Zapisy do polskich szkół w Republice Czeskiej – wyniki

Zápisy do polských škol v České republice – výsledky

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbywały się w tym roku bez obecnoœci dzieci. 
W zwišzku z pandemiš koronawirusa zadecydowało tak Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. 
Zapisy do obowišzkowego uczęszczania do szkoły przebiegły 
zgodnie z przepisami prawnymi, jednak z odstšpieniem od niektórych tradycyjnych metod.

Zápisy do prvních tříd základních škol se letos konaly bez přítomností dětí. V souvislosti s koronavirovou pandemií 
o tom rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zápisy k povinné školní docházce probíhaly 
v souladu s právními předpisy, avšak s upuštěním od některých tradičních postupů.

Wykaz statystyczny liczby dzieci zapisanych do klas pierwszych

polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej

Statistický seznam počtu dětí zapsaných do prvních tříd

polských základních škol v České republice

patrz relacje z zapisów           powrót na strony o szkołach

 

2021/
2022*)
2020/
2021*)

2019 / 2020*)

2018 / 2019 *)

2017 / 2018 *)

2016 / 2017 *)

2015 / 2016 *)

2014 / 2015 *)

RAZEM

235 243

225

250

241

275

249

229

z tego

 

 

 

 

 

 

Gnojnik

15 19

17

13

20

19

15

11

Wędrynia

13 19

9

16

8

12

13

9

Bukowiec

11 6

8

8

11

8

7

10

Oldrzychowice

11 5

6

8

3

3

8

4

Sucha Górna

6 6

11

6

10

15

4

5

Trzyniec Dworcowa

15 21

24

25

18

21

19

12

Trzyniec Taras

0 2

2

5

6

8

8

9

Bystrzyca

20 22

10

15

17

17

22

14

Mosty koło Jabłonkowa

1 2

2

2

3

4

3

9

Orłowa Lutynia

2 5

5

1

5

5

3

6

Lutynia Dolna

5 3

7

7

3

8

2

5

Nawsie

6 5

10

10

8

7

2

5

Koszarzyska

0 6

4

2

4

6

1

6

Hawierzów Błędowice

4 11

5

5

9

5

4

10

Karwina Frysztat

18 20

15

19

18

15

15

17

Czeski Cieszyn

36 37

37

41

49

43

60

39

Czeski Cieszyn Sibica

9 10

11

8

6

14

12

10

Stonawa

4 2

1

4

3

4

3

2

Gródek

7 7

5

8

5

8

10

2

Jabłonków

17 15

13

25

13

30

17

21

Ropica / Niebory

9 5

6

6

7

5

6

7

Cierlicko

13 4

3

6

3

8

6

8

Łomna Dolna

5 1

2

5

5

2

3

0

Milików

3 6

7

0

3

4

3

5

Olbrachcice

5 4

5

5

4

4

3

4

*) Ÿródło: Polskie Centrum Pedagogiczne