Wilki atakują częściej, aby wyżywiły młode

 

   Powodem, dlaczego zgraja – smečka  wilków w Jabłonkowskiem w ostatnich tygodniach dziesiątkuje tamtejszym hodowcom stada owiec, są wilczki. To, że się urodziły, potwierdzają według obrońców przyrody z Ruchu TĘCZA Drapieżniki zdjęcia i obserwacje młodych w terenie. Wilki zabijają owce głównie w Bukowcu, Piosku i Piosecznej. Chodzi niewątpliwie o największą częstotliwość regularnych ataków na owce w ramach całej Republiki Czeskiej. Szkody, które podczas co najmniej trzydziestu ataków narobiły wahają się około 350 tysięcy koron. Wilki w obecnym okresie muszą wyżywić swoje młode, które na razie nie umieją łowić samodzielnie. Dlatego naturalnie wyszukują najłatwiej dostępną potrawę. Rozumiemy frustrację pasterzy, którzy swoje stada zabezpieczyli, a pomimo to doszło u nich do szkód – mówią członkowie Ruchu TĘCZA Drapieżniki.

    Ze stanowiskiem, że owce nie były zabezpieczone, nie zgadza się farmer Jiří Pivec z Bukowca. – Wilki się uczą i są coraz bardziej sprytniejsze. Nauczyły się pokonywać nadstandartowe ogrodzenia, które miałyby być całkowicie bezpieczne. Wilki nie są płochliwe – powiedział. – Moim zdaniem chodzi o bardzo dobrze wyćwiczoną zgraję. Dlatego jestem jednoznacznie za eliminacją – powiedział Roman Cieślar ze Związku Hodowców Kóz. – Dotychczas nigdy nie były tak blisko mieszkań. Dostały się i do centrum gmin, dlatego już musimy działać – stwierdziła wójt Bukowca, Monika Czepczorowa (PRO BUKOVEC). – Akurat w czwartek zabiły kolejne trzy owce u sąsiada. Nie był to piękny widok – dodał jej zastępca wójta Daniel Hořava (ČSSD). Obrońcy drapieżników  jednak nie zgadzają się, aby wilki z Jabłonkowskiego straciły płochliwość. – Podczas monitoringu terenowego obserwowaliśmy ich w naturalnym leśnym środowisku i chodziło o osobniki z normalnym zachowaniem. Strach ze spotkania z ludźmi lub napaści na człowieka na podstawie dostępnych informacji nie jest na miejscu – uspokaja farmerów i obywateli gmin Miroslav Kutal z Ruchu TĘCZA Drapieżniki.

    Spotkanie hodowców i przedstawicieli władz gmin Bukowiec, Piosek i Pioseczna odbyło się z udziałem Aleša Cwika z wydziału obrony środowiska i rolnictwa jabłonkowskiego ratusza. Dotychczas nie jest pewne, ile wilków znajduje się w okolicach Bukowca. Według przyrodnika i ekologa Tomasza Krajčy, który mapowaniem występowania wilków zajmuje się przez szereg lat, poruszanie się wilków blisko domostw nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest tu rzadka zabudowa, dużo zarośli, które funkcjonują jako korytarz migracyjny. Wilk jest inteligentnym zwierzęciem, ma świetne zmysły i dużo czasu, aby obserwować kiedy i gdzie znajdują się ludzie. Nie ma potrzeby wchodzić do kontaktu z człowiekiem i atakować go. Może nastać sytuacja, że przechodzicie pięć dziesięć metrów koło wilka i nie wiecie o nim. Kiedy wilk stwierdzi, że się do niego zbliża człowiek, ucieka. Podczas ucieczki chodzi mu o życie, może przeskoczyć nawet trzy metry. Płot umie przeleźć jak po drabinie – dodał Krajča.

    Wyraźny wzrost ataków wilków rozwiązuje Województwo Morawsko-Śląskie i Agentura Obrony Przyrody i Krainy Republiki Czeskiej. Ta już dała w miejscach gdzie poruszają się drapieżniki zainstalować fotopułapki, aby mogła potwierdzić, że szkody wyrządzają właśnie wilki. – Koledzy będą brać udział w śledztwach dotyczących ewentualnych szkód, odbiorą próbki DNA, będą pomagać w zabezpieczeniu stad – wyliczyła rzecznik Agentury Karolina Šůlowa. Najpierw musimy stwierdzić ile wilków tu właściwie jest, ponieważ ktoś mówi że trzy, ktoś inny że osiem. A następnie będziemy decydować o eliminacji, czy w postaci przewiezienia w inne miejsce, czy zastrzelenia, dlatego że już zagrażają życiu, atakują owce w zagrodach – opisał zastępca wójta Hořava. Rzecznik województwa Nikola Birklenowa stwierdziła, że urząd ewidencjonuje żądania o eliminację wilków i że będą załatwione w najbliższych dniach. 

Władze gminy 2022-2026 r.

 

Bukowiec – Monika Czepczorová (SNK-PRO BUKOVEC, wójt), Janusz Motyka (COEX, zastępca wójta), przewodniczący komisji kontrolnej: Roman Bielesz (SNK HASIČI SDH Bukovec), przewodniczący komisji finansowej: Andrea Ligocká (SNK-PRO BUKOVEC), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych: inż. Robert Kulig (COEX).

Bukowiec – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

KDU-ČSL (11) – 1 240 / 19,74% / 2 mandaty, SNK pro lidi Bukovce (11) – 1 129 / 17,97% / 2 mandaty, SNK HASIĆI SDH Bukovec (11) – 864 / 13,75% / 1 mandat, SNK-PRO BUKOVEC (11) – 1 837 / 29,24% / 4 mandaty,

    skład 11-osobowej Rady Gminy: SNK-PRO BUKOVEC (4) – Monika Czepczorová, Marian Bojko, Martina Hořavová, Andrea Ligocká, KDU-ČSL (2) – Ing. Mgr. Josef Byrtus, Ing. Pavel Zogata, COEX (2)Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, SNK pro lidi Bukovce (2) – Josef Krenželok, Dana Petráková, SNK HASIČI SDH Bukovec (1) – Roman Bielesz.

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Bukowcu 

patrz wyniki wyborów

 

 ruch polityczny COEXISTENTIA

1.

Janusz Motyka

42

drobny przemysłowiec

2.

Inż. Robert Kulig

50

inżynier transportu

3.

Roman Czepczor

42

doradca finansowy

4.

Inż.  Bronisław Skupień

43

menadżer projektów

5.

MUDr. Janina Brózda

30

lekarka

6.

Ryszard Zogata

47

kierowca-mechanik

7.

Jakub Byrtus

43

sygnalista

8.

Inż.  Marian Zoń

44

menadżer jakości

9.

Jakub Wolny

29

mechanik

10.

Robert Kulig

22

student

11.

Monika Szmiga

31

pielęgniarka

 pełnomocnik: Władysław Drong

Bukowiec chce współpracować z Ukrainą

 

BUKOWIEC – Gmina chce zwrócić się do Koncowa, gminy o 1300 mieszkańcach, leżącej w pobliżu Użgorodu, aby przyjęła propozycję współpracy w różnych dziedzinach. – O ile Koncowo przyjmie naszą propozycję, wzajemna współpraca może się dostać na wyższy poziom, tak że będziemy uczyć się od siebie wzajemnie – powiedziała wójt Bukowca, Monika Czepczorowa (PRO BUKOVEC). Przyszła współpraca mogłaby dotyczyć szkolnictwa, kultury i dalszych dziedzin. Dzieci z obu gmin mogłyby jeździć na pobyty wymienne, moglibyśmy organizować wspólne obozy, nasz zespół mógłby jechać na Ukrainę i odwrotnie – dodała.

Bukowiec: Uporządkowanie terenu koło kościoła

 

Kontynuowane są prace przy uporządkowaniu terenu koło kościoła w Bukowcu. Wójt gminy, Monika Czepczorowa (PRO BUKOVEC), negocjuje uzyskanie źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, dzięki któremu Bukowiec zaoszczędzi na łącznych kosztach. Po tym, co budowniczy dokończą oporowy mur betonowy, przyjdzie kolej na parking. Pod kościołem będą przeprowadzone prace terenowe i sadzenie zieleni. Zaplanowana jest również budowa chodnika, ale dopiero w następnej kadencji wyborczej.


 Stowarzyszenie Gmin Regionu Jabłonkowskiego (SOJ) ma nową przewodniczącą

 

Po zakończeniu kadencji wójta Gródka, Roberta Borskiego, funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Regionu Jabłonkowskiego (Sdružení obcí Jablunkovska) objęła wójt Bukowca, Monika Czepczorowa. Na pytanie, z czym idzie do czteroletniej kadencji jako przewodnicząca SOJ, powiedziała: – Przede wszystkim z całkowitą pokorą i odwagą, a jednocześnie chęcią współpracować i pomagać sobie wzajemnie. Jeśli pojawi się problem, to trzeba go rozwiązywać od razu. Bardzo ważne uważam poszerzenie usług w dziedzinie opieki socjalnej, wybudowanie infrastruktury elektromobilności, rozwój współpracy przygranicznej, współpracę z regionem Śląsk Cieszyński, Radą Regionalną Obwodu Trzynieckiego i MAS Jabłonkowskiego. Natomiast do zadań krótkoterminowych należy bezsprzecznie opracowanie planu rozwoju sportu, bez którego nie będziemy mogli w poszczególnych gminach uzyskać dotacje, i uzyskanie dotacji na wydłużenie ścieżki rowerowej z Łomnej Dolnej. Razem z Jiřím Hamrozim, zastępcą przewodniczącego SOJ i burmistrzem Jabłonkowa, podczas spotkania noworocznego z nową wójt Istebnej, Łucją Michałek, omówiliśmy plany i projekty, które chcielibyśmy w ramach współpracy przygranicznej realizować. Źrodło: „Trzyniecki Hutnik”.

Monika Czepczorowa, nowa przewodnicząca Stowarzyszenia

Gmin Regionu Jabłonkowskiego (Sdružení obcí Jablunkovska)

Wybory wójta i jego zastępcy

 

Bukowiec – Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC, wójt), Daniel Hořava (ČSSD, zastępca wójta).


Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Bukowiec (11, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (10,93 %, 1) – Daniel Hořava, KDU-ČSL (21,58 %, 2) – mgr inż. Josef Byrtus, Gabriela Pazderová, PRO BUKOVEC (29,22 %, 4) – Monika Czepczorová, Radovan Rucki, Andrea Ligocká, Marian Bojko, COEX (21,53%, 2) – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, NEZÁVISLÍ (16,74 %, 2) – mgr Petr Stonawski, Josef Jochymek.


Wyniki wyborów – partie wyborcze

 

Bukowiec (11): PRO BUKOVEC – 4, KDU-ČSL – 2, COEX – 2, NEZÁVISLÍ – 2, ČSSD – 1.

 

W Bukowcu tylko 11 członków rady

 

W Bukowcu radni zmniejszyli liczbę członków Rady Gminy z 15 na 11 i to pomimo sprzeciwu COEXISTENTII, byliśmy przegłosowani. W wyborach startować będzie 5 partii wyborczych: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Pro Bukovec. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Janusz Motyka (38), drobny przemysłowiec, 2. inż. Robert Kulig (46), inżynier transportu, 3. inż. Bronisław Skupień (39), menadżer projektów, 4. Ryszard Zogata (42), kierowca-mechanik, 5. Wanda Labaj (52), tercjanka, 6. inż. Marian Zoń (40), menadżer jakości, 7. Sonia Sikora (36), drobny przemysłowiec, 8. Jakub Byrtus (39), sygnalista, 9. Monika Śmiga (27), pielęgniarka, 10. Tadeusz Lipowski (34), szklarz, 11. inż. Józef Ćmiel (26), projektant.