Legenda:

 

Přečtěte si napřed Legendu! Nejprve bylo třeba vybrat webovou stránku http://www.coexistentia.cz/, potom postupně odkazy Dokumenty, potom Dokumenty OPS a objevil se Vám hledaný hlavní název Rozprava nad analýzou a syntézou současných názvů škol Polského národnostního školství v ČR 2017. Můžete se také později přímo dostat na tento hlavní název Rozpravy, pokud znáte na něj přímou webovou adresu např. http://www.coexistentia.cz/koexystentia.html.

Celá problematika analýzy aktuálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů škol Polského národnostního školství v ČR (PNŠ v ČR), a nově na ní v syntéze doporučené, sjednocené, systémové, důstojné názvy škol PNŠ v ČR, je zpracována pouze v českém jazyce, což je zatím podstatné z hlediska jednání v této věci s odpovídajícími institucemi v ČR. Později bude zpracován překlad této problematiky do polského jazyka, a bude-li zapotřebí jednat i v institucích EU, i do anglického jazyka. Původní, dlouhý soubor o názvu Rozprava nad analýzou a syntézou současných názvů škol Polského národnostního školství v ČR 2017 byl rozdělen z technických důvodů na dva soubory o stejném názvu, s tím rozdílem, že u první části se za tímto názvem přidalo písmeno A ─ odpovídá prováděné analýze. Seznamu souborů Rozpravy…: níže je uvedena pod č. 1. U druhé části bylo přidáno písmeno B ─ odpovídá prováděné syntéze. V  Seznamu souborů Rozpravy…: níže je uvedena pod č. 2.

Obsah jednotlivých souborů se doporučuje zásadně studovat postupně tak, jak jsou pod sebou napsány v Seznamu souborů Rozpravy…:, s tím, že někdy bude třeba v konkrétním textu otevřít soubor, na který upozorní odkaz www. nebo na název určitého souboru ze Seznamu souborů Rozpravy…:, který je otevírán kliknutím na konci v Legendě. Ze Seznamu souborů Rozpravy…: si lze vybrat odkazem na příslušný název souboru jemu odpovídající text a z něj se vrátit šipkou úplně nahoře vlevo postupně zpátky. Opodstatnění výměny současných, oficiálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů škol PNŠ v ČR za nové, oficiální, sjednocené, systémové a důstojné názvy PNŠ v ČR je zdůvodněno na základě provedené hluboké analýzy a následné syntézy oficiálních názvů škol PNŠ v ČR v položce č. 1. a č. 2. v Seznamu souborů Rozpravy…: níže. Konkrétní důkladná, stručná analýza každé školy PNŠ v ČR s vytknutými chybami v jejich názvech a uvedenými, doporučenými, systémovými, sjednocenými a důstojnými názvy je provedena v položce č. 3. Seznamu souborů Rozpravy…:. Na základě této analýzy a uvedené syntézy v položce č. 1., č. 2. a č. 3., její autor napsal pouze dosavadní oficiální názvy aktuálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů PNŠ v ČR a nově jim odpovídající ve stručné syntéze, doporučené, sjednocené, systémové, důstojné názvy škol v položce č. 4. pro všechny školy PNŠ v ČR, bez již dalšího vysvětlování. Je to výsledekporovnání dosavadních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů PNŠ v ČR s navrženými autorem sjednocenými, systémovými a důstojnými názvy škol PNŠ v ČR.

Další soubory uvedeného Seznamu souborů Rozpravy…:, např. ve kterých jsou uvedeny výpisy oficiálních názvů škol PNŠ v ČR z ministerského rejstříků škol, položka č. 8., a obchodního rejstříku škol, položka č. 9., jsou pomocné soubory, potvrzující opodstatnění tvrzení o nevhodnosti současně používaných názvů škol PNŠ v ČR. Zkrácený text souboru uvedeného pod č. 8. Seznamu souborů Rozpravy…: je vložen přímo do textu souboru v položce č. 1. Další soubory uvedené pod čísly 5., 6. a 7. mají charakter doplňkový a informativní. Odkazem na konci Legendy ─ na Seznam souborů Rozpravy…: se dostanete na něj a z něj pak na jeho jednotlivé soubory, které se budou postupně podle potřeby otevírat. Šipkou nahoře vlevo se dostanete zpět.


V Jablunkově 29.9.2017

Zpracoval: Bogusław Kaleta