Senator Jerzy Cieńciała  

 Serdeczne gratulacje składa

WSPÓLNOTA-COEX i PZKO.

Dziękujemy wszystkim,

którzy go poparli.

73,35 %

strona coex