Liczba dzieci zapisanych do klas pierwszych 

polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej

patrz relacje z zapisów           powrót na strony o szkołach

 

2019 / 2020 **)

2018 / 2019 *)

2017 / 2018 *)

2016 / 2017 *)

2015 / 2016 *)

2014 / 2015 *)

RAZEM

225

250

241

275

249

229

z tego

 

 

 

 

 

 

Gnojnik

17

13

20

19

15

11

Wędrynia

9

16

8

12

13

9

Bukowiec

8

8

11

8

7

10

Oldrzychowice

6

8

3

3

8

4

Sucha Górna

11

6

10

15

4

5

Trzyniec Dworcowa

24

25

18

21

19

12

Trzyniec Taras

2

5

6

8

8

9

Bystrzyca

10

15

17

17

22

14

Mosty koło Jabłonkowa

2

2

3

4

3

9

Orłowa Lutynia

5

1

5

5

3

6

Lutynia Dolna

7

7

3

8

2

5

Nawsie

10

10

8

7

2

5

Koszarzyska

4

2

4

6

1

6

Hawierzów Błędowice

5

5

9

5

4

10

Karwina Frysztat

15

19

18

15

15

17

Czeski Cieszyn

37

41

49

43

60

39

Czeski Cieszyn Sibica

11

8

6

14

12

10

Stonawa

1

4

3

4

3

2

Gródek

5

8

5

8

10

2

Jabłonków

13

25

13

30

17

21

Ropica / Niebory

6

6

7

5

6

7

Cierlicko

3

6

3

8

6

8

Łomna Dolna

2

5

5

2

3

0

Milików

7

0

3

4

3

5

Olbrachcice

5

5

4

4

3

4

*) źródło: Polskie Centrum Pedagogiczne

**) aktualne dane na podstawie doniesień medialnych