Bukowiec chce współpracować z Ukrainą

 

BUKOWIEC – Gmina chce zwrócić się do Koncowa, gminy o 1300 mieszkańcach, leżącej w pobliżu Użgorodu, aby przyjęła propozycję współpracy w różnych dziedzinach. – O ile Koncowo przyjmie naszą propozycję, wzajemna współpraca może się dostać na wyższy poziom, tak że będziemy uczyć się od siebie wzajemnie – powiedziała wójt Bukowca, Monika Czepczorowa (PRO BUKOVEC). Przyszła współpraca mogłaby dotyczyć szkolnictwa, kultury i dalszych dziedzin. Dzieci z obu gmin mogłyby jeździć na pobyty wymienne, moglibyśmy organizować wspólne obozy, nasz zespół mógłby jechać na Ukrainę i odwrotnie – dodała.

Bukowiec: Uporządkowanie terenu koło kościoła

 

Kontynuowane są prace przy uporządkowaniu terenu koło kościoła w Bukowcu. Wójt gminy, Monika Czepczorowa (PRO BUKOVEC), negocjuje uzyskanie źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, dzięki któremu Bukowiec zaoszczędzi na łącznych kosztach. Po tym, co budowniczy dokończą oporowy mur betonowy, przyjdzie kolej na parking. Pod kościołem będą przeprowadzone prace terenowe i sadzenie zieleni. Zaplanowana jest również budowa chodnika, ale dopiero w następnej kadencji wyborczej.


 Stowarzyszenie Gmin Regionu Jabłonkowskiego (SOJ) ma nową przewodniczącą

 

Po zakończeniu kadencji wójta Gródka, Roberta Borskiego, funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Regionu Jabłonkowskiego (Sdružení obcí Jablunkovska) objęła wójt Bukowca, Monika Czepczorowa. Na pytanie, z czym idzie do czteroletniej kadencji jako przewodnicząca SOJ, powiedziała: – Przede wszystkim z całkowitą pokorą i odwagą, a jednocześnie chęcią współpracować i pomagać sobie wzajemnie. Jeśli pojawi się problem, to trzeba go rozwiązywać od razu. Bardzo ważne uważam poszerzenie usług w dziedzinie opieki socjalnej, wybudowanie infrastruktury elektromobilności, rozwój współpracy przygranicznej, współpracę z regionem Śląsk Cieszyński, Radą Regionalną Obwodu Trzynieckiego i MAS Jabłonkowskiego. Natomiast do zadań krótkoterminowych należy bezsprzecznie opracowanie planu rozwoju sportu, bez którego nie będziemy mogli w poszczególnych gminach uzyskać dotacje, i uzyskanie dotacji na wydłużenie ścieżki rowerowej z Łomnej Dolnej. Razem z Jiřím Hamrozim, zastępcą przewodniczącego SOJ i burmistrzem Jabłonkowa, podczas spotkania noworocznego z nową wójt Istebnej, Łucją Michałek, omówiliśmy plany i projekty, które chcielibyśmy w ramach współpracy przygranicznej realizować. Źrodło: „Trzyniecki Hutnik”.

Monika Czepczorowa, nowa przewodnicząca Stowarzyszenia

Gmin Regionu Jabłonkowskiego (Sdružení obcí Jablunkovska)

Wybory wójta i jego zastępcy

 

Bukowiec – Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC, wójt), Daniel Hořava (ČSSD, zastępca wójta).


Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Bukowiec (11, imiona i nazwiska według kart do głosowania): ČSSD (10,93 %, 1) – Daniel Hořava, KDU-ČSL (21,58 %, 2) – mgr inż. Josef Byrtus, Gabriela Pazderová, PRO BUKOVEC (29,22 %, 4) – Monika Czepczorová, Radovan Rucki, Andrea Ligocká, Marian Bojko, COEX (21,53%, 2) – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, NEZÁVISLÍ (16,74 %, 2) – mgr Petr Stonawski, Josef Jochymek.


Wyniki wyborów – partie wyborcze

 

Bukowiec (11): PRO BUKOVEC – 4, KDU-ČSL – 2, COEX – 2, NEZÁVISLÍ – 2, ČSSD – 1.

 

W Bukowcu tylko 11 członków rady

 

W Bukowcu radni zmniejszyli liczbę członków Rady Gminy z 15 na 11 i to pomimo sprzeciwu COEXISTENTII, byliśmy przegłosowani. W wyborach startować będzie 5 partii wyborczych: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Pro Bukovec. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Janusz Motyka (38), drobny przemysłowiec, 2. inż. Robert Kulig (46), inżynier transportu, 3. inż. Bronisław Skupień (39), menadżer projektów, 4. Ryszard Zogata (42), kierowca-mechanik, 5. Wanda Labaj (52), tercjanka, 6. inż. Marian Zoń (40), menadżer jakości, 7. Sonia Sikora (36), drobny przemysłowiec, 8. Jakub Byrtus (39), sygnalista, 9. Monika Śmiga (27), pielęgniarka, 10. Tadeusz Lipowski (34), szklarz, 11. inż. Józef Ćmiel (26), projektant.