynem. Pierwsze cztery klasy szkoły podstawowej ukończyła jednak w Trzyńcu (ojciec pracował w Hucie Trzynieckiej, mama uczyła w trzynieckiej podstawówce). Od klasy piątej uczęszczała już do czeskocieszyńskiej polskiej podstawówki na ulicy Havlíčka. Jest absolwentką szkoły zdrowotnej w Karwinie. Pracowała najpierw jako pielęgniarka, później przez rok przebywała w Niemczech, żeby nauczyć się dobrze języka niemieckiego, gdzie pracowała jako opiekunka do dziecka, później w hotelu. Po roku wróciła na tę samą posadę, z której odchodziła, czyli pielęgniarki na oddziale dziecięcym w szpitalu w Karwinie-Raju. Kiedy okazało się, że czeska szkoła podstawowa w Sibicy szuka nauczyciela języka niemieckiego, zmieniła pracę. Nauczycielką była do 2014 roku Start w wyborach samorządowych był jedną z ważniejszych decyzji w jej życiu. Na pytanie, co było powodem, że zdecydowała się wejść w politykę, odpowiedziała: – Nie jestem typowym politykiem, ponieważ uważam, że to, co robi się dla miasta, nie miałoby być związane z polityką. Decydowanie o tym, którą drogę naprawić, z mojego punktu widzenia nie ma nic wspólnego z polityką, tylko z codziennością. Zatem decyzja o starcie w wyborach w żadnej mierze nie była polityczna, tylko podjęta z punktu widzenia mieszkańców Czeskiego Cieszyna. Była grupa przyjaciół, mieliśmy pomysły, które chcieliśmy zweryfikować w praktyce. A na temat wyboru burmistrza po wyborach w październiku 2018 r., w których otrzymała najwięcej głosów preferencyjnych powiedziała: – Życie nauczyło mnie, że najlepiej na nic nie liczyć Niemniej liczba głosów preferencyjnych, którą otrzymałam, spowodowała, że tym razem jakiekolwiek formy bierności postanowiłam odstawić na boczny tor. Również po drugiej stronie Olzy, w Cieszynie, po raz pierwszy w historii burmistrzem  została kobieta – Gabriela Staszkiewicz. – Kiedyś na wszystkich ważnych, eksponowanych stanowiskach byli tylko mężczyźni. Teraz, jak widać, to się zmienia. Może dlatego, że jednak kobiety mają więcej cierpliwości. Burmistrz Staszkiewicz była wcześniej przewodniczącą Rady Miejskiej w Cieszynie, stąd spotkałyśmy się kilkakrotnie na wydarzeniach, w których uczestniczyły oba miasta. Mogę powiedzieć, że jest bardzo kontaktową osobą – dodała.

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Czeski Cieszyn (27, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (6,50% %, 2) – Emil Morávek, Libuše Rusnoková, KDU-ČSL (18,16 %, 5) – inż. Vít Slováček, MUDr Ladislav Langner, inż. Kateřina Pindejová, Mgr. Jan Czudek, Petr Lose, Nestraníci (17,49 %, 5) – mgr Gabriela Řeháčková, Karel Kula, mgr Tomasz Pustówka, mgr Radek Duda, inż. Kazimierz Gaura, SPD-Tomio Okamura (6,66 %, 2) – mgr Miloslav Vavrys, Roman Žyla, KSČM (6,02 %, 1) – RNDr. Miroslav Turjap, NEZÁVISLÍ (6,90 %, 2) – PhDr Alena Husáková, mgr Richard Moldrzyk, ODS (8,41 %, 2) – mgr Stanislav Folwarczny, PaedDr. Milan Pecka, Česká pirátská strana (7,59 %, 2) – inż. Ireneusz Pieniążek, Bc. Andrea Branná, ANO 2011 (22,26 %, 6) – Bc. Tomáš Pavelek, inż. Věra Maroszová, inż. Pavla Dudysová, Miroslav Kudláček, inż. Boris Šlapota, Roman Oborný.

 Wybrane partie wyborcze

Czeski Cieszyn (27): ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 5, Nestraníci – 5, ČSSD – 2, SPD-Tomio Okamura – 2, NEZÁVISLÍ – 2, ODS – 2, Česká pirátská strana – 2, KSČM – 1.

Współpraca między Czeskim Cieszynem i Cieszynem rozwija się

 

W październiku 2018 r. odbędą się wybory komunalne, najpierw w piątek i sobotę 5-6.10.2018 r. w Czechach, potem w niedzielę 21.10.2018 w Polsce. Wyborcy będą oceniać, czy i w jakim stopniu władze poszczególnych Miast i Gmin spełniły obietnice wyborcze. Tak będzie również w Czeskim Cieszynie i Cieszynie. Na pewno nikt nie może zarzucić burmistrzom obu Miast, że nie pełnili programu wyborczego. Rozwija się współpraca transgraniczna, współpracują stowarzyszenia społeczne, szkoły, kluby sportowe, ... Tradycyjnie udaną imprezą jest czerwcowe Święto Trzech Braci, kiedy z obu rynków wyruszają korowody, aby spotkać się na granicznym Moście Przyjaźni.

Burmistrz Czeskiego Cieszyna, Vít Slováček (KDU-ČSL),
i burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura, podczas Święta
Trzech Braci w dniu 15.6.2018 r.

W Czeskim Cieszynie popieramy KDU-ČSL

 

W środę 19.9.2018 r. spotkali się w Urzędzie Miejskim działacze ruchu politycznego COEXISTENTIA, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej i Władysław Niedoba, pełnomocnik Ruchu dla Czeskiego Cieszyna, z burmistrzem Miasta Czeskiego Cieszyna, Vítem Slováčkiem (KDU-ČSL). Tematem rozmowy były październikowe wybory komunalne. COEXISTENTIA przyjęła uchwałę o poparciu listy kandydackiej KDU-ČSL w Czeskim Cieszynie. Omówiono możliwe scenariusze powyborcze, przy czym COEXISTENTIA chce zachować status quo w Mieście. Również w Karwinie, Hawierzowie i Boguminie COEXISTENTIA współpracuje w ramach koalicji przedwyborczych z KDU-ČSL. Lista KDU-ČSL przedstawia się następująco: 1. inż. Vít Slováček (57), burmistrz, 2. inż. Kateřina Pindejowa (52), dyrektor filii banku, 3. mgr Jan Czudek (63), dyrektor organizacji niezyskowej Modrý kříž v CR, 4. MUDr Ladislav Langner (49), lekarz, 5. inż. Markéta Vyvlečkowa (33), menedżer projektów, 6. mgr Boleslav Slováček (86), emerytowany nauczyciel, 7. Bc. Jana Kaletowa (50), przedsiębiorca, 8. František Bouzek (73), emeryt, 9. MUDr Stanisław Sikora (67), lekarz, 10. Piotr Lose (54), doradca finansowy i ubezpieczeniowy, 11. inż. Helena Drobisz (54), ekonomista, 12. Bc. Lenka Putzlacherowa (45), kierowniczka projektu Škola rodičovských kompetencí, 12. Jan Czudek (33), przedsiębiorca, 14. Marian Pindej (46), strażnik miejski, 15. inż. René Knopp (45), technik, 16. inż. Veronika Ovčaříowa (36), menedżer projektów, 17. Pavla Šlapotowa (43), referent, 18. Gabriela Chnúrikowa (37) referent, 19. Ewa Fronczkowa (66), przedsiębiorca, 20. Zdeňka Kiszowa (64), pielęgniarka, 21. inż. Alfred Adámek (44), technik, 22. Alena Onderkowa (56), pracownik służb socjalnych, 23. Eduard Billich (60), mechanik-nastawiacz, 24. Blažena Konečna (66), emerytka, 25. Martin Sikora (46), ratownik, 26. Bolesław Faja (60), przedsiębiorca, 27. inż. Łucja Bury (41), referent.

Po raz dziewiąty Koło PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle zorganizowało w ośrodku Bowling-Squash turniej kręgli 

o mistrzostwo Miejscowych Kół PZKO w Czeskim Cieszynie. Zawody rezegrano 24.3.2018 r. 

Na zdjęciu kulą bowlingową rzuca Władysław Niedoba (www.zwrot.cz)