Władze gminy 2022-2026 r.

 

Cierlicko (5) – Ing. David Biegun (SNK – NAŠE TĚRLICKO, wójt), Ing. Stanislav Recmanik (SNK – NAŠE TĚRLICKO, zastępca wójta), MUDr. Lukáš Golasowski (SNK – NAŠE TĚRLICKO), Martina Reitzová (SNK – NAŠE TĚRLICKO), Ing. Roman Kupka (ANO 2011), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Martin Delong (ANO 2011).

Cierlicko – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

KDU-ČSL (15) – 1 873 / 5,67% / 1 mandat, SNK – NAŠE TĚRLICKO (15) – 14 236 / 43,11% / 8 mandatów, ODS (15) – 1 264 / 3,83% / 0 mandatów, ANO 2011 (15) – 5 239 / 15,86% / 2 mandaty, ČSSD+NK (15) – 3 149 / 9,54% / 1 mandat, NEZÁVISLÍ Koalice pro Těrlicko (15) – 6 064 / 18,36% / 3 mandaty, Sdružení COEX a NK (15)1 199 / 3,63% / 0 mandatów,

       skład 15-osobowej Rady Gminy: SNK-NAŠE TĚRLICKO (8) – Ing. David Biegun, Ing. Stanislav Recmanik, MUDr. Lukáš Golasowski, Martina Reitzová, Mgr. Marek Rojčík, Bc. Iveta Cyprichová, Ing. Petr Drbušek, Ing. Tereza Kaszová, NEZÁVISLÍ-Koalice pro Těrlicko (3) – Bc. Mgr. Martin Polášek, Anna Mašinská, Karel Sobel, ANO 2011 (2) – Ing. Roman Kupka, Ing. Martin Delong, ČSSD+NK (1) – Mgr. Zdeněk Skotnica, KDU-ČSL (1) – Ing. Jaromír Žvak.

Ulotka przed wyborami komunalnymi  23.9.-24.9.2022 r.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Cierlicku

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk /

wiek

povolání /

zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

kandidáta

navrhuje /

kandydata wnioskuje

1

Mgr. Barbara Smugala

žena / kobieta

58

ředitelka školy / dyrektor szkoły

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

2

Mgr. Irena Wlosoková

žena / kobieta

39

učitelka ZŠ / nauczycielka SP

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

3

Dorota Polaková

žena / kobieta

39

grafik desinger / grafik desingu

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

4

Mgr. Ela Štěrba Molenda

žena / kobieta

43

manager / medadżer

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

5

Tadeáš Parzyk

muž / mężczyzna

71

servisní technik – důchodce / technik serwisu – emeryt

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

6

Helena Glacová

žena / kobieta

41

referent inkasa

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

7

Jan Przywara

muž / mężczyzna

65

obchodní referent / referent handlowy

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

8

Mgr. Marian Galuszka

muž / mężczyzna

40

project manager / menedżer projektu

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

9

Mgr. Teresa Onderková

žena / kobieta

38

učitelka ZŠ / nauczycielka SP

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

10

Tereza Wrońská

žena / kobieta

23

učitelka MŠ / nauczycielka przedszkola

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

11

BcA Marek David

muž / mężczyzna

28

Student

Horní Těrlicko  / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

12

Martina Štirba

žena / kobieta

42

ergoterapeut / ergotarapeut

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

13

Anna Franková

žena / kobieta

67

stavební technik / technik budowlany

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

14

Karel Juroszek

muž / mężczyzna

66

důchodce / emeryt

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

15

Bronislava Baronová

žena / kobieta

62

THP dopravy / technik trsansportu

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Niedoba

 

90. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Cierlickim

 

W niedzielę 11.9.2022 r. na Żwirkowisku spotkali się wszyscy, którzy chcieli oddać hołd tragicznie zmarłym lotnikom, Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze. Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem asysty honorowej. Wartę przy symbolicznych grobach jak co roku trzymali harcerze z Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Cierlicku. Orkiestra wojskowa z Dęblina odegrała hymny państwowe. Po przemówieniach odbył się Apel Pamięci. Oddano cześć nie tylko polskim lotnikom, ale również żołnierzom Wojska Polskiego oraz wszystkim, którzy walczyli o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.

     Ówczesne gazety tak pisały na temat tego tragicznego lotu, podczas którego obaj lotnicy zginęli: „W niedzielę 11 września 1932 r. rano zerwał się silny wiatr, więc kilku cieszyńskich rolników pośpiesznie sprzątało rozrzucone siano. Koło godziny 8.30 zauważyli mały aeroplan walczący z wiatrem. Leciał od Cieszyna w kierunku Ostrawy. Zniknął im za horyzontem, ale krótko potem zauważyli, że aeroplan zawraca. Leciał z warkotem nisko nad ziemią. Drżały skrzydła rozkołysanej maszyny. Nad kościeleckim wzgórzem jedno skrzydło oderwało się. Motor umilkł. Uszkodzony aeroplan przewracając się runął w las“.

 

W niedzielę 11.9.2022 r. z okazji 90 rocznicy tragicznej katastrofy lotniczej, w której zginęli w Cierlicku Górnym polscy lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, odbyła się w Cierlicku uroczystość wspomnieniowa. Wartę honorową przy pomniku trzymali polscy żołnierze. Kwiaty składa Paweł Hut z Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty realizowane w gminach

 

CIERLICKO – Dla komfortu miejscowych obywateli budują nową kanalizację w dzielnicy Grodziszcz, dla komfortu odwiedzających i wczasowiczów, którzy upodobali sobie Zaporę Cierlicką, gmina zapewniła staro nową plażę oraz parking pod Pacałówką. Wielkim tematem, który rusza gminą, jest dążenie do zbudowania nowej drogi, która ma prowadzić przez gminę a część nawet w tunelu. Ludziom, którzy są dotknięci tą budową, to się nie podoba. Gmina będzie dążyć temat ten ponownie otworzyć i spróbujemy osiągnąć zmianę projektu – powiedział wójt Martin Polášek (NEZÁVISLÍ – Koalicja Cierlicka). Najpotrzebniejsze problemy gminy były rozwiązane. Obecnie gmina może sobie pozwolić na nadstandardowe sprawy, przykładowo strefę relaksu pod zamkiem Larischa lub przygotowywaną rekonstrukcję ulicy Promenadowej, która miałaby podkreślić historyczny charakter tej pierwotnie niezalanej dzielnicy gminy. Spóźniła się budowa nowego boiska dla małych piłkarzy, powodem było cztery razy powtarzane postępowanie wybiórcze.

Projekty realizowane w gminach

 

W bieżącym roku gmina ma zaplanowane inwestycje za dziesiątki milionów koron. – Pracujemy na projektach, które przygotowujemy lub mamy rozpoczęte i w bieżącym roku niektóre zagaimy – powiedział wójt Martin Polášek (Niezależni – Těrlická koalice). Najważniejszą inwestycją będzie budowa kanalizacji w dzielnicy Grodziszcz. Szereg będzie miał długość niemal dziewięć kilometrów i poprowadzi wzdłuż potoków Myśliwskiego i Grodziskiego aż do granic Mistrzowic. Budowa potrwa dwa lata. W areale sportowym zaczniemy budować treningowe boisko piłkarskie. Kończymy również renowację restauracji w budynku ratusza. Budynek ten był w stanie awaryjnym, niemniej restauracja tam pozostanie i poszukujemy dzierżawcy. Natomiast zburzona będzie była restauracja w dzielnicy Kościelec, już zaczęto z wyburzaniem, ponieważ obiekt szpeci okolicę. Planuje się rewitalizację parceli budowlanych koło zapory pod Zameczkiem Larischa naprzeciwko Karczmy Jaszkowskiej, gdzie powstanie strefa relaksu, molo, parczek i boisko dla dzieci. Z ulic Promenadowej i Zaporowej powstanie strefa dla pieszych i całe centrum gminy ma uzyskać z powrotem swój historyczny wygląd.
Wójt Cierlicka Martin Polášek

Podstawowa Szkoła Artystyczna w Cierlicku

 

Od września 2019 r. w budynku Polskiej Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury działać będzie również Podstawowa Szkoła Artystyczna Art Inspirion. – To wielki plus dla rodziców, którzy nie muszą dzieci wozić do innych miejscowości na lekcje np. muzyki – powiedziała Barbara Smugała, dyrektor polskiej szkoły w Cierlicku.

Zdjęcie ilustracyjne (www.zwrot.cz)

Wybory zarządu gminy

 

Cierlicko (5) – Bc. Mgr. Martin Polášek (Nezávislí-Těrlická koalice, wójt), Anna Mašinská (Nezávislí-Těrlická koalice, zastępca wójta), 

Vanda Bielecká (Nezávislí-Těrlická koalice), Ing. Jiří Nutil (Nezávislí-Těrlická koalice), Jan Kolář (ODS).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Cierlicko (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): Sdružení COEXISTENTIA a NK (8,85 %, 1) – mgr Barbara Smugała, KDU-ČSL (11,79 % 2) – inż. Jaromír Žwak, inż. Josef Macura, SPD-Tomio Okamura (8,38 %, 1) – Ivan Šnapka, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice (37,56 %, 6) – Bc. mgr Martin Polášek, Anna Mašinská, Karel Sobel, inż. Vavřinec Fójcik, inż. Jiří Nutil, ČSSD (18,88 %, 3) – mgr Zdeněk Skotnica, mgr Jaroslav Goj, inż. Jiří Scheibinger, ODS (8,29 %, 1) – Jan Kolář, KSČM (6,25 %, 1) – Břetislav Žídek.

Wyniki wyborów – wybrane partie wyborcze

Cierlicko (15): NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice – 6, ČSSD – 3, KDU-ČSL – 2, Sdružení COEXISTENTIA a NK – 1, SPD-Tomio Okamura – 1, ODS – 1, KSČM – 1.

 


W Cierlicku kandydujemy z niezawisłymi

 

W Cierlicku COEXISTENTIA tradycyjnie kandyduje z niezawisłymi. Lista Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych przedstawia się następująco: 1. mgr Barbara Smugała (55), dyrektor szkoły, 2. Tadeusz Parzyk (67), emeryt, 3. MUDr Barbara Widenka (51), pediatra, 4. mgr Irena Wlosok (35), nauczyciel, 5. Helena Glac (38), referent inkasa, 6. Roman Farnik (49), referent handlowy, 7. Karol Juroszek (64), manipulant rozdzielni, 8. Barbara Śmiga (38), fizioterapeuta, 9. Zbigniew Folwarczny (42), technik ds. serwisu, 10. Jan Przywara (26), referent handlowy, 11. Pawlina Holajnowa (49), przedsiębiorca, 12. Halina Onderek (54), tercjanka, 13. Andrzej Štirba (46), referent handlowy, 14. Anna Franek (64), emerytka, 15. Irena Onderek (77), emerytka.. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 7 partii wyborczych: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice, ODS, stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych, SPD-Tomio Okamura.


Barbara Smugała – lider wyborczy
COEXISTENTII i NK
                                         Plakat przedwyborczy

Żwirko i Wigura zginęli przed 85 laty – uroczystości wspomnieniowe w Cierlicku

 

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura tworzyli niepowtarzalny duet lotniczy. W konkursach sportowych przez kilka lat byli niepokonani. Jako pierwsi Polacy odbyli lot dookoła Europy. Zmarli dokładnie 85 lat temu, 11.9.1932 r. Do tragedii doszło podczas lotu do Pragi, gdzie odbywał się zlot. W samolocie RWD-6 podczas burzy oderwało się skrzydło, po czym maszyna rozbiła się nad Cierlickiem Górnym. Kilkanaście dni wcześniej, lecąc tym smym samolotem, zwyciężyli na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie. Uroczystość wspomnieniowa z okazji tej rocznicy odbyła się w Cierlicku-Kościelcu w niedzielę 10.9.2017 r.

Uroczystość wspomnieniowa w Cierlicku-Kościelcu (www.zwrot.cz)

Klasa czeska przedszkola pod dyrekcją polskiej szkoły

 

CIERLICKO – W Cierlicku doszło od roku szkolnego 2017/2018 do zmian organizacyjnych w szkolnictwie. Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku podlega nie tylko polskie przedszkole, ale również klasa czeska przedszkola. Jak nas poinformowała dyrektor szkoły, Barbara Smugała, aktywność szkoły i przedszkola  przełożyła się na liczbę dzieci, zapisanych do klasy pierwszej PSP. W roku szkolnym 2017/2018 było ich trzech, a w roku szkolnym 2018/2019 sześciu.