Władze gminy 2022-2026 r.

 

Bystrzyca (5) – mgr Roman Wróbel (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”, wójt), Mgr. Daniel Čmiel (SNK pro klidnou a prosperující Bystřici, zastępca wójta), Ing. Radek Olszar, Ph.D. (SNK pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Mariusz Wałach (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”), MUDr. Daniel Worek (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”), przewodniczący komisji kontrolnej: Mgr. Kateřina Kotasová (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”), przewodniczący komisji finansowej: Ing. Radek Olszar, Ph.D. (SNK pro klidnou a prosperující Bystřici), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: Mgr. Jadwiga Navrátilová (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”).

Bystrzyca – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

ODS a nezávislí (13) – 850 / 3,04% / 0 mandatów, Jasnějí, čitelněji a srozumitelněji PRO LIDI (15) – 2 613 / 9,34% / 1 mandat, „Jasně, čitelně, srozumitelně” (15) – 12 920 / 46,19% / 8 mandatów, „Bystřice pro všechny” (15) – 1 525 / 5,45% / 0 mandatów, SNK PRO BYSTŘICI (15) – 4 681 / 16,73% / 3 mandaty, Pro klidnou a prosperující Bystřici (15) – 5 385 / 19,25% / 3 mandaty,

     skład 15-osobowej Rady Gminy: SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně” (8) – mgr Roman Wróbel, MUDr. Daniel Worek, inż. Mariusz Wałach, Mgr. Kateřina Kotasová, Radek Neumann, Libor Špičák, Ing. Roman Rusz, Mgr. Jadwiga Navrátilová, SNK – Pro klidnou a prosperující Bystřici (3) – Mgr. Daniel Čmiel, MPharmDr. Roman Martynek, Ing. Radek Olszar, Ph.D., SNK PRO BYSTŔICI (3) – Ing. Radim Roszka, Anna Konderlová, Ing. Lukáš Roszka, SNK – Jasněji, čitelněji a srozumitelněji PRO LIDI (1) – Ladislav Olšar.

Kącik poetki Anieli Kupiec

 

W Muzeum i Centrum Informacji Turystycznej można obejrzeć kącik poetki Anieli Kupiec. Podczas jego otwarcia jej córka, Ewa Matloch, opowiadała o życiu swojej mamy. – Moja mama nie była na pierwszym planie mamą, ale poetką, pisarką, reżyserką, chórzystką i działaczką społeczną. Oprócz tego była dużym miłośnikiem przyrody, hodowała pszczoły, umiała rozróżnić wszystkie rodzaje ptaków, uwielbiała zwierzęta: psy, koty, konie, krowy. Koło naszego domu zawsze wszystko kwitło: mieczyki, astry, róże – powiedziała.

Kącik poetki Anieli Kupiec (www.zwrot.cz)

Rozbudowa polskiego przedszkola w Bystrzycy

 

Polskie przedszkole w Bystrzycy przygotowuje się do rozbudowy i remontu. Po zakończeniu prac powstanie nowy oddział. Remont rozpocznie się w maju i ma potrwać do października 2020 r. Rozbudowa jest konieczna ze względu na brak miejsc. Dotychczasowa pojemność wynosi 66 miejsc, placówka po remoncie będzie mogła pomieścić 90 dzieci. Przedszkole, kiedy ponownie zostanie otwarte, będzie działało w budynku szkoły. – Mieliśmy problem z miejscami, zwróciliśmy się w tej sprawie do Urzędu Gminy. Wójt, Roman Wróbel, zaraz aktywnie do tego podszedł. W trakcie prac budowlanych z jednej części budynku, przybudówki, zostanie zdjęty dach i ta część zostanie podniesiona, aby można było zaadaptować strych. Powstaną sala do zabaw, jadalnia, sala do zajęć plastycznych, szatnie, toalety, podręczna kuchenka. To będzie oddział dla najstarszych dzieci – powiedziała kierowniczka przedszkola, Monika Polok. – Prócz tego zostanie wyremontowana jeszcze jedna klasa na parterze, która dostosowana będzie do potrzeb dwulatków. W całym, budynku zostanie przeprowadzony remont instalacji elektrycznej oraz ogrzewania, dodatkowo zainstalowana będzie winda.

Zarząd Gminy Bystrzyca dysponuje nadal 500 000 koronami

 

Członkowie rady gminy nie zaakceptowali obniżenia kwoty, którą może dysponować zarząd gminy, na 300 000 koron. Podczas obrad rady gminy w dniu 4.12.2018 r. odbyło się rutynne głosowanie o zobowiązaniu zarządu gminy do wykonywania postanowień budżetowych w wysokości 500 000 koron na jedną akcję.  Tak jak dotąd. – Głównym powodem takiej decyzji jest fakt, abyśmy nie musieli częściej zwoływać wszystkich członków rady gminy. Ci nadal decydować będą tylko o kwotach wyższych niż pół miliona koron. Niższe kwoty będą w kompetencji członków zarządu gminy – powiedział redaktorowi tygodnika „Trzyniecki Hutnik” wójt Roman Wróbel.

Wybory zarządu gminy

 

Bystrzyca (5)mgr Roman Wróbel (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně, wójt), mgr Pavel Čmiel (SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici, zastępca wójta), inż. Radek Olszar Ph.D., MBA (SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Mariusz Wałach (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně), Radek Neumann (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Bystrzyca (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): SNK – obec, kterou mám rád” (15,40 %, 2) – Anna Konderlová, Ing. Radim Roszka, SNK SPOLU-JISTĚ-V POHODĚ (3,02 %, 0), ČSSD (19,60 %, 3) – Ladislav Olszar, PhDr. Petr Majer, Ing. Aleš Troszok Ph.D., SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici (17,19 %, 3 ) – Mgr. Marcel Čmiel, PharmDr. Roman Martynek, Ing. Radek Olszar Ph.D., MBA, SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně (41,85 %, 7) – Mgr. Roman Wróbel, Mgr. Věslav Szpak, Ing. Mariusz Wałach, MUDr. Daniel Worek, Radek Neumann, Mgr. Kateřina Kotasová, Libor Dubský, ODS (2,93 %, 0).

 Wybrane partie wyborcze

Bystrzyca (15): SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně – 7, ČSSD – 3, SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici – 3, „SNK – obec, kterou mám rád” – 2.