Władze gminy 2022-2026 r.

 

Błędowice Górne (5) – Ing. Mgr. Roman Nytra (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice, wójt), Milan Chroboček (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice, zastępca wójta), Ivan Jakeš (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice), David Kolář (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice), David Struminský (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice), przewodniczący komisji kontrolnej: Ing. Jan Kohana (Sdružení KSČM+ČSSD+NK – Levicová platforma H. Bludovice), przewodniczący komisji finansowej: Radek Bernatík (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice).

Błędowice Górne – wyniki wyborów komunalnych 23.9. i 24.9.2022 r.

 

KDU-ČSL (15) – 2 032 / 13,81% / 2 mandaty, ODS (14) – 842 / 5,72% / 0 mandatów, Sdružení KSČM+ČSSD+NK – Levicová platforma H. Bludovice (15) – 4 846 / 32,93% / 5 mandatów, NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice (15) – 6 996 / 47,54% / 8 mandatów,

       skład 15-osobowej Rady Gminy: NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice (8) – Ing. Petra Ficková, Milan Chroboček, Ivan Jakeš, David Struminský, David Kolář, Radek Bernatík, Jan Glemba, Ing. Mgr. Roman Nytra, Sdružení KSČM+ČSSD+NK – Levicová platforma H. Bludovice (5) – Jana Pohludková, Pavel Tvardek, Daniel Červenka, Ing. Monika Šnajdrová, Ing. Jan Kohana, KDU-ČSL (2) – Petr Smejkal, Mgr. Karel Liberda.

Projekty realizowane w gminach

 

Gmina staje się schronieniem przede wszystkim ludzi z Hawierzowa, którzy budują tu domy. Jak mówi wójt gminy, Petra Fickowa (Niezależni – Horní Bludovice), wiele spraw jest przygotowanych i są zaprojektowane. Gmina chce przygotować wnętrze sali obrzędowej koło cmentarza, wybudować nowe szatnie na boisku piłkarskim i rozpocząć budowę chodnika w dzielnicy Zagórze. Chce również naprawić drogi gminne i gminny dom komunalny.

Wójt Błędowic Górnych Petra Fickowa

Wybory zarządu gminy

 

Błędowice Górne (5) – inż. Petra Ficková (Nezávislí-Horní Bludovice, wójt), Milan Chroboček (Nezávislí-Horní Bludovice, zastępca wójta),

Ivan Jakeš (Nezávislí-Horní Bludovice), David Kolář (Nezávislí-Horní Bludovice), David Struminský (Nezávislí-Horní Bludovice).

Wyniki wyborów – wybrani kandydaci

 

Błędowice Górne (15, imiona i nazwiska według kart do głosowania): KDU-ČSL (14,80 %, 2) – Petr Smejkal, MUDr Josef Koutník, NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice (52,28 %, 8) – Ivan Jakeš, Ing. Petra Ficková, Milan Chroboček, Ing. Pavla Venglářová, David Struminský, Radek Bernatík, David Kolář, Lucie Turková, ODS (6,25 %, 1) – Jan Hrabčák, ČSSD (7,00 %, 1) – Pavel Tvardek, KSČM (19,67 %, 3) – Jana Pohludková, Emanuel Klimša, Lumír Kulig.

 Wybrane partie wyborcze

 Błędowice Górne (15): NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice – 8, KSČM – 3, KDU-ČSL – 2, ODS – 1, ČSSD – 1.